تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
گزارش کارآموزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در ایران خودرو
گزارش-کارآموزی-بررسی-مسائل-ایمنی-و-بهداشت-حرفه-ای-در-ایران-خودرو
گزارش کارآموزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در ایران خودرو
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 321
حجم فایل: 9554 کیلوبایت
قیمت: 4600 تومانتوضیحات:

گزارش کارآموزی بررسی مسائل ایمنی
و بهداشت حرفه ای
در شرکت ایران خودرو ، در قالب فایل
word و در حجم 321 صفحه. مقدمه:به منظور حفظ نيروي انساني و تامين سلامت و بهداشت
كارگران که در توسعه و پيشرفت واحدهاي صنعتي نقش بسزائي دارند روز به روز به ضرورت
بهداشت حرفه اي و قوانين كار در مورد حفاظت و بهداشت جهت تقليل حوادث ناشي از كار و
بيماريهاي شغلي و ايجاد حس علاقمندي در كارفرمايان و صاحبان صنايع بيشتر پي برده مي
شود. اين ضرورت باعث گرديده كه اين رشته در ايران به پيشرفت هايي نايل آيد. اهم اين
پيشرفت ها شامل موارد زير است:- تحقيق و بررسي عوامل فيزيكي نظير صدا، ايمني
معدن، ايمني ساختمان، آتش نشاني، مكانيك ، الكتريسيته و تحقيق در مورد عوامل شيميايي
و وسايل حفاظت فردي به طور استاندارد و گسترده- آموزش و تعليمات در امر بهداشت حرفه اي از طرق
مختلف و تاسيس دانشكده حفاظت و بهداشت كار و دانشكده هاي بهداشت، انتشار نشريات حفاظت
و بهداشت كار جهت بالا بردن سطح اطلاعات كارفرمايان و كارگران حرفه هاي مختلف و بطور
كلي اشاعه فرهنگ بهداشت و ايمني در صنعت كه اثرات هر يك از اين فاكتورها بر روند توليد
بسيار مهم و حساس و قابل تعميق و بررسي مي باشد.به هر ترتيب آنچه كه در ذيل آورده شده مجموعه اي
است كه حاصل چند ماه كوشش در جهت جمع آوري و كسب اطلاعات در زمينه و ابعاد مختلف و
در محدوده حفاظت و ايمني و بهداشت مي باشد.با اميد به اينكه حتي الامكان بعضي از كنترلها
و پيشگيرهاي ممكنه در آينده در محيط كار صورت پذيرد. بهبود اين عوامل باعث مي گردد
كه صنايع شتاب بيشتري يافته و كارگران با آگاهي و آشنايي با اصول ايمني در حفظ جان
خود بكوشند و در نتيجه رفاه  و آرامش بيشتري
داشته و محيط كار بهتر و سالم تر شده و نيز با بي خطر شدن محيط، اعتماد كارگر نيز افزايش
يابد. فهرست مطالب:مقدمهتاریخچه شرکت ایران-خودروطرح شماتیک ایران خودروروند تولید در شرکت ایران خودروعوامل فیزیکی زیان آور محیط کاربهداشت حرفه ایفیزیولوژی حرفه ای (شغلی )طب حرفهای یا پاتولوژی شغلیمهندسی بهداشت حرفه ای ( Occupational
hygienist
)اهداف کلی بهداشت حرفه ایبرنامههای کلی و اجرایی بهداشت حرفه ای در کارخانجاتوظایف متخصصین بهداشت حرفه ایصداانواع صوتاثرات صدا بر انسانبیماری ها و عوارض ناشی از کار گوشاثر سرو صدا روی کارگرانروش های اندازه گیری و ارزیابی صداوسایل اندازه گیریاندازه گیری صدا به منظور آنالیز فرکانسکنترل صدا (noise
control
)انواع جاذب های صوتیعوامل موثر در افت انتقال دیوار-هاارتعاشارتعاش انسانیانواع ارتعاش انسانیاثرات ارتعاشاثرات ارتعاش تمام بدنراه¬های پیشگیری از بیماری ها و عوارض ناشی از
ارتعاشپرتو-هاضایعات چشمی ناشی از پرتو مادون قرمزتدابیر احتیاطی در برابر تشعشات جوشکاریروشناییتعاریف و اصطلاحات روشنائیمنابع نوریشدت روشنائی (Illumination)درخشندگی (Luminance)تباین (Contrast)واحد کمیت های اندازه گیری روشنائیعوامل موثر در میزان روشنایی فضای محیط کارویژگی لامپ ها و ضریب بهره نوریویژگی های نور مطلوب و اثرات آناهمیت روشنایی در کارگاه-هااثرات روشناییعوارض روشنائی نامناسبویژگی های روشنائی رضایت-بخشنکات مهم در طراحی روشنایی مصنوعیاصول روشنایی مناسب در محیط کاروسایل اندازه گیری روشناییپیشنهادات جهت بهبود میزان روشناییاستانداردهای ملی و بین-المللیگرما و سرمادمای هوا (دمای خشک)دمای تر Wet
Bulb Temperatureدمای تابشی Radiant
Temperatureرطوبت نسبی Relative
Humidityرطوبت سنج چرخان Whirling
Hygrometerرطوبت سنج مکشی ( نوع آسمن ) Assman
Hygrometerنقطه شنبمتبادل حرارت بدن با محیطراه های تبادل حرارت بین بدن و محیطاختلالات ناشی از کار در سرماعوامل شیمیایی زیان آور محیط کارآلاینده های شیمیایی و تقسیم بندی آنهاتقسیم بندی آلاینده ها بر اساس حالت فیزیکیتقسیم بندی آلاینده ها بر پایه اثر های فیزیولوژیکراه های ورود مواد شیمیایی به بدنراه های دفع مواد شیمیایینکاتی در خصوص حد استاندارد مواد شیمیاییاستانداردها و واحدهانحوه تعیین استاندارد-هااستراتژی های نمونه برداری از آلاینده های هوامدت نمونه برداری باید چه مقدار باشد؟چند نمونه مورد نیاز است؟نمونه برداری باید در چه مرحله ای از فعالیت های
شغلی انجام شود؟نمونه برداری آنی ( Spot
Sampling
)نمونه برداری مداوم ( Continious
Sampling
)روش های استاندارد نمونه برداری ازآلاینده های
هوا با توجه به نوع آلایندهظرف نمونه برداری ( Sampler)دستگاه های مکنده هوا (Air
Aspirator Device
)وسایل اندازه گیری حجم و شدت جریان( Volume
, Air Flow Meter Devices). 100سم شناسی صنعتیسممسمومیتمسمومیت حاد (Acute
intoxication
)مسمومیت مزمن (Chronic
intoxication
)سموم عصبی ( Neurotoxins)سم شناسی شغلیسرنوشت فلزات در بدنجذبتوزیعتجمعدفعآثار سمی فلزات در اعضای مختلف بدنسرطان زایی فلزات در بدندرمان مسمومیت با فلزاتسم شناسی برخی از فلزاتسم شناسی گازهاخواص و اثرات گازهاگازهای خفقان آور سادهگازهای خفقان آور شیمیاییگاز های محرکمواد شیمیایی آلی سمیآفت‌کشهاتاریخچه استفاده از آفت‌کش‌هاانواع آفت‌کش‌هاتاثیر ترکیبات آلی سمی بر روی محیط زیستحلال های آلیمواجههبرآورد میزان مواجهه با حلال از طریق پرسش-نامهمشکل حلال های ترکیبیتوزیع و ترانسفورماسیون (تغییر)حفاظت از کارگراناثر روی سیستم عصبیسیستم اعصاب مرکزیناتوانی عصبی- روانیتستهای عصبی- رفتاریسایر تست هااثر حلال ها روی کلیه هااثر روی کبدعوارض پوستی ناشی از حلال-هاعوارض تولید مثلی ناشی از حلال-هاسرطان زاییارزیابی بالینیاقدامات کنترلی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از مواجهه
با عوامل شیمیاییعوامل ارگونومیکی زیان آور محیط کارچکیدهتعاریف ارگونومیتاریخچه ارگونومیشاخه های دانش ارگونومیروانشناسی مهندسیفیزیولوژی کاربیومکانیک شغلیآنتروپومتریچگونگی اجرای ارگونومیطراحی یک پست کاروضعیت بدنی کارگر (ایستاده ، نشسته)شکل های مختلف کار ماهیچه-ایروش صحیح بلند کردن بارنیروی انسانی و ویژگی های محیط کارارگونومی و محیط کاراصول ارگونومی در صنعتفاکتورهای استرس در محیط های کارجنبه‌های اقتصادی ارگونومیانواع خستگیاسترس سازمانیدلایل استرس‌های کاریاثرات اضطراب در محیط کارنقش تکنولوژی در محیط کار و زندگیبهداشت محیط کاراهمیت آموزشنقش فرهنگویژگی های محیط کار خوبارگونومی ، روشی علمیمحیط های باز یا بسته؟حضور فناوری اطلاعات در محیط کارنقش مدیریت در کاهش یا افزایش خطاها و اشتباهات
انسانی در محل کار چیست ؟نتیجه گیری و پیشنهاداتایمنی و عوامل مکانیکی زیان آور در محیط کارمخاطرات ابزار ها و ماشین-آلاتایمنی کار با اره رومیزی ( Table
saw
)ماشین سنگ زنی و دستورات ایمنی مربوط به آنماشین صفحه تراشفرآیند صفحه-تراشیحمل و نقل ، جرثقیل و تجهیزات بالا-برلوازم بالابرها : (زنجیر، مانع، طناب، قفل و زنجیر…)دستور العمل های ایمنی در کار با لیفتراکچه خطرات ایمنی و بهداشتی یک فرد جوشکار را تهدید
می-کند؟آیا جوشکاری در درازمدت اثرات سوئی بر روی سلامتی
جوشکار دارد؟چه اقدامات پیشگیرانه ای را می توان انجام داد؟ایمنی نردباننقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط
کاراهمیت نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه-اینقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنیخط مش گذاریآیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش  سوزی‌ در کارگاه‌هافصل‌ اول‌- وسایل‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌
سوزی‌ذخیره‌ آب‌لوله‌ها و شلنگ های‌ آب‌ آتش نشانیاستعمال‌ آب‌دستگاه‌های‌ ثابت‌ آب پاش‌ خودکار و انواع‌ دیگر
آن‌خاموش کننده‌های‌ دستی‌ و چرخ دارفصل‌ دوم‌- وسایل‌ اعلام‌ خطر و تمرین‌های‌ مربوط‌
به‌ اطفاء حریق‌تمرین‌های‌ تخلیه‌ ساختمان‌ در کلیه‌ کارگاه‌هاتمرین‌های‌ مبارزه‌ با حریق‌شرکت‌ کارکنان‌ در مبارزه‌ با حریق‌فصل‌ سوم‌ انبارکردن‌ و نگاهداری‌ مواد قابل‌ انفجار
و مایعات قابل‌ اشتعال‌مواد قابل‌ انفجارمایعات‌ قابل‌ اشتعال‌گازهای‌ فشرده‌ذغال‌ سنگ‌ - سلولویید و سایر اجسام‌ جامد شدید
الاشتعال‌مواد بسته بندی‌ شده‌استعمال‌ دخانیات‌فصل‌ چهارم‌- از بین بردن‌ فضولات‌ و جمع آوری‌
فضولات‌از بین‌ بردن‌ فضولات‌سوزاندن‌ فضولات‌فصل‌ پنجم‌ - جلوگیری‌ از حوادث‌ ناشی‌ از صاعقه‌اتصال‌ زمین‌ در ساختمان‌برق گیر و منضمات‌ آن‌صاعقه‌ شکن‌بهبود عملکرد زیست محیطی در شرکت ایران خودروعوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کارآنتی-ژنموجودات اتوتروفآندوتوکسینموجودات هوازی اختیاریباکتری گرم-مثبتباکتری گرم-منفیمایکوتوکسینارگانیسم های انگلیارگانیسم های ساپروفیتباکتری هاکلیفرم هالژیونلاپنوموفیلاقارچ هاویروس هاعوامل روانی زیان آور محیط کارعوامل مرتبط با کارتعارض گرایشی اجتنابیتعارض گرایشی گرایشیتعارض اجتنابی اجتنابیتکنیک های مقابله با استرسبهداشت روانی درمحیط کاربهداشت روانی چیست؟چرا صحبت کردن در رابطه با بهداشت روانی مهم است؟چرا به برنامه های بهداشت روانی و شغلی نیازمندیم؟ما با چه محدودیت هایی روبرو هستیم؟برنامه های کاربردی پیشنهادی برای دستیابی به بهداشت
روانی شغلیمدیریت خستگی و استرس درمحیط کارحقایقی در مورد استرسعوامل ایجاد استرسچه چیزی استرس مضر را ایجاد می-کند؟نشانه های استرسپیشگیری از استرسمسئولیت مدیریت استرسوسایل حفاظت فردیبهداشت محیطمسمومیت غذایی چیست؟غذاهای آلودهمسمومیت باکتریاییسالمونلااسکریچا-کولیکلسترودیوم بوتولینوم (بوتولیسم)کامپیلوباکتر جیجونی (کامپیلوباکتریوسیس)لیستریا مونوسیتوژن (لیستریوسیس)توکسوپلاسما گوندی (توکسوپلاسموسیس)تریچینلا اسپیرالیس (تریچینوسیس)راههای پیشگیریMSDS ( Material Safety Data Sheets)مشخصات کارت های MSDSمسئولیت های توزیع کننده یا تحویل دهنده ماده شیمیایىمسئولیتهای کارفرمایانگزارش کارمنابع این
فایل کاملا ویرایش شده و شامل فایلهای جداگانه : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی
می باشد و با فرمت
word در اختیار شما قرار می
گیرد.دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
بخش نظرات این مطلب
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت