سنجش خلاقيت
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تحقیق سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و روانشناسی
تحقیق-سنجش-خلاقيت-دانشجويان-كارشناسي-سه-رشته-علوم-تربيتي-مشاوره-و-روانشناسی
تحقیق سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و روانشناسی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 230
حجم فایل: 497 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

توضیحات:
پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايی و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتی و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره، در قالب فایل word و در حجم 230 صفحه.

چكيده تحقيق:
تحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزشی و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.
نمونه آماري اين تحقيق شامل 124 نفر از دانشجويان دختر و پسر اين دانشكده مي‌باشد. كه 46 نفر از رشته مديريت آموزشي، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسي را شامل مي شود. روش نمونه‌گيري آن، طبقه‌اي تصادفي نسبتي است كه از بين سه گروه آموزش تعدادي ضد دانشجويان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.
براي سنجش خلاقيت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقيت CREE تورستون استفاده شد و براي بررسي تاثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيت دانشجويان از يك مصاحبه كتبي استفاده گرديد.
جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هركدام از سوالات مصاحبه كتبي استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها براي تعيين رابطه هر كدام از سوالات مصاحبه كتبي و جنس افراد و رشته تحصيلي آنان با ميزان خلاقيت افراد از آزمون ناپارامتر يك خي دو پيرسون استفاده شد و براي تعيين رابطة معدل و جنس افراد با خلاقيت از آزمون ناپارامتريك كروكسال واليس استفاده شده است.
فرضيات اين تحقيق يا سطح معناداري 95 درصد اطمينان آزمون شد.
در انجام اين مراحل از نرم‌افزاري آماري spss استفاده گرديد.
نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد.
1ـ خلاقيت مستقل از جنس افراد است.
2ـ خلاقيت از رشته تحصيلي افراد تبعيت نمي‌كند.
3ـ دوره تحصيلي دانشگاهي بخودي خود نقشي در رشد خلاقيت افراد ندارد.
4ـ معدل بالا بيانگر خلاق بودن فرد نيست.
5ـ در پرورش خلاقيت آموزش آن مي‌توان نقش بسيار مهمي را ايفا كند.

فهرست مطالب:
تشكر و قدرداني 
چكيده 
فهرست مطالب 
فهرست جداول 
فهرست نمودارها 
فصل اول : طرح كلي پژوهش
دعاي هنرمند 
مقدمه 
بيان مسئله 
ضرورت و اهميت حرکت به سوي خلاقيت 
اهداف تحقيق 
فرضيات تحقيق 
تعريف مفاهيم و واژه ها 
محدوديتهاي تحقيق 
خلاصه فصل 
فصل دوم : سابقه موضوع تحقيق
مقدمه 
ساختار مغز و عملکرد آن 
تعاريف خلاقيت : 
1 . نگرشهاي خاستگاهي : 
2 . نگرشهاي فرايندي : 
رابطه هوش و خلاقيت 
فرايند خلاقيت : 
مراحل والاس 
مراحل اسبورن 
مراحل تورنس 
نظريه هاي خلاقيت : 
1. نظريه هاي جهان باستان 
2. نظريه هاي جديد فلسفي 
3. نظريه هاي روان شناسي 
4. روانکاوي جديد 
خصوصيات افراد خلاق 
نيازهاي افراد خلاق 
عوامل موثر در خلاقيت 
هوش 
ويژگيهاي شخصيتي 
خانواده 
مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقيت 
نقش انگيزه هاي دروني و بيروني در خلاقيت 
تاثيرات عوامل خاص بر خلاقيت
سن 
جنس 
ارزشها و فشارهاي اجتماعي 
تحصيلات 
نقش کوشش در خلاقيت 
شرايط محيطي مطلوب براي خلاقيت 
تكنيكهاي خلاقيت و نو آوري 
يورش فكري 
مدل سينكتيكس 
تكنيك دلفي 
آموزش خلاقيت 
الف : آموزش و پرورش عمومي خلاقيت 
آموزش خلاقيت در جهان 
ب : آموزش خلاقيت در كودكان و دانش آموزان 
نكات قابل توجه در آموزش خلاقيت به فراگيران 
آنچه مربي براي پرورش فكر خلاق بايد انجام دهد 
محتواي درسي فراگير و ارتباط آن با خلاقيت 
اصول اساسي در پرورش خلاقيت 
عوامل موثر در پرورش خلاقيت 
نقش امنيت و آزادي رواني در خلاقيت 
خلاقيت و حل مسئله 
خلاقيت و پيشرفت تحصيلي 
خلاقيت و هنر 
خلاقيت و توسعه اقتصادي 
اثر محرک عاطفي در خلاقيت 
شرايط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقيت 
موانع خلاقيت 
عامل شانس در کاوش در مسير خلاقيت 
با تصور خلاق مي توان روابط شخصي را بهبود بخشيد 
سوابق پژوهش در ايران 
سوابق پژوهش در خارج 
نتيجه گيري و جمع بندي فصل دوم 
فصل سوم : روش اجراي پژوهش 
روش تحقيق 
روش گرد آوري اطلاعات 
ابزار گردآوري اطلاعات 
جامعه آماري 
تعداد و روش نمونه گيري 
نمره گذاري آزمون 
نحوه تبديل نمره خام به نمره استاندارد 
اعتبار آزمون 
روش استخراج مصاحبه كتبي 
اساس تئوريكي پرسشنامه و مصاحبه كتبي 
روشهاي آماري 
خلاصه فصل 
فصل چهارم :يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل آنها 
مقدمه 
تجزيه يافته هاي پژوهش 
تحليل يافته هاي پژوهش 
خلاصه فصل 
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 
نتيجه گيري 
پيشنهادات 
منابع 
پيوستها 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي
  • بازدید : (83)
پایان نامه سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي

پایان-نامه-سنجش-خلاقيت-دانشجويان-كارشناسي-سه-رشته-علوم-تربيتيتحقيق حاضر با هدف سنجش ميزان خلاقيت دانشجويان سه رشته روان‌شناسي، مديريت آموزش و مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و بررسي نگرش آنان در مورد تأثير دوره تحصيل دانشگاهي بر رشد خلاقيتشان تدوين شده است.دانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت