close
تبلیغات در اینترنت
پژوهش آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
پژوهش آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله
پژوهش-آسیب-پذیری-مناطق-شهری-و-ارائه-الگوی-بهینه-جهت-کاهش-خسارت-در-برابر-زلزله
پژوهش آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 323 کیلوبایت
قیمت: 39000 تومان

توضیحات:
پژوهش با موضوع آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله، در قالب ورد و در 43 صفحه، قابل ویرایش.

بخشی از متن:
1-1- مقدمه
مطالعات علمي نشان داده است که اين امکان وجود دارد که سياست‌هاي عمومي در کاهش اثرات ناشي از زلزله کمک نمايد و ديگر اين برداشت وجود ندارد که طبق روش سنتي، اين سياست‌ها به کاهش اثرات فاجعه و بازسازي پس از بحران محدود شود. دستاوردهاي علمي و مهندسي کاربرد حياتي در پيشگيري و پيش¬بيني خسارت‌هاي زلزله فراهم کرده است (Gibbons, 1980: 6). نبايد فراموش کرد که ايمني در مقابل حوادث طبيعي از مهم‌ترين عناصر محيط شهري است. به خصوص زلزله که در يک جا اتفاق نمي‌افتد. توسعه سريع و شهرنشيني بدون توجه به ايمني در مقابل حوادث طبيعي به معناي توسعه، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه نيست (Nakabayashi, 1994: 4).

1-2- مفاهيم و اصطلاحات
1-2-1- بلایا
به حوادثي كه بروز آن‌ها موجب به بار آمدن خسارات و تلفات زيادي خواهد شد (بلا) يا (فاجعه) گفته مي‌شود. (اي. درايك و دیگران،2:1383). بلايا وقايعي هستند که شرايط عادي موجود را به هم ريخته و باعث مي‌شوند جامعه حادثه ديده رنجي فراتر از ظرفيت خود را تحمل کند. حوادث وقتي بلايا ناميده مي‌شوند که انسان‌ها درگير آن باشند (کاظميان، 1383: 163).

فهرست مطالب:
2-1- مقدمه
2-2- مفاهيم و اصطلاحات
2-2-1- بلایا
2-2-1-1- بلایای انسانی
2-2-1-2- بلایای طبیعی
2-2-2- بحران
2-2-3- مديريت بحران
2-2-3-1- مدیریت بحران شهري
2-2-3-2- چرخه مديريت بحران
2-2-3-3- چرخه اصلي مديريت بحران
2-2-3-4- مراحل مديريت بحران
2-2-4- زلزله
2-2-5- ايمني
2-2-6- آسيب‌پذيري
2-2-7- شهر
2-2-8- آسیب پذیری شهری
2-2-8-1- عوامل مؤثر در آسیب پذیری شهر
2-2-8-2- ساختار شهر و آسیب¬پذیری
2-2-8-3- بافت شهر و آسیب¬پذیری
2-2-8-4- شکل شهر و آسیب پذیری
2-2-8-5- تراکم¬هاي شهري و آسیب پذیری
2-2-8-6- آسیب پذیری تأسيسات و زير ساختهاي شهري
2-2-9- مديريت شهري
2-2-10- برنامه¬ريزي
2-2-10-1- برنامه¬ريزي فضايي
2-2-10-2- برنامه¬ريزي شهري
2-2-10-2-1- نقش برنامه¬ريزي شهري در کاهش آسيب پذيري شهرها در برابر خطرات زلزله
2-2-11- کاربري اراضي شهري
2-2-11-1- برنامه ریزی کاربري اراضي شهري
2-2-11-2- ارتباط بين کاربري زمين و آسيب¬پذيري در برابر زلزله
2-2-12- امداد رساني
2-2-12-1- فضاهاي امدادرسانی هنگام زلزله
2-2-13- دسترسي
2-2-14- شبکه ارتباطي شهر
2-2-14-1- آسیب پذیری شبکه ارتباطي
2-2-15- مکان‌يابي
2-2-16- سیستم اطلاعات جغرافیایی
2-3- رهیافت¬ها و رویکردها
2-3-1- رهیافت‌های گوناگون پیرامون آسیب¬پذیری
2-3-1-1- رهیافت غالب
2-3-1-2- رهیافت اقتصاد سیاسی
2-3-2- دیدگاه¬های آسیب¬پذیری
2-3-2-1- دیدگاه زیست فیزیکی
2-3-2-2- دیدگاه ساخت اجتماعی
2-3-2-3- دیدگاه ترکیبی
2-3-3- دیدگاه¬های مدیریت بحران
2-3-3-1- دیدگاه سنتی
2-3-3-2- دیدگاه قانون طبیعی
2-3-3-3- دیدگاه تعاملی
2-3-4- رویکردهای مدیریت بحران
2-3-4-1- رویکرد بحران گریزی
2-3-4-2- رویکرد بحران ستیزی
2-3-4-3- رویکرد بحران پذیری
2-4- مدل¬های ارزیابی آسیب¬پذیری
2-4-1- مدل‌های وزن دهي به معيارها :
2-4-1-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
2-4-1-2- مدل تحلیل شبکهای (ANP)
2-4-2- مدل‌های ریاضی تلفیق لايه هاي اطلاعاتي
2-4-2-1- مدل منطق بولين :
2-4-2-2- مدل منطق فازی :
2-4-2-3- مدل TOPSIS
2-4-2-4- مدل VIKOR
2-4-3- مدل تحليل شبکه
2-4-4- شاخص میانگین نزدیک‌ترین همسایه

2-1- مقدمه
2-2- مفاهيم و اصطلاحات
2-2-1- بلایا
2-2-1-1- بلایای انسانی
2-2-1-2- بلایای طبیعی
2-2-2- بحران
2-2-3- مديريت بحران
2-2-3-1- مدیریت بحران شهري
2-2-3-2- چرخه مديريت بحران
2-2-3-3- چرخه اصلي مديريت بحران
2-2-3-4- مراحل مديريت بحران
2-2-4- زلزله
2-2-5- ايمني
2-2-6- آسيب‌پذيري
2-2-7- شهر
2-2-8- آسیب پذیری شهری
2-2-8-1- عوامل مؤثر در آسیب پذیری شهر
2-2-8-2- ساختار شهر و آسیب¬پذیری
2-2-8-3- بافت شهر و آسیب¬پذیری
2-2-8-4- شکل شهر و آسیب پذیری
2-2-8-5- تراکم¬هاي شهري و آسیب پذیری
2-2-8-6- آسیب پذیری تأسيسات و زير ساختهاي شهري
2-2-9- مديريت شهري
2-2-10- برنامه¬ريزي
2-2-10-1- برنامه¬ريزي فضايي
2-2-10-2- برنامه¬ريزي شهري
2-2-10-2-1- نقش برنامه¬ريزي شهري در کاهش آسيب پذيري شهرها در برابر خطرات زلزله
2-2-11- کاربري اراضي شهري
2-2-11-1- برنامه ریزی کاربري اراضي شهري
2-2-11-2- ارتباط بين کاربري زمين و آسيب¬پذيري در برابر زلزله
2-2-12- امداد رساني
2-2-12-1- فضاهاي امدادرسانی هنگام زلزله
2-2-13- دسترسي
2-2-14- شبکه ارتباطي شهر
2-2-14-1- آسیب پذیری شبکه ارتباطي
2-2-15- مکان‌يابي
2-2-16- سیستم اطلاعات جغرافیایی
2-3- رهیافت¬ها و رویکردها
2-3-1- رهیافت‌های گوناگون پیرامون آسیب¬پذیری
2-3-1-1- رهیافت غالب
2-3-1-2- رهیافت اقتصاد سیاسی
2-3-2- دیدگاه¬های آسیب¬پذیری
2-3-2-1- دیدگاه زیست فیزیکی
2-3-2-2- دیدگاه ساخت اجتماعی
2-3-2-3- دیدگاه ترکیبی
2-3-3- دیدگاه¬های مدیریت بحران
2-3-3-1- دیدگاه سنتی
2-3-3-2- دیدگاه قانون طبیعی
2-3-3-3- دیدگاه تعاملی
2-3-4- رویکردهای مدیریت بحران
2-3-4-1- رویکرد بحران گریزی
2-3-4-2- رویکرد بحران ستیزی
2-3-4-3- رویکرد بحران پذیری
2-4- مدل¬های ارزیابی آسیب¬پذیری
2-4-1- مدل‌های وزن دهي به معيارها :
2-4-1-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
2-4-1-2- مدل تحلیل شبکهای (ANP)
2-4-2- مدل‌های ریاضی تلفیق لايه هاي اطلاعاتي
2-4-2-1- مدل منطق بولين :
2-4-2-2- مدل منطق فازی :
2-4-2-3- مدل TOPSIS
2-4-2-4- مدل VIKOR
2-4-3- مدل تحليل شبکه
2-4-4- شاخص میانگین نزدیک‌ترین همسایه

منابع دارد

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,
بخش نظرات این مطلب
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت