تحقیق ارزیابی مالی و اولویت بندی صنایع فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با AHP
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تحقیق ارزیابی مالی و اولویت بندی صنایع فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با AHP
تحقیق-ارزیابی-مالی-و-اولویت-بندی-صنایع-فلزات-اساسی-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق-بهادار-با-ahp
تحقیق ارزیابی مالی و اولویت بندی صنایع فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با AHP
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 157
حجم فایل: 10037 کیلوبایت
قیمت: 21000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت دولتی (گرایش مالی)، با عنوان ارزیابی مالی و اولویت بندی صنایع فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، در قالب فایل word و در حجم 157 صفحه، به همراه پرسشنامه و سایر ضمائم.

چکیده:
امروزه نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق در مواجهه با فعل و انفعالات محیطی، شرایط خاصی را برتصمیم گیران تحمیل می کند با توجه به تحلیل های گوناگون موجود در بازار سرمایه جهت انتخاب سهام شرکتها که در برخی موارد موجب ایجاد سردر گمی بین خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه می شود لزوم بهره گیری از روشی صحیح و منطقی جهت اتخاذ بهترین تصمیم در انتخاب سهام شرکتها ضروری می باشد.
هدف از این تحقیق ارزیابی مالی و اولویت بندی شرکتهای صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور 20 نسبت مالی اعم از نسبتهای نقدینگی ، فعالیت ، اهرمی و سود آوری برگرفته از صورتهای مالی شرکتها محاسبه و بعنوان متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای انتخاب چند نسبت از بین نسبتهای مالی ارائه شده از تکنیک تجزیه عاملی استفاده گردید که 8 نسبت مالی به عنوان متغیر های اصلی تحقیق برگزیده شدند. از بین 150 کارشناس مالی بورس اوراق بهادار اعم از کارگزار ، معامله گر ومشاور مالی شرکتهای سرمایه گذاری در کشور تعداد 80 نمونه به عنوان حجم فضای نمونه انتخاب گردید.
 این پایان نامه یک تحقیق کاربردی است که به روش توصیفی- پیمایشی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. با استفاده از روش AHP و انجام مقایسات زوجی وزن هریک ازعوامل انتخابی نسبت به همدیگر محاسبه گردید و میزان اعتبار مقایسات از طریق نرخ سازگاری مورد ارزیابی قرار گرفت. شرکتهای برتر براساس یک معیار نيز رتبه بندی شدند، در نهایت رتبه بندی شرکتهای صنعت فلزات اساسی براساس روش AHP با توجه به وزن هریک از نسبتها انجام گرفت. ارزیابی تحقیق نشان می دهد که نسبتهای مالی نسبت به یکدیگر دارای ارجحیت می باشند و در رتبه بندی شرکتها ، با توجه به نسبتهای مالی ، شرکت ملی صنایع مس در بالاترین رتبه و شرکت سرب و روی ایران در پایین ترین رتبه شرکتهای صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفتند.

هدف این پژوهش:
-شناسایی معیارهای مهم ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس (شرکتهای فلزات اساسی)
-افزایش سودآوری و کاهش زیان های احتمالی ناشی از انتخاب نامناسب شرکتها جهت سرمایه گذاری
-نشان دادن قابلیت ها و توانایی های تکنیک AHP در تصمیم گیری
-استفاده از روش های جدید و منطقی در تصمیم گیری

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 اهمیت ضرورت انجام تحقیق
1-4 پیشینه وسوابق تحقیق
1-5 اهداف تحقیق
1-6 سوالات
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
1-7-1 اصطلاحات مالی   
1-7-2 اصطلاحات تحقیق در عملیات   
1-8 روش انجام تحقیق     
1-9 جامعه آماری و حجم نمونه   
1-10 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها   
1-11 قلمرو تحقیق
1-12 خلاصه فصل
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
بخش اول – مفاهیم مالی
2-1-1 مقدمه      
2-1-2  اهداف بنگاههای اقتصادی
2-1-3  اهداف مدیریت مالی      
2-1-4 طبقه بندی بازارهای مالی      
2-1-4-1 طبقه بندی بر اساس نوع دارايي   
2-1-4-2 طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار       
2-1-4-3 طبقه بندي بر اساس سررسید تعهدات مالی      
 2-1-5 سرمایه‌گذاری
بخش دوم – بورس اوراق بهادار      
2-2-1 تعریف بورس اوراق بهادار      
2-2-2 علل پیدایش بورس اوراق بهادار
2-2-3 سابقه بورس در ايران
2-2-4  نقش اقتصادی فعالیت بورس
2-2-5 آثار اقتصادی بورس اوراق بهادار
2-2-5-1  تقویت بخش خصوصی
2-2-5-2  نظام مند سازی کسب وکارهای کوچک
2-2-5-3 تقسیم مالکیت واحدهای بزرگ
2-2-5-4 گذر از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه اقتصادی
2-2-5-5 افزایش کاربرد تکنولوژیهای سرمایه بر
2-2-5-6  کمک به حصول اهداف اقتصاد کلان
2-2-5-7  کاهش فرار سرمایه
بخش سوم – تحلیل صورتهای مالی
2-3-1 تحلیل صورتهای مالی
2-3-2 صورتهای مالی اساسی                                                                                  
2-3-3 ترازنامه
2-3-3-1 کاربردهای ترازنامه
2-3-4 صورتحساب سود و زیان
2-3-5 صورتحساب سود (زیان) انباشته
2-3-6 صورت تغییرات در وضعیت مالی
2-3-7 گروههای استفاده کننده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
2-3-8 اهداف گزارشات مالی
2-3-9 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
2-3-11 انواع نسبتهای مالی
2-3-11-1 نسبتهاي نقدينگي
2-3-11-2  نسبتهاي اهرم مالي
2-3-11-3  نسبتهاي فعاليت
2-3-11-4 نسبتهاي  سود آوري
2-3-12 شاخص های ارزیابی مالی تحقیق
2-3-13 انواع روش های ارزیابی با نسبتهای مالی
2-3-13-1 نسبتهاي مالي در مقایسه با متوسط صنعت
2-3-13-2 روابط متقابل نسبتهاي مالي
2-3-13-3 روندها در طي زمان
2-3-13-4 نظام دوپونت
2-3-14 ارزیابی مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار
2-3-14-1 تجزیه و تحلیل تکنیکی
2-3-14-2 تجزیه و تحلیل اساسی
2-3-15 هدفهاي تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي
2-3-16 مروری بر تحقیقات مشابه
2-3-17 خلاصه فصل
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روشهاي تعيين گزينه هاي برتر
3-3 روش تحقیق     
3-4 جامعه آماری و حجم نمونه     
3-5 تهیه پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات     
3-6 متغیرهای مورد بررسی   
3-7 نگاهی به مفاهیم اولیه فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP   
3-8 مدل سازي مسأله تصميم   
3-9 مقايسه اهميت و ارجحيت     
3-10 سازگاري در قضاوت ها      
3-11 محاسبه وزن نسبتها نسبت به یکدیگر
3-12 ادغام وزن های نسبی      
3-13 خلاصه فصل      
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل تحقیق
4-1 مقدمه 
4-2 نتایج پرسشنامه  
4-3 محاسبه نرخ سازگاری
4-4 تحلیل نتایج مدل
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1محدودیت های تحقیق
5-2خلاصه و نتیجه گیری   
5-3 پیشنهادات   
منابع فارسی   
منابع خارجی   
پیوست الف                                                                                      
محاسبات Spss          
مراحل اجرای نرم افزار Expert Choice 
نمونه پرسشنامه
پیوست ب        
جداول نسبتهای مالی
جداول میانگین نسبتهای مالی
جداول تعیین اولویت شرکتها بر اساس نسبتها
جدول مقایسات زوجی حاصل از پرسشنامه
جدول تعیین اولویت شرکتها

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
بخش نظرات این مطلب
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت