بلوغ پروژه
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
استانداردهای مديريت تحقیق
استانداردهای-مديريت-تحقیق
استانداردهای مديريت تحقیق
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 191 کیلوبایت
قیمت: 3800 تومان

توصیحات:
تحقیق استانداردهای مديريت پروژه، در قالب فایل pdf و در حجم 42 صفحه.

فهرست مطالب:


تاريخچه
مديريت
پروژهسالهاي 1960-1950سالهاي 1980-1960سالهاي 1990-1980سالهاي 1990 به
بعدفوايد
استاندارد
كردن
مديريت
پروژهاستاندارد PMBOKتعاريفتعريف
پروژهمفهوم
مديريت
پروژهمفاهيم
اصلي
در
مديريت
پروژهمراحل
و
چرخه
حيات
پروژهسازمان
پروژهسيستم
هاي
سازمانيروش
و
فرهنگ
هاي
سازمانيساختار
سازمانيفرآيندهاي
مديريت
پروژهفرآيندهاي
پروژهگروه
هاي
فرآيند
مديريت
پروژهتعامل
بين
فرآيندهاي
مديريت
پروژهحوزه
هاي
دانش
مديريت
پروژهمديريت
يكپارچگي
پروژهمديريت
محدود
پروژهمديريت
زمان
پروژهمديريت
هزينه
پروژهمديريت
كيفيت
پروژهمديريت
منابع
انساني
پروژهمديريت
ارتباطات
پروژهمديريت
ريسك
پروژهمديريت
تداركات
پروژهاستاندارد  PRINCEمقدمهبررسي
اجمالي
استاندارد  PRINCEمحدوده
 PRINCEچرخه
حيات
محصول
و
پروژه
در PRINCEخصوصيات
اصلي
استاندارد
 PRINCEساختار
و
محتواي
 PRINCEسازمان PRINCEمزاياي
PRINCEمقايسه
استانداردهاي PMBOK
و
PRINCEچرخه
حيات
پروژه
و
فرآيند
هاي
اصلي  PRINCEسطوح
مديريت
و
مسئوليت
هاحوزه
مستند
سازينقش
هاي
ويژه
مديريت
پروژهمستندات
پروژهبرنامه
ريزي
و
زمانبنديكنترلجمع
بندينتيجه
گيريمنابع
و
مآخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
متدولوژي های مديريت تحقیق
متدولوژي-های-مديريت-تحقیق
متدولوژي های مديريت تحقیق
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 526 کیلوبایت
قیمت: 3800 تومان

توصیحات:
تحقیق متدولوژي های مديريت پروژه،
در قالب فایل pdf و در حجم 59 صفحه.

فهرست مطالب:
متدولوژي چيست
نقاط ضعف و كاستي هاي بسياري از متدولوژي هاي پروژه
تاثير پروژه ها بر متدولوژي ها
بررسي نياز به متدولوژي ها
آموزه هاي پروژه
چهارچوب پروژه در مقايسه با متدولوژي ساخت
درك روند متدولوژي ها
تشريح متدولوژي هاي پروژه
نمونه هاي اجرايي موفق در متدولوژي هاي مديريت پروژه
يك رويكرد مفهومي
روش CIPOC

آشنايي با اصطلاحات مدل پروژه
امكان سنجي و توجيه پروژه
نياز هاي كاربران
طراحي سيستم
طراحي تفصيلي و خريد يا ساخت
پذيرش
بهره برداري
اتمام و مميزي هاي پس از پياده سازي
علاقمندي و عدم علاقمندي نسبت به متدولوژي هاي پروژه
طراحي متدولوژي
تعريف مفهوم متدولوژي پروژه
كشف، مفهوم و يا ايده
درگير شدن در پروژه و يا مفهوم
تحليل و يا امكان سنجي
برنامه ريزي راهبرد
امكان سنجي
تحليل سيستم
طراحي و يا ساخت
راه اندازي و يا اجرا
آزمايش
تضمين كيفيت
آموزش
تحويل، پياده سازي و يا راه اندازي
نگهداري، پشتيباني و يا عمليات
تشخيص بلوغ پروژه
بكارگيري مفهوم الگوسازي ذهني
چهارچوب هاي مديريت پروژه
انتخاب متدولوژي
بهترين نمونه هاي اجرايي مديريت پروژه
كاربرد متدولوژي
ايجاد يك متدولوژي مبنا و يا پايه
ايجاد متدولوژي هاي تركيبي
آموزه ها
متدولوژي ساخت (انتخاب و بكارگيري)
انواع متدولوژي هاي ساخت
الزامات انتخاب يك متدولوژي
درك متدولوژي هاي ساده و پيچيده
متدولوژي هاي ساده
متدولوژي هاي پيچيده
تشريح ساخت بازخوردي
مزاياي ساخت بازخوردي
متدولوژي هاي سريع الانتقال
آموزه ها
پياده سازي متدولوژي
مسائل مربوط به تحويل متدولوژي
چگونگي آغاز
چگونگي پياده سازي متدولوژي
نقش ها و مسئوليت ها در پياده سازي
آموزش متدولوژي
مدت زمان مورد نياز براي پياده سازي
مستندسازي متدولوژي پروژه
يكپارچه سازي متدولوژي با كسب وكار
ارتباطات
معيارهاي پذيرش متدولوژي
آموزه ها
پشتيباني متدولوژي
ميزان نگهداري و پشتيباني مستمر
مستندسازي بعنوان پشتيبان متدولوژي
آموزه ها

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت