بررسی فرهنگ سازمانی و شناسایی ویژگیهای آن در شرکت آب و فاضلاب
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
بررسی فرهنگ سازمانی و شناسایی ویژگیهای آن در شرکت آب و فاضلاب
بررسی-فرهنگ-سازمانی-و-شناسایی-ویژگیهای-آن-در-شرکت-آب-و-فاضلاب
بررسی فرهنگ سازمانی و شناسایی ویژگیهای آن در شرکت آب و فاضلاب
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 106
حجم فایل: 183 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته مدیریت منابع انسانی با موضوع بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگیهای اصلی آن در شرکت آب و فاضلاب آذریایجان شرقی، در قالب فایل word و در حجم 106 صفحه.                      

این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

بیان مسئله:
سازمان ها، به مثابه افراد داراي شخصيت مي باشند اين قالب شخصيتي را فرهنگ آن سازمان مي‌گويند. فرهنگ سازماني مجموعه‌اي است متشكل از ارزش‌ها (چه موضوعاتي مهم است و چه موضوعاتي مهم نيست) و عقايد و رفتار (چگونه افراد عمل مي‌نمايند، و چرا عمل مي‌نمايند) كه در تعامل متقابل با نيروي انساني، ساختار سازماني و سيستم كنترل بوده و در داستانها، آداب و رسومي است كه خود متأثر از جامعه و نوع وظايف و مأموريت سازمان بوده ودر هر زماني آنرا احاطه كرده و وجود آن باعث مي‌گردد تا اعضاء شناختي مشترك يافته، نوعي هم سويي و يكرنگي ميان آنها مشاهده مي گردد.(ممي زاده، 1375، ص14، 15-16)
اينجاست كه اعضاء با شناخت فرهنگ سازمان خويش، قادر خواهند بود تا پاسخ دو پرسش ذيل را يافته و آنرا ارائه دهند:
1-    سازمان داراي چه ماهيتي است و اهدافي كه دنبال مي‌كند چيست؟
2-    اعضاء سازمان چگونه و با استفاده از چه الگويي بايستي رفتار و عمل نمايند؟
سازمان ها را مي توان به كوه يخ شناوري تشبيه كرد كه داراي دو بخش مشهود و نامشهود مي‌باشد. بخش مشهود كه شامل جنبه‌هاي رسمي سازمان، ازجمله اهداف، تكنولوژي، ساختار، مهارتها و توانائيها، خط مشي‌ها و روش‌ها، توليدات و منابع مادي و مالي است كه قابل رويت بوده و در مقابل ديد همگان قرار دارد، بخش نامشهود كه شامل جنبه هاي غير رسمي سازمان، از جمله نظرات، اعتقادات، ارزشها، باورها، هنجارها، احساسات (خشم، ترس، نفرت، محبت و...) مراودات و تعاملات گروهي است كه قابل رويت نبوده و در زير آب قرار دارد. گفته مي شود كه بخش مشهود سازمان مبتني بر بخش نامشهود آن است بدين معني كه جنبه‌ه‌اي غيررسمي زيربناي جنبه هاي رسمي سازمان را تشكيل مي دهند و در زير سطح آرام آب و در قسمت متلاطم آن قراردارند. جنبه غيررسمي سازمان يا همان بخش نامشهود را فرهنگ سازماني تشكيل مي‌دهد كه موضوع اصلي اين تحقيق مي‌باشد.
اين تحقيق بر آن است كه با شناسايي عمده‌ترين تيپ فرهنگ سازمانی شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان‌شرقي و ويژگي‌هاي اصلي آنرا در اين شركت به تصوير بكشاند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
2-1 عنوان تحقیق
3-1 بیان مسئله تحقیق
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
5-1 اهداف تحقیق
6-1 سؤالات تحقیق
7-1 متغیرهای عملیاتی تحقیق
8-1 تعریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم
9-1 قلمرو تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه
2-2 مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی
3-2 عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی
4-2 نحوه شکل‌گیری فرهنگ‌ها
1-4-2 بنیان‌گذاران سازمان
5-2 ابعاد معروف فرهنگ
6-2 عناصر اساسی فرهنگ سازمانی
7-2 راه‌های شناسایی فرهنگ سازمانی
8-2 تکوین فرهنگ سازمانی
9-2 انواع فرهنگ سازمانی (تقسیم‌بندی‌های رایج فرهنگ سازمانی )
1-9-2 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ
2-9-2 فرهنگ قوی و ضعیف
3-9-2 فرهنگ‌های مثبت و منفی
10-2 استراتژی و فرهنگ
1-10-2 فرهنگ انعطاف‌پذیری
2-10-2 فرهنگ مأموریتی
3-10-2 فرهنگ مشارکتی
4-10-2 فرهنگ بوروکراتیک
11-2 الگوهای اساسی تشریح فرهنگ سازمانی
1-11-2 مدل پارسونز
2-12-2 چارچوب اوشی
3-13-2 شیوه پیترز و واترمن
14-2مدیریت فرهنگ سازمان
15-2 تأثیر فرهنگ بر عملکرد و اثربخشی سازمان
16-2 رابطه فرهنگ سازمانی با توانایی‌های مدیریت
17-2 تأثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی
18-2 تأثیر فرهنگ سازمانی بر وظایف مدیریت
19-2 فرهنگ سازمانی و توسعه سازمانی OD
20-2 خلاصه‌ای از تحقیق مشابه انجام شده در ارتباط تقریباً نزدیک با موضوع
فصل سوم: طرح تحقیق
1-3 مقدمه
2-3 نوع روش تحقیق
3-3 جامعه آماری
4-3 حجم نمونه آماری
5-3 چگونگی تدوین پرسش‌نامه
6-3 روائی و پایائی پرسش‌نامه
1-6-3 روائی
2-6-3 پایائی
1-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش شاخص فرهنگ سازمانی
2-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش جو سازمانی
3-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون شناخت سازمانی
4-2-6-3 پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون سنجش قدرت مدیران
7-3 شیوه جمع‌آوری اطلاعات
8- 3 روش تجزیه و تحلیل داده ‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4 تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پرسش‌نامه
1-1-4 توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مورد مطالعه
2-1-4 توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان مورد مطالعه
3-1-4 توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان مورد مطالعه
4-1-4 توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان مورد مطالعه
5-1-4 توزیع فراوانی نوع بخش شغلی کارکنان مورد مطالعه
6-1-4 توزیع فراوانی وضعیت استخدام کارکنان مورد مطالعه
7-1-4 توزیع فراوانی رده سنی کارکنان مورد مطالعه
8-1-4 توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان مورد مطالعه
2-4 تجزیه و تحلیل استنباطی پرسشنامه
1-2-4 توزیع پراکندگی هویت سازمانی
2-2-4 توزیع پراکندگی تعهد گروهی
3-2-4 توزیع پراکندگی ترغیب و ثبات نظام اجتماعی
4-2-4 توزیع پراکندگی شاخص جهت‌دهی به رفتار اجتماعی
5-2-4 توزیع پراکندگی شاخص ساختار کار
6-2-4 توزیع پراکندگی شاخص مسئولیت‌پذیری
7-2-4 توزیع پراکندگی شاخص اعطای پاداش‌ها و نظام ترفیع
8-2-4 توزیع پراکندگی شاخص ریسک یا خطرپذیری
9-2-4 توزیع پراکندگی شاخص صمیمیت
10-2-4 توزیع پراکندگی شاخص حمایت کار
11-2-4 توزیع پراکندگی شاخص ضوابط و کنترل کار
12-2-4 توزیع پراکندگی شاخص برخورد یا تعارض
13-2-4 توزیع پراکندگی شاخص هویت سازمانی
14-2-4 توزیع پراکندگی شاخص شناخت اهداف سازمان
15-2-4 توزیع پراکندگی شاخص عملکرد سازمانی
16-2-4 توزیع پراکندگی شاخص نحوه رهبری و مدیریت
17-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت مرجعی
18-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت تخصصی
19-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت قانونی
20-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت پاداش
21-2-4 توزیع پراکندگی شاخص قدرت قهری
3-4 آزمون فرضیات
1-3-4 مقایسه شاخص‌های عوامل فرهنگ سازمانی
2-3-4 مقایسه نوع قدرت موجود در سازمان
3-3-4 مقایسه شاخص‌های شناخت سازمانی
4-3-4 مقایسه شاخص‌های جو سازمانی
4-4 مقایسه فرهنگ سازمانی به لحاظ کلیه مؤلفه‌ای مورد مطالعه
فصل پنجم: یافته‌ها و پیشنهادات
1-5 بحث و بررسی یافته
الف) نتایج توصیف داده‌ها
ب) نتایج تحلیل داده‌ها
2-5 پیشنهادات
محدودیت‌های تحقیق
پیوست
فهرست منابع


فهرست منابع تحقیق:
1- ایران‌زاده، سلیمان «مدیریت فرهنگ سازمانی» (تبریز، چاپ اول، 1377)
2- الوانی، سید مهدی «آیینها و رسوم سازمانی، طریقی در شناخت فرهنگ سازمانی» (مدیریت و توسعه، شماره 1، تابستان 1378).
3- ایران‌زاده، سلیمان «تأثیر فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت» (اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 148-147، آذرماه 1378).
4- استیفن، پی‌رابینز «رفتار سازمانی»، مترجم، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، (تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ چهارم، 1380).
5- الفقیه، مهدی «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1382).
6- جان‌آر، شرمرهورن، جمیزجی، وهانت، ریچاردان، ازبورن، «مدیریت رفتار سازمانی» ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، محمد علی بابایی زکلیکی، محمدعلی سبحان‌اللهی، چاپ دوم، (مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، شهریور 1379).
7- ریچارد، ال‌. دفت «مبانی تئوری و طراحی سازمان» مترجم، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، (تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، 1378).
8- زارعی متین، حسن «مدیریت فرهنگ سازمانی»، زمینه، (شماره 51، 52، مهر و آبال 1374).
9- سیدجوادین، سیدرضا «مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان» (تهران، نشر نگاه دانش، چاپ اول، 1375).
10- ساعتچی، محمود «روان‌شناسی کاربردی برای مدیران» (تهران، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ چهارم، 1377).
11- ساعتچی، محمود «روان شناسی بهره‌وری» (تهران، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ دوم، 1376).
12- شریف‌زاده، فتاح، کاظمی، مهدی، «مدیریت و فرهنگ سازمانی» (تهران، نشر قومس، چاپ اول، 1377).
13- صدفی، ذبیح‌اله، بابائی، سکینه «تکنیک‌های خاص تحقیق» (تهران).
14- طوسی، محمدعلی «فرهنگ سازمانی» (تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، 1376).
15- عطافر، علی «فرهنگ سازمانی و نحوه ایجاد و تحول در آن» (مقاله ارائه شده به سمینار فرهنگ کار، اصفهان، 1377).
16- فراهانی، تقی «بررسی فرهنگ‌های مختلف در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان» (پایان نامه کارشناسی ارشد مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1379).
17- ممی‌زاده، جعفر «توسعه سازمان» (تهران، انتشارات روایت، چاپ اول، 1375).
18- مقیمی، سید محمد «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی» (تهران، نشر ترمه، چاپ اول، 1377).

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
بخش نظرات این مطلب
بخش نظرات برای پاسخ به سوالات و یا اظهار نظرات و حمایت های شما در مورد مطلب جاری است.
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت