تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره
بررسي-عوامل-مؤثر-بر-راندمان-كوره-هاي-دوار-سيمان-از-ديدگاه-بهره-برداري-و-آناليز-شيميايي-خوراك-كوره
بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 250
حجم فایل: 29786 کیلوبایت
قیمت: 13000 تومان

توضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی شیمی ( مهندسی فرایند )، با موضوع بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره، در قالب فایل word و در حجم 250 صفحه.

بخشی از چکیده:
راندمان كوره يكي از پارامترهاي مهم در بخش توليد بوده و تلاش در جهت به ظرفيت رساندن و سپس بالا بردن راندمان توليد كوره از مهمترين اهداف تيم مديريتي و پرسنل فني كارخانه‌هاي سيمان مي‌باشد. در اين پروژه سعي بر اين است كه پس از ارائه شناخت كلي از خط توليد سيمان دو فاكتور بسيار مهم و ارزشمند يعني عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره‌برداري و آناليز شيميائي خوراك كوره ارزيابي شده و مورد تاثير هر كدام از دو عامل مذكور پس از شناخت موضوعات و مسائل مطروحه به بررسي مشكلات موجود پرداخته و راه‌حلهايي صحيح جهت برخورد با اين گونه مسائل ارائه شود تا انشاءالله بدين وسيله هدف اصلي از ارائه اين پروژه محقق شود.

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل1: طرحي از يك كارخانه سيمان با تكنولوژي روز دنيا
فصل 2: اجزاء سيستم پخت
1-2- مشخصه‌هايي از كوره دوار سيمان
1-1-2- غلطك‌ها
2-1-2- غلطك بالابر
3-1-2- سيستم چرخاننده كوره
4-1-2- آب‌بندي سر و ته كوره
2-2- نسوزكاري كوره
3-2- مشخصه‌هايي از پيش گرم‌كن
4-2- مسير فرعي
5-2- سيستم تكليس(Calciner)
6-2- مشخصه‌هايي از خنك‌كن
7-2- انواع خنك‌كنها
1-7-2- خنك‌كن مشبك
8-2- اتاق كنترل
9-2- سوخت رساني و مشعل
1-9-2- اصول سوختن و كنترل شعله
2-9-2- شعله
3-9-2- درجه حرارت شعله
فصل 3: پروژه
فصل 4: شناخت متغيرهاي كنترل سيستم پخت
1-4- كنترل كوره
2-4- خنك كردن كلينكر
3-4- سوخت كوره
4-4- تغذيه كوره
5-4- متغيرهاي راهبري كوره
6-4- مكانيك كوره
7-4- شرايط خاص راهبري كوره
1-7-4- كليات
2-7-4- تجزيه شيميايي گاز خروجي كوره
3-7-4- حجم هواي اوليه
4-7-4- درجه حرارت گاز خروجي پيش گرم‌كن
5-7-4- درجه حرارت ياتاقانها
6-7-4- الكتروفيلترها
7-7-4- گرفتگي سيكلونها
8-7-4- گرفتگي در رايزر پايپ و ورودي كوره
9-7-4- نسوزكاري كوره
8-4- چرخاندن كوره با موتور كمكي
9-4- تحليل گزارشات ساعتي سيستم پخت
فصل 5: رعايت اصول كوره باني
1-5- مشخصه‌هايي از سيستم پخت
1-5-1- جلو شعله
1-5-2- هواي ثانويه
2-5- كوره بان وكوتينگ(استر كوره)
3-5- عقب كوره
1-3-5- درجه حرارت عقب كوره
2-3-5- مكش عقب كوره
3-3-5- اكسيژن عقب كوره
4-5- كنترل مقدار سوخت
5-5- كنترل مقدار خوراك كوره و دور كوره
6-5- كنترل متغيرهاي خنك كن گريت
1-6-5- كنترل مكش درب كوره
2-6-5- فشار زير صفحات خنك كن
3-6-5- كنترل درجه حرارت هواي ثانويه
7-5- بيست و هفت حالت اساسي كوره
1-7-5- سه متغير و كنترل كننده اساسي
2-7-5- شرح بيست و هفت حالت- راه‌حلها و دلايل
3-7-5- حالات اضطراري
فصل 6: اولين گرم كردن سيستم پخت
1-6- خشك كردن پيش گرم‌كن
2-6- خشك كردن درب كوره و كانال هواي سوم و خنك كن
1-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن درب كوره
2-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن كانال هواي سوم
3-2-6- مشعل كمكي براي خشك كردن خنك كن
3-6- گرم كردن كوره دوار
1-3-6- آماده سازي
2-3-6- گرم كردن تمام سيستم پخت
3-3-6- كنترل درجه حرارت
4-3-6- چرخاندن كوره در مرحله گرم كردن
5-3-6- وقفه در گرم كردن
4-6- خواباندن كوره
5-6- نكات مهم
فصل 7: اولين راه‌اندازي سيستم پخت
1-7- اولين باردهي كوره
2-7- مقدمات تغذيه كوره
3-7- راه‌اندازي موتور كوره
4-7- فراهم كردن شرايط توليد عادي
5-7- راه‌اندازي خنك كن
6-7- آماده شدن براي راه‌اندازي كلساينر
7-7- رسيدن به باردهي عادي
8-7- حالات غيرعادي خنك كن
فصل 8: گرفتگي‌هاي سيستم پخت
1-8- قليائي‌ها
2-8- پاك كردن پيش گرم‌كن
3-8- عوامل گرفتگي عقب كوره
1-3-8- توازن چسبندگي و فرسايش
2-3-8- چسبندگي چيست؟
3-3-8- چسبندگي جامد به جامد
4-3-8- جذب سطحي
5-3-8- نتيجه‌گيري
4-8- ماهيت جرم گرفتگي عقب كوره
1-4-8- مشخصات ظاهري گرفتگي
2-4-8- تركيب شيميايي
3-4-8- تركيب مينرالوژيكي
4-4-8- مكانيزم تشكيل
5-8- عوارض گرفتگي عقب كوره
1-5-8- عقب كوره
2-5-8- عوارض گرفتگي
فصل 9: نسوزكاري سيستم پخت سيمان
1-9- مواد نسوز در نقاط مختلف سيستم پخت
فصل 10: فرسايش مواد نسوز در سيستم پخت
1-10- مقدمه
2-10- عوامل مختلف فرسايش آجر منطقه پخت
1-2-10- زياد داغ شدن آجر
2-2-10- نفوذ املاح قليائي
3-2-10- فرسايش ناشي از احياء
4-2-10- فرسايش مكانيكي
3-10- سيكل قليائي در سيستم پخت سيمان
4-10- شكفتگي قليائي
5-10- فرسايش بدنه كوره
فصل 11: رعايت نكات ايمني سيستم پخت
1-11- كوره
2-11- سيكلونها
3-11- الكتروفيلتر
فصل 12: عوامل موثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه آناليز شيميايي خوراك كوره
1-12- مقدمه
1-1-12- مسئوليت آزمايشگاه كارخانه سيمان
2-1-12- سيمان
2-12- مشخصات شيميائي و فيزيكي سيمان
1-2-12- آليت
2-2-12- بليت
3-2-12- فاز الومينات
4-2-12- فاز فريت
5-2-12- تركيبات فرعي
6-2-12- سنگ گچ
3-12- محاسبه فازهاي سيمان
4-12- مشخصات از انواع سيمان
5-12- چگونگي پخت مواد
1-5-12- فعل و انفعالات مواد در پيش گرمكن
2-5-12- فعل و انفعالات مواد در داخل كوره
6-12- عوامل موثر در پختن مواد
1-6-12- تركيب شيميايي مواد اوليه
2-6-12- تركيب مينرالي مواد اوليه و خوراك كوره
3-6-12- دانه‌بندي خوراك كوره
4-6-12- همگن بودن مواد خام
5-6-12- شرايط پخت
7-12- ميكروسكوپي كلينكر
1-7-12- كلينكر نرمال
2-7-12- كلينكر آهسته خنك شده
8-12- مراحل فيزيكي و شيميائي مواد در حين پخت
1-8-12- خشك شدن
2-8-12- دهيدراته شدن مواد رسي
3-8-12- تجزيه كربناتها
4-8-12- واكنش‌هاي جامد
5-8-12- واكنش‌هايي كه در حضور فاز مايع رخ مي‌دهد
9-12- تاثير نوسانات كيفيت خوراك كوره بر راندمان كوره
10-12- اقدامات موردنياز در جهت كاهش نوسان كيفيت خوراك كوره
1-10-12- تدوين استراتژي نمونه‌گيري
2-10-12- مطالعات تفصيلي معادن
3-10-12- جلوگيري از عوامل نوسان كاذب در سيستم كنترل كيفي
منابع و مراجع
چكيده انگليسي

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
بخش نظرات این مطلب
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت