تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
مدل انبر در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (127)
مدل انبر در سالیدورک و کتیا

مدل-انبر-در-سالیدورک-و-کتیادانلود مدل انبر در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,
نقشه های اجرایی قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (125)
نقشه های اجرایی قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه-های-اجرایی-قالب-تزریق-پلاستیک-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود نقشه های کاور موبایل در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (125)
دانلود نقشه های کاور موبایل در سالیدورک و کتیا

دانلود-نقشه-های-کاور-موبایل-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی کاور موبایل طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه های قالب تزریق پلاستیک در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (119)
دانلود نقشه های قالب تزریق پلاستیک در سالیدورک و کتیا

دانلود-نقشه-های-قالب-تزریق-پلاستیک-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
نقشه های جیگ سوراخکاری با سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (109)
نقشه های جیگ سوراخکاری با سالیدورک و کتیا

نقشه-های-جیگ-سوراخکاری-با-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
نقشه های اجرایی جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (113)
نقشه های اجرایی جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه-های-اجرایی-جیگ-سوراخکاری-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی جیگ سوراخکاری طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه های جیگ در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (123)
دانلود نقشه های جیگ در سالیدورک و کتیا

دانلود-نقشه-های-جیگ-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی جیگ طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه های گیربکس در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (113)
دانلود نقشه های گیربکس در سالیدورک و کتیا

دانلود-نقشه-های-گیربکس-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی گیربکس طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (107)
نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا

نقشه-های-اجرایی-قالب-برش-آدمک-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی قالب برش آدمک طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه های قالب برش در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (103)
دانلود نقشه های قالب برش در سالیدورک و کتیا

دانلود-نقشه-های-قالب-برش-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه قالب برش در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (107)
دانلود پروژه قالب برش در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-قالب-برش-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی قالب برش طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود نقشه های دستگاه بدنسازی در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (157)
دانلود نقشه های دستگاه بدنسازی در سالیدورک و کتیا

دانلود-نقشه-های-دستگاه-بدنسازی-در-سالیدورک-و-کتیادانلود نقشه های اجرایی دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO- Autocad نقشه های کامل تک تک قطعات با ضمایم کامل از جمله اندازه گذاری , تلرانس های هندسی و ابعادی , کیفیت سطح و . . . اماده چاپدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه آشغالی در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (143)
دانلود پروژه آشغالی در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-آشغالی-در-سالیدورک-و-کتیا دانلود پروژه آشغالی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه زباله دان در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (141)
دانلود پروژه زباله دان در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-زباله-دان-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه زباله دان طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه دستگاه خم ورق در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (103)
دانلود پروژه دستگاه خم ورق در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-دستگاه-خم-ورق-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه دستگاه خم ورق طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه روتور توربین در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (129)
دانلود پروژه روتور توربین در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-روتور-توربین-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه روتور توربین طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه تراکتور در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (133)
دانلود پروژه تراکتور در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-تراکتور-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه تراکتور طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه طناب کوهنوردی در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (119)
دانلود پروژه طناب کوهنوردی در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-طناب-کوهنوردی-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه طناب طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه سشوار در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (105)
دانلود پروژه سشوار در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-سشوار-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه سشوار طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه توربین در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (113)
دانلود پروژه توربین در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-توربین-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه توربین طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
سیلندر طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (135)
سیلندر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

سیلندر-طراحی-شده-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه سیلندر طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
ربات با سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (116)
ربات با سالیدورک و کتیا

ربات-با-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه ربات در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (151)
دانلود پروژه ربات در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-ربات-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه ربات طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه رنده برقی در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (133)
دانلود پروژه رنده برقی در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-رنده-برقی-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه رنده برقی طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه پریز برق در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (147)
دانلود پروژه پریز برق در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-پریز-برق-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه پریز برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
دانلود پروژه نقاله در سالیدورک و کتیا
 • بازدید : (105)
دانلود پروژه نقاله در سالیدورک و کتیا

دانلود-پروژه-نقاله-در-سالیدورک-و-کتیادانلود پروژه نقاله طراحی شده در سالیدورک و کتیا - قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO + فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت