close
تبلیغات در اینترنت
تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان ها
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان ها
تأثیر-مجازات-اعدام-در-بازدارندگی-از-ارتکاب-جرائم-مرتبط-با-مواد-مخدر-و-روانگردان-ها
تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان ها
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 382 کیلوبایت
قیمت: 32000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ها، در قالب فایل word و د حجم 130 صفحه.

چکیده:
جرائم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان از چالش‌های و نگرانی های دولت ها و به‌خصوص سال‌های اخیرِ جهان (به‌ دلیل تولید و صدور انبوه) و به‌ویژه در ایران بوده است. بدین جهت، کنوانسیون‌های بین المللی مختلفی در این خصوص به تصویب کشورهای جهان رسیده است. همچنین، کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این زمینه، به قانون گذاری پرداخته‌اند.
در این میان، مجازات اعدام، محور این پژوهش است نقش بازدارندگی مجازات اعدام در خصوص جرائم مواد مخدر و روان‌گردان از اهمیت خاصی است. در نظام حقوقی ایران (به ‌عنوان یک نظام مبتنی بر شرع) ماهیت فقهیِ این مجازات در مورد جرائم یادشده نیز قابل بررسی است.
روش انجام این تحقیق توصیفی است. در جمع‌آوری مطالب تحقیق، علاوه بر استفاده از کتاب‌های معدودی که دراین زمینه وجود داشت، از مقاله‌های مربوط به اثر بازدارندگی مجازات بهره گرفته شد. علاوه بر آن از سایت‌های اینترنتی در غنی‌ترشدن مطالب نهایت استفاده شده است.
در این پژوهش تلاش شده است است که ماهیت این مجازات را در جرائم مواد مخدر و روان‌گردان از بُعد شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر، معین سازد که اِعمال این مجازات در جرائم یادشده چه تأثیری بر بازدارندگی این جرائم در نظام حقوقی جهوری اسلامی دارد؛ که با توجه به تفکیکِ بازدارندگی از کارآمدی، به‌نظر می‌رسد مجازات اعدام در جرائم مورد بحث، از کارآمدیِ لازم برخوردار است، اما این مجازات ظرفیت بازدارندگی در این جرائم برخوردار ندارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: طرح مساله
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله
1-2-1 تحولاتی در عملکرد دادگاه‌ها
1-2-2 تحولاتی در عملکرد مأموران انتظامی
1-3 سوالات پژوهش
1-3-1 سوال کلی
1-3-2 سوالات اختصاصی
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 اهداف کلی
1-5-2 اهداف فرعی
1-5-3 اهداف کاربردی
1-6-قلمرو تحقیق
1-6-1 قلمرو موضوعی
1-6-2 قلمرو مکانی
1-7-2 قلمرو زمانی
1-8 متغیر های تحقیق
1-9 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها
1-9-1 اعدام از نظر لغوی و اصطلاحی
1-9-2 روان گردان ها
1-9-3 مواد مخدر
1-9-4 مواد مخدر صنعتی
1-9-5 جرم
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1 جرم
2-1-1 تعریف جرم
2-2 انواع جرایم
2-2-1 جرایم عمدی
2-2-2 جرایم غیر عمدی
2-2-3 خطای جزایی
2-3 مجازات
2-3-1 تعریف مجازات
2-3-2 انواع مجازات
2-3-2-1 قصاص
2-3-2-2 حدود
2-3-2-3 دیه
2-3-2-4 تعزیر
2-3-2-5 مجازات بازدارنده
2-4 اعدام
2-4-1 تاریخ مجازات اعدام
2-4-2 عقاید علمای حقوق
2-4-3 چگونگی مجازات اعدام در حال حاضر
2-4-4 جانشین کردن مجازاتی بجای مجازات اعدام‌ یا اجرای مجازات اعدام
2-4-5 طریقه اجرای مجازات اعدام
2-4-6 محل اجرای‌ مجازات‌ اعدام
2-4-7 مجازاتهای تبعی اعدام
2-5 سیر تقنینی قوانین مربوط به مواد مخدر در ایران
2-5-1 اصلاح قوانین منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال 1338
2-5-2 اصلاح قوانین منع کشت خـشخاش در سال 1342
2-5-3 شدت بخشیدن به قانون مـجازات مـرتکبین اصـلی جرایم مندرج در قـانون اصـلاح منع کشت خـشخاش سال 1348
2-5-4 تشدیدقوانین مربوط به مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر سال 1359
2-5-5 مصوبه ی 1376 در مبارزه با مواد مخدر
2-5-6 اصلاحیه مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال 1376
فصل سوم: بحث و تحلیل
3 ـ 1. مقدمه
3 ـ 2. روان گردان ها
3 ـ 3. جرایم مربوط‌ به اعتیاد به مـواد مخدر
3 ـ 4. الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن
3 ـ 4 ـ 1. نظریه‌ بازدارندگی‌ مجازاتها
3 ـ 4 ـ 2. انتقادهای ناظر به الگوی کیفری
3 ـ 5. تأثیر رابطه های اجتماعی افراد با میزان ارتکاب جرم
3 ـ 6. بازدارندگی حبس
3 ـ 7. عـدم تـوفیق الگوی کیفری اعدام و کاستیهای نظریه بازدارندگی‌ مجازات اعدام (مواد مخدر)
3 ـ 7 ـ 1. خانواده معدومین
3 ـ 7 ـ 2. نظر موکلان
3 ـ 8. تـأثیر ارعابی مجازات‌ اعدام (مربوط به مواد مخدر)
3 ـ 9. پیامدهای لغو اعدام در برخی کشورها
3 ـ 10. تأثیر ترس از مجازات اعدام در مجرمین بالقوه
3 ـ 11. آثار مخرب اعدام در اجتماع
3 ـ 12. آمار مقایسه ای تأثیر لغو مجازات اعدام
3 ـ 13. آیا الغاء مجازات اعدام برای اجتماع مفید است یا خیر؟
3 ـ 14. عقاید و نظرات‌ دانشمندان‌ و علمای حقوق جزا
3 ـ 15. دلائل طرفداران الغاء مجازات اعدام
3 ـ 16. دلائل مخالفین الغاء مـجازات اعدام
3 ـ 17. هدفمندسازی مجازات زندان
3 ـ 17 ـ 1. زندان محوری
3 ـ 17 ـ 2. فقدان مجازات‌های جایگزین
3 ـ 17 ـ 3. حبس‌های طولانی‌مدت و بی‌رویه
3 ـ 17 ـ 4. فقدان قاطعیت
3 ـ 17 ـ 5. برداشت نامطلوب‌ از‌ قـاعده فـراغ دادرس
3 ـ 17 ـ 6. زندان، حلقه پایان
3 ـ 18. بررسی ‌‌‌تـأثیر‌ مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده‌های آنان
3 ـ 18 ـ 1. قربانیان واقعی کیفرهای مربوط به مواد مخدر
3 ـ 18 ـ 2. کیفیت زندگی
3 ـ 18 ـ 3. تأثیر زندانی شدن مجرمین مواد مخدر بر نحوه امرار معاش خانواده
3 ـ 18 ـ 4. تأثیر زندانی شدن مـجرمین‌ مـواد‌ مخدر بر وضعیت تحصیلی فرزندانشان
3 ـ 18 ـ 5. تأثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام‌ مواد‌ مخدر بـر‌ تمایل فرزندانشان به رفـتار بزهکارانه
3 ـ 18 ـ 6. تأثیر زندانی شدن مجرمین محکوم به اعدام مواد مخدر بـر چـگونگی‌ کنترل فرزندانشان
3 ـ 18 ـ 7. تأثیر زنـدانی شـدن مـجرمین محکوم به اعدام مـواد مـخدر بر‌ چگونگی جـامعه‌پذیرشدن فرزندانشان
3 ـ 18 ـ 8. تأثیر زندانی و اعدام شدن مجرمین مواد مخدر بر روابط اجتماعی خانواده آنها
3 ـ 18 ـ 9. تأثیر زنـدانی شدن مجرمین‌ محکوم به اعدام مواد مخدر بـر تـضعیف بهداشت‌روانی خانواده‌های آنها
فصل چهارم: نتیجه گیری
4 ـ 1. نتیجه گیری
4 ـ 1 ـ 1. مقدمه
4 ـ 1 ـ 2. بحث و نتیجه گیری
4 ـ 1 ـ 3. محدودیت ها
4 ـ 1 ـ 4. پیشنهادها
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
ب) منابع لاتین
چکیده لاتین

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
بخش نظرات این مطلب
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت