تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهاردهم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-چهاردهم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهاردهم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 754 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهاردهم: نفوذ انتقال جرم
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 14
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سیزدهم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-سیزدهم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سیزدهم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 210
حجم فایل: 2885 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سیزدهم: تبادل تشعشعی بین سطوح
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 13
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوازدهم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-دوازدهم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوازدهم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 203
حجم فایل: 3474 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوازدهم: تشعشع، فرآیندها و خواص
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 12
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل یازدهم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-یازدهم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل یازدهم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 137
حجم فایل: 2247 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل یازدهم: مبدل های حرارتی
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 11
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دهم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-دهم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دهم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 104
حجم فایل: 1652 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دهم: جوشش و چگالش
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 10
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل نهم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-نهم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل نهم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 178
حجم فایل: 2742 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل نهم: جابجایی آزاد
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 09
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هشتم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-هشتم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هشتم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 178
حجم فایل: 2893 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هشتم: جریان داخلی
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 08
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هفتم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-هفتم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هفتم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 227
حجم فایل: 3964 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل هفتم: جریان خارجی
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 07
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل ششم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-ششم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل ششم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 94
حجم فایل: 1336 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل ششم: مقدمه ای بر انتقال حرارت جابجایی
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 06
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل پنجم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-پنجم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل پنجم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 204
حجم فایل: 4584 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل پنجم: انتقال حرارت گذرا (ناپایدار)
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 05
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سوم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-سوم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سوم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 225
حجم فایل: 4021 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل سوم: هدایت حرارتی پایا، تک بعدی
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 03
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-دوم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 1282 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل دوم: مقدمه ای بر هدایت حرارتی
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 02
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل اول
کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-اول
کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل اول
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 99
حجم فایل: 1759 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل اول: مقدمه
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 01
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، و پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهارم
حل-المسائل-کتاب-انتقال-حرارت-و-جرم-اینکروپرا-و-دویت-–-فصل-چهارم
حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهارم
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 3178 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

حل المسائل کتاب انتقال حرارت و جرم، اینکروپرا و دویت – فصل چهارم: هدایت حرارتی پایا، دو بعدی
Solution Manual - Fundamentals of Heat and Mass Transfer (Frank P.Incropera & David P.DeWitt) - Chapter 04
فایل پی دی اف با کیفیت عالی، با پاسخ های تشریحی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
حل المسایل Ebook مهندسی شیمی (مکانیک سیالات، انتقال حرارت، انتقال جرم)
حل-المسایل-ebook-مهندسی-شیمی-(مکانیک-سیالات-انتقال-حرارت-انتقال-جرم)
حل المسایل Ebook مهندسی شیمی (مکانیک سیالات، انتقال حرارت، انتقال جرم)
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 338
حجم فایل: 1915 کیلوبایت
قیمت: 51000 تومان

حل المسایل Ebook مهندسی شیمی (مکانیک سیالات، انتقال حرارت، انتقال جرم) تالیف Coulson, Richardson, Backhurst, Harker، با عنوان Solutions to the Problems in Chemical Engineering - Fluid Flow, Heat Transfer and Mass Transfer (Coulson, Richardson, Backhurst, Harker - Volume 1, 6th Edition)، در 338 صفحه با فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، برای دروس رشته های مهندسی به ویژه مهندسی شیمی، و سایر دروس مرتبط.

پاسخ تمامی تمرین ها و سوالات به صورت تشریحی (مناسب برای آموزش، حل مسایل، آمادگی برای امتحان و کنکور)

فهرست مطالب:
PREFACE
1. Units and dimensions
2. Flow of fluids—energy and momentum relationships
3. Flow in pipes and channels
4. Flow of compressible fluids
5. Flow of multiphase mixtures
6. Flow and pressure measurement
7. Liquid mixing
8. Pumping of fluids
9. Heat transfer
10. Mass transfer
11. The boundary layer
12. Momentum, heat and mass transfer
13. Humidification and water cooling

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
کینتیک ( بررسی جنبشی) رهاسازی اکسیژن یک حامل مسی اکسیژن
کینتیک-(-بررسی-جنبشی)-رهاسازی-اکسیژن-یک-حامل-مسی-اکسیژن
کینتیک ( بررسی جنبشی) رهاسازی اکسیژن یک حامل مسی اکسیژن
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: rar
تعداد صفحات: 18
حجم فایل: 1250 کیلوبایت
قیمت: 12200 تومان

توضیحات:
مقاله ترجمه شده رشته شیمی با عنوان کینتیک ( بررسی جنبشی) رهاسازی اکسیژن یک حامل مسی اکسیژن، در قالب فایل word و در حجم 18 صفحه، همراه با pdf اصل مقاله انگلیسی.

عنوان اصلی مقاله:
Kinetics of oxygen uncoupling of a copper based oxygen carrier

سال چاپ: 2016
محل انتشار:
 Elsevier-Applied Energy 161 (2016) 92–100

بخشی از ترجمه مفاله:
در این مقاله، در اینجا، یک حامل اکسیژن شامل 60% وزنی CuO به همراه یک ترکیب از Al2O3 و CaO ( به ترتیب 23 و 17 درصد وزنی) بوسیله مخلوط نمودن پودری مرطوب CuO,Al(OH)3وCa(OH)2 و پس از کلسیناسیون در 1000درجه سانتی گراد، تولید (سنتز) شده است. مناسب بودن ان برای ایجاد حلقه شیمیایی با رهاسازی اکسیژن (CLOU) مورد بررسی قرار گرفته است. پس از 25 چرخه تکراری ردوکس(اکسایش-کاهش) درون یک آنالیزور گرانش حرارتی (TGA) و یا یک بستر مذاب درمقیاس آزمایشگاهی، (با 5 درصد حجمی H2 در N2 به عنوان سوخت و هوا به عنوان اکسیدان) هیچ تغییر قابل توجهی در هر دو (پارامتر) ظرفیت ناوابستگی( رها سازی) اکسیژن و در دسترس بودن اکسیژن کلی بوجود نیامد. 
در TGA، مشخص شد که نرخ آزاد سازی اکسیژن از ماده بوسیله کنیتیک شیمیایی درونی و انتقال جرم خارجی از سطح ذرات به گاز، کنترل می شود. با مدلسازی مقاومت های مختلف، مقادیر ثابت سرعت برای تجزیه به دست آمد. مشخص شد، انرژی فعالسازی واکنش باید 59.7 کیلو ژول بر مول( با خطای استاندارد 5.6 کیلوژول برمول) باید باشد و عامل نمایی مربوط 632 مترمکعب / مول / ثانیه بود. سرعت موضعی تبدیل در یک ذره (الف) توسط واکنش شیمیایی همگن، و(ب) در شرایط یکسان ، انجام شود. ذرات غیر متخلخل درهر واکنش به عنوان یک هسته منقبض کننده کنترل کنیتیک عمل می کند.پس از اعتبار سنجی متقابل یک مجموعه آزمایش بستر مذاب، مدل واکنش همگن، قابل قبول تر بوده است. با دقت بر آثار و نتایج مختلف (به عنوان مثال مقاومت انتقال جرم) در حال حاضر در هر دو آزمایش TGA و بستر مذاب، استخراج یک مجموعه منسجم از پارامترهای جنبشی که سرعت رهش اکسیژن تولیدی برای هر دو آزمایش امکان پذیر شده است.

فهرست مطالب:
نکات برجسته
چکیده
مقدمه 
آماده سازی حامل اکسیژن
خصوصیات حامل اکسیژن
ثبات حامل اکسیژن
سینتیک تجزیه Cuo ها به Cu2O
خواص حامل اکسیژن
پایداری شیمیایی حامل اکسیژن
آزمایش چرخه  ایزوترمال
سینتیک تجزیه Cuo ها به Cu2O
سینتیک ذرات متصل با انتقال جرم خارجی
اثر اندازه ذرات بر سرعت واکنش
اثر متقابل ذرات بر ذرات
تعیین ثابت های سرعت ظاهری
مقایسه بین مدل و نتایج تجربی
آزمایشگاهی
بحث 
نتایج
سپاسگزاری
مراجع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد
گزارش-کار-آزمایشگاه-عملیات-واحد
گزارش کار آزمایشگاه عملیات واحد
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 290 کیلوبایت
قیمت: 4500 تومان

توضیحات:
گزارش کارهای آزمایشگاه عملیات واحد، در قالب 9 عدد فایل word، و در حجم

فهرست فایل هایی موجود در این بسته:
- خشک کن دوار
- برج خنک کننده
- برج جذب
- برج آکنده
- تعیین ضریب نفوذی دی اکسید کربن در آب با استفاده از ستون جداره مرطوب
- استخراج مایع مایع
- آشنایی با هیدرودینامیک و انتقال جرم در ستون های قطره ای و آکنده
- بدست آوردن متغیرهای سینتیکی در یک راکتور Batch
- اندازه گیری ضریب نفوذ مولکولی استوان در هوا در مجاورت FAN

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
پاوپوینت تقطیر و انواع مختلف آن
پاوپوینت-تقطیر-و-انواع-مختلف-آن
پاوپوینت تقطیر و انواع مختلف آن
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 260 کیلوبایت
قیمت: 4400 تومان

توضیحات:
پاورپوینت تقطیر و انواع مختلف آن، در قالب فایل پاورپوینت و در حجم 46 اسلاید.

بخشی از متن:
تقطیر: روشهای مختلفی برای جداسازی مواد اجزای سازنده یک محلول وجود دارد که یکی از این روشها فرایند تقطیر می ‌باشد .
در روش تقطیر جداکردن اجزاء یک مخلوط ، از روی اختلاف نقطه جوش آنها انجام می‌گیرد . تقطیر ، در واقع ، جداسازی فیزیکی برشهای نفتی است که اساس آن ، اختلاف در نقطه جوش هیدروکربنهای مختلف است. هر چه هیدروکربن سنگین تر باشد، نقطه جوش آن زیاد است و هر چه هیدروکربن سبکتر باشد، زودتر خارج می‌شود.
تقطیر در عمل به دو روش زیر انجام می‌گیرد:
روش اول شامل تولید بخار از طریق جوشاندن یک مخلوط مایع، سپس میعان بخار، بدون اینکه هیچ مایعی مجدداً به محفظه تقطیر بازگردد. در نتیجه هیچ مایع برگشتی وجود ندارد.
روش دوم قسمتی از بخار مایع شده به دستگاه تقطیر باز می‌گردد و به صورتی که این مایع برگشتی در مجاورت بخاری که به طرف مبرد می‌رود قرار می‌گیرد. هر کدام از این روشها می‌توانند پیوسته یا ناپیوسته باشند.

فهرست مطالب:
تقطیر
انواع تقطیر
تقطیر ساده
تقطیر ساده غیر مداوم
تقطیر ساده مداوم
تقطیر تبخیر آنی(ناگهانی)
تقطیر درخلأ
تقطیر به کمک بخار آب
تقطیر آزئوتروپی
تقطیر استخراجی
تقطیر جزء به جزء
تقطير جزبه جز محلول هاي غير ايده ال
تقطیر با مایع برگشتی ( تقطیر همراه با تصفیه )
انواع مایع برگشتی
تقطیر نوبتی
برج های تقطیر
طرز کار یک برج سینی دار
سیستم جوشاننده
سیستم چگالنده
1.برج های تقطیر با سینی کلاهدار(کلاهکی)
سرپوش ها یا کلاهک ها
2.برج های تقطیر با سینی غربالی (مشبک)
3.برج های تقطیر با سینی های دریچه ای
4.برج های پرشده (انباشته)
مقایسه برج های انباشته با برج های سینی دار

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت