close
تبلیغات در اینترنت
برنامه ریزی استراتژیک
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تفکر استراتژیکی و جایگاه کیفیت در برنامه ریزی استراتژیکی
تفکر-استراتژیکی-و-جایگاه-کیفیت-در-برنامه-ریزی-استراتژیکی
تفکر استراتژیکی و جایگاه کیفیت در برنامه ریزی استراتژیکی
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 1468 کیلوبایت
قیمت: 5700 تومان

توضیحات:
تحقیق تفکر استراتژیکی و جایگاه کیفیت در برنامه ریزی استراتژیکی، در قالب فایل pdf و در حجم 40 صفحه، همراه با تصاویر و توضیحات جامع.

بخشی از متن:
اولین متفکر بزرگی که به اندیشه استراتژیکی شکل داد فیلسوفی چینی به نام سون تسو بود که رساله اش را در 400 سال قبل از میلاد مسیح تحت عنوان هنر جنگ نگاشت و پدر استراتزیک شناخته شد. این فیلسوف استراتژیک را در اصطلاح نظامی هنر و فن طرح ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می کند.
تا سال 1831 تقریبا مورد قبول عامه رهبران و مدیران بود اما در قرن نوزدهم بعد از مرگ فون کلانو زویتس اندیشمند معروف و انقلاب صنعتی در اروپا علاوه بر وجه نظامی وجوه ...

فهرست مطالب:
تفکر استراتژیک
سیر تکامل تفکر استراتژیک
مفهوم تفکر استراتژیک
الگوهای تفکر استراتژیک
اجزای تفکر استراتژیک
تفکر سیستمی
خلاقیت
چشم انداز
موانع و چالش های تفکر استراتژیک
مزایای تفکر استراتژیک
مهارتهای تفکر استراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک
مفهوم برنامه ریزی استراتژیک
ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک
موانع برنامه ریزی استراتژیک
تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک
جایگاه کیفیت در برنامه ریزی استراتژیک
اهمیت موضوع
ادغام برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت کیفیت
عناصر اصلی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت
الگوی برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت
نتیجه گیری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
برنامه استراتژیک بانک مسکن
برنامه-استراتژیک-بانک-مسکن
برنامه استراتژیک بانک مسکن
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 1111 کیلوبایت
قیمت: 11500 تومان

توضیحات:
برنامه استراتژیک بانک مسکن (نمونه آموزشی)، در قالب فایل pdf و در حجم 15 صفحه.

فهرست مطالب:
تاریخچه بانک
ارکان بانک
منابع انسانی
مروری بر وضعیت کنونی بانک
ماتریس SOWT
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE
ماتریس استراتژی اصلی
تفسیر ماتریس استراتژی اصلی:
ماتریس برنامه ریزی کمی QSPM
تفسیر ماتریس برنامه ریزی کمی QSPM
ماتریس بررسی رقابت CPM
چشم انداز
بیانیه ماموریت سازمان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق تدوین استراتژي براي شرکت همکاران سیستم تبریز
تحقیق-تدوین-استراتژي-براي-شرکت-همکاران-سیستم-تبریز
تحقیق تدوین استراتژي براي شرکت همکاران سیستم تبریز
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 189
حجم فایل: 9971 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

توضیحات:
پژوهش رشته مدیریت با عنوان تدوین استراتژي براي شرکت همکاران سیستم تبریز، در قالب فایل pdf و در حجم 189 صفحه.

چكيده:
استراتژي در مورد فناوري هاي نرم افزاري را می توان به عنوان یک استراتژي وظیفه اي در سازمان به شمار آورد که همچون سایر استراتژي هاي وظیفه اي مانند استراتژي هاي تحقیق و توسعه، بازاریابی، منابع انسانی و... در محدوده وظیفه اي مخصوص به خود، استراتژي کسب و کار سازمان را حمایت و پشتیبانی می کند. مطابق هر فرایند برنامه ریزي استراتژیک، تدوین استراتژي مرحله اول کار می باشد. پژوهش حاضر حرکتی است براي تدوین استراتژي قابل اجرا در جهت رشد این صنعت خاص در شرکت همکاران سیستم تبریز می باشد . سوالات اصلی و فرعی که در این رابطه پیش روي شرکت قرار داشتند عبارت بودند از این که :
سوال اصلی تحقیق:
مناسبترین استراتژي براي شرکت مورد مطالعه کدام است؟
سوالات فرعی تحقیق:
1 -نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی شرکت همکاران مورد مطالعه چگونه است ؟
2- نتایج حاصل از ارزیابی عوامل خارجی شرکت مورد مطالعه چگونه است ؟
3 -توان نسبی شرکت مورد مطالعه نسبت به رقبا چگونه است ؟
4-استراتژي هاي WT , WO , ST , SO شرکت همکاران سیستم تبریز کدام است؟
5- وضعیت و موقعیت شرکت از لحاظ استراتژیک چگونه است ؟
6- نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی وخارجی شركت مورد مطالعه کدام است؟
7- اولویت کاري شرکت مورد مطالعه از لحاظ استراتژي هاي قابل اجرا کدام است ؟

محقق با استفاده از تکنیک دلفی نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدید و فرصت پیش روي شرکت را تعیین می کند و از طریق ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، وضعیت شرکت را با توجه به اینکه آیا شرکت نقاط قوت بالایی دارد یا از نقاط ضعف رنج می برد مشخص می کند و سپس با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی وضعیت شرکت را از این دید که آیا تهدیدهاي پیش روي شرکت بر فرصت هاي موجود می چر بد و ( بالعکس ) وضعیت نسبی شرکت را نسبت به رقبا بررسی می نماید. ...

لازم به ذکر است که نوع تحقیق حاضر از نوع توصیفی است و نحوه جمع آور ي اطلاعات از طریق پرسشنامه ، مدارك شرکت و مصاحبه می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
موضوع تحقیق
علل انتخاب موضوع
کاربرد نتایج تحقیق
ضرورت انجام تحقیق
سئوالات تحقیق
سئوال اصلی تحقیق
سئوالات فرعی تحقیق
اهداف تحقیق
قلمرو تحقیق
قلمروی موضوعی
قلمروی مکانی
قلمروی زمانی
جنبه نوآوری تحقیق
محدودیتهای تحقیق
سابقه مطالعات و تحقیقات قبلی
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم
مقدمه
تعریف و مفهوم استزاتژی
مدیریت استراتژیک
تعریف و هدف مدیریت استراتژیک
ویژگی های مدیریت استراتژیک
فرایند مدیریتی استراتژیک
تدوین استراتژی
اجرای استراتژی
ارزیابی استراتژی
الگوی مدیریت استراتژیک
فرایند تدوین استراتژی
....
سطوح مدیریت استراتژیک
...
انواع استراتژی
...
فصل سوم
مقدمه
روش شناسی تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه
ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات
اعتبار و روایی وسیله اندازه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها و الگوی تحلیل
متدولوژی انجام پروژه
مطالعات شناسایی اولیه
شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصتهای پیش روی شرکت همکاران سیستم تبریز بر ساس فن دلفی
تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس بررسی رقابل شرکت همکاران سیستم بریز(مرحله ورودی)
تعیین ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
تعیین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)
تعیین ماتریس بررسی رقابت(CPM)
تعیین ماتریس SWOT، SPACE و ماتریس عوامل داخلی و خارج(مرحله مقایسه)
تعیین ماتریس نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدات و فرصتها
تعیین استراتژی با استفاده از ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک
تعیین ماتریس عوامل داخلی و خارجی
تعیین ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
متغیرهای تحقیق
فصل چهارم
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جهت تشخیص نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات به روش دلفی
تجزیه و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)
تجزیه و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)
تجزیه و تحلیل ماتریس بررسی رقابت(CPM)
تجزیه و تحلیل ماتریس SWOT
تجزیه و تحلیل ماتریس موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE)
تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی
تجزیه و تحلیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM)
فصل پنجم
مروری بر کلیات تحقیق
یافته های تحقیق
پیشنهادات
ضمائم
معرفی شرکت همکاران سیستم تبریز
متن پرسشنامه ها
منابع و مأخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
رهیافتی برای برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی
  • بازدید : (106)
رهیافتی برای برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی

رهیافتی-برای-برنامه-ریزی-استراتژیک-در-نظام-آموزشیدانلود پروژه رهیافتی برای برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی - سازمانهاي صنعتي را مي توان تعيين كننده مسير اصلي توسعه يافتگي كشور محسوب كرد. چرا كه در فراهم سازي شرايط اشتغال، توليد، ارز آوري و در عين حال ايجاد ثبات اقتصادي كشورنقش مهمي را ايفا مي كنند . دانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت