تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تحقیق محافظه كاری و احتیاط
تحقیق-محافظه-كاری-و-احتیاط
تحقیق محافظه كاری و احتیاط
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 70
حجم فایل: 390 کیلوبایت
قیمت: 39000 تومان

توضیحات:
تحقیق با موضوع محافظه كاري و احتیاط، در قالب DOC و در 70 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:
محافظه كاري حسابداري باعث منفعت رسانيدن به سرمايه گذاران مي گردد چرا كه باعث تعديل مشكلات بنگاه در ارتباط با تصميم گيريهاي سرمايه گذاري مديران، افزايش كارايي قراردادها، سهولت نظارت بر مديران و كاهش دعاوي حقوقي مي گردد. اين مزاياي محافظه كاري باعث كاهش اثرات منفي ناشي از نتايج اين واقعيت مي شود كه اشخاص وابسته به شركت داراي عدم تقارن اطلاعاتي هستند .محافظه كاري علائم هشدار سريع براي سهامداران فراهم مي نمايد زيرا كه باعث انتقال سريع اخبار بد مي گردد . در اين تحقيق رابطه بين محافظه كاري حسابداري به عنوان يكي از ويژگيهاي اطلاعات مالي و ورشکستگی بررسي شده است ،انتظار مي رود شركتهايي كه گزارشهاي مالي محافظه كارانه تري دارند ریسک ورشکستگی كمتري را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-1-2. تعريف محافظه كاري
يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارايي¬ها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند .اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي كند كه دارائيها و بدهي ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي دهند .
چات فيلد محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي مي كند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار مي نمودند. مباشران زود متوجه مي شدند كه محافظه كار بودن وسيله اي براي حمايت از خود مي باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش داراييها، ازاهميت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ مي داد كه باعث كاهش اموال مي گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کيسو، ويگانت و وارفيلد (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع دارايي¬ها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره دو (1980) چنين مي گويد: اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بيور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي کمتر) مي شود و زيان¬هاي تحمل نشده را شناسايي مي کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) .
نمونه¬هايي از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگام¬تر اخبار بد مي¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيان¬هاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي هاي بلند مدت و حسابداري زيان هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه هاي حسابداري ترجيح مي دهند.
و . . .

فهرست مطالب:
1-2 بخش اول : مباني نظري
1-1-2 مقدمه
2-1-2. تعريف محافظه كاري
3-1-2 . احتياط
4-1-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري
1-4-1-2. معيارهاي خالص دارايي ها
2-4-1- 2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي
3-1-4-2. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری
1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده)
2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر)
6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاري:
1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
7-1-2. تعريف ورشكستگي
8-1-2 بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها
9-1-2 بررسي قانون ورشكستگي ايران
10-1-2 دلايل ورشكستگي
1-10-1-2 دلايل درون سازماني
11-1-2 مراحل ورشکستگی :
1-11-1-2 دوره نهفتگی
2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد
3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت ديون کامل :
12-1-2 ورشكستگي از نظر حقوقي:
13-1-2 بررسي استانداردهاي موضوعه توسط مراجع حرفه‌اي مختلف در مورد تداوم فعاليت:
14-1-2 شيوه‌هاي ارزيابي تداوم فعاليت
1-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از مقررات قانون تجارت:
2-14-1-2 ارزيابي تداوم فعاليت با استفاده از گزارش حسابرسان:
15-1-2 استانداردهاي حسابرسي مربوط به تداوم فعاليت
16-1-2 پيش بيني ورشكستگي شركت‌هاي كوچك و كاربرد شاخص‌هاي غيرمالي
1-16-1-2 پيش‌بيني
17-1-2 كاربرد نسبت‌هاي مالي
18-1-2 انواع مدل‌هاي توانمندي مالي
2-18-2 روش تجزيه و تحليل نسبتها:
19-1-2 مدل‌هاي چند متغيره براي پيش‌بيني ورشكستگي
20-1-2 اشكالات مدل مميزي ـ تجزيه و تحليل متمايز كننده
21-1-2مدل‌هاي احتمال شرطي
22-1-2 مشكلات مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي:
23-1-2 توسعه مدل‌هاي پيشين پيش‌بيني توانمندي مالي
24-1-2 مدل‌هاي پيش‌بيني ورشكستگي
1-24-1-2 مدل ويليام بيور (1966)
2-24-1-2 مدل آلتمن (1968)
3-24-1-2 مدل اسپرين گيت (1978)
4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطي
5-24-1-2 مدل زميجوسكي (1984)
6-24-1-2 مدل فالمر (1984)
7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987)
8-24-1-2 مدل گرايس (1998)
9-24-1-2 ارزيابي مدل زاوگين براي رتبه‌بندي مالي شركت‌ها
2-2 بخش دوم :پيشينه تحقيق
1-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده خارج ازكشور
2-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران
3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران

منابع دارد

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,
بخش نظرات این مطلب
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت