تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
فایل GIS کرج
 • بازدید : (245)
فایل GIS کرج

تنها فایل جی ای اس کرج

دانلود فایل GIS کرج

فایل GIS کرج حاوی تمام لایه ها و طرح تفصیلی
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 

دانلود فایل GIS کرج


برچسب ها : ,,,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه22تهران
 • بازدید : (139)
طرح تفصیلی کامل منطقه22تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 22تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 108صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور شارستان تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه22تهران

طرح تفصیلی
منطقه22
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 10113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوص در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه22تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه20تهران
 • بازدید : (99)
طرح تفصیلی کامل منطقه20تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 20تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 121 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاورمهرازان تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه20تهران

طرح تفصیلی
منطقه20
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6256 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 121

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه20تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه21تهران
 • بازدید : (105)
طرح تفصیلی کامل منطقه21تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 21تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 210 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور زادبوم تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه21تهران

طرح تفصیلی
منطقه21
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7569 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 210

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه21تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه19تهران
 • بازدید : (63)
طرح تفصیلی کامل منطقه19تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 19تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 119 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور نقش پیراوش تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه19تهران

طرح تفصیلی
منطقه19
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 8170 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152

امروز در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه19تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه16تهران
 • بازدید : (105)
طرح تفصیلی کامل منطقه16تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 16 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 173 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاورنقش محیط تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه16تهران

طرح تفصیلی
منطقه 16
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5869 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 173

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه16تهران


برچسب ها : ,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه17تهران
 • بازدید : (139)
طرح تفصیلی کامل منطقه17تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 17 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 125 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاورامکو تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه17تهران

طرح تفصیلی
منطقه17
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه17تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه15تهران
 • بازدید : (115)
طرح تفصیلی کامل منطقه15تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 15تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 119 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور طرح و آمایش تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه15تهران

طرح تفصیلی
منطقه15
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6156 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 119

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی  در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه15تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه14تهران
 • بازدید : (159)
طرح تفصیلی کامل منطقه14تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 14تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 144 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور شهر و خانه تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه14تهران

طرح تفصیلی 
منطقه14 
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3736 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 144

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مود نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه14تهران


برچسب ها : ,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه10اتهران
 • بازدید : (136)
طرح تفصیلی کامل منطقه10اتهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 10 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 146 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور طرح و معماری تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه10اتهران

طرح تفصیلی 
منطقه10 
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 10461 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 146

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم د اشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه10اتهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه12اتهران
 • بازدید : (96)
طرح تفصیلی کامل منطقه12اتهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 12 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 110 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور باوند تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه12اتهران

طرح تفصیلی 
منطقه12 
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 10975 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم د اشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه12اتهران


برچسب ها : ,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه8تهران
 • بازدید : (116)
طرح تفصیلی کامل منطقه8تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 8 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 173 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور زیستا تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه8تهران

طرح تفصیلی 
منطقه8 
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 11935 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 173

امروزه در تهیه طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی  شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه براس سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه8تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه7تهران1
 • بازدید : (100)
طرح تفصیلی کامل منطقه7تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 7 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 220 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور فرنهاد شهر تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه7تهران

طرح تفصیلی 
منطقه7
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1564 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 220

امروزه در تهیه طرحهای شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه7تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه6تهران
 • بازدید : (126)
طرح تفصیلی کامل منطقه6تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 6 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 115 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور نقش جهانپارس تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه6تهران

طرح تفصیلی 
منطقه6
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4952 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 115

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه6تهران


برچسب ها : ,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه7تهران
 • بازدید : (75)
طرح تفصیلی کامل منطقه7تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 7 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 220 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور فرنهاد شهر تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه7تهران

طرح تفصیلی 
منطقه7
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1564 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 220

امروزه در تهیه طرحهای شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه7تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه5 تهران
 • بازدید : (173)
طرح تفصیلی کامل منطقه5 تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 1 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 204 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور شارمند تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه5 تهران

طرح تفصیلی 
منطقه 5
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 10074 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 204

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه5 تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه4 تهران
 • بازدید : (133)
طرح تفصیلی کامل منطقه4 تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 4 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 177 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاور عرصه تهیه شده استاین فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه4 تهران

طرح تفصیلی
منطقه4
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3304 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 177

امروزه در تهیه طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه4 تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کامل منطقه2 تهران
 • بازدید : (357)
طرح تفصیلی کامل منطقه2 تهران

این فایل طرح تفصیلی منطقه 2 تهران می باشد که به صورت گزارش و نقشه کامل در 187 صفحه می باشد که توسط مهندسین مشاورمعمار و شهرساز تهیه شده است این فایل به صورت پی دی اف می باشد

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه2 تهران

طرح تفصیلی
منطقه2
تهران
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 10601 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 187

امروزه در تهیه ی طرح های شهرسازی در رشته های مهندسی شهرسازی مخصوصا در درس طرح برداشت سایت مورد نظر اولین مرحله از درس مورد نظر می باشد که در ادامه برای سهولت کار نیز به طرح های تفصیلی سایت مورد نظر نیز احتیاج خواهیم داشت.

دانلود طرح تفصیلی کامل منطقه2 تهران


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی محله کیان آباد اهواز
 • بازدید : (163)
طرح تفصیلی محله کیان آباد اهواز

نقشه طرح تفصیلی محله کیان آباد اهواز

دانلود طرح تفصیلی محله کیان آباد اهواز

طرح تفصیلی
شهر اهواز
کیان آباد
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل dwg
حجم فایل 414 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

نقشه طرح تفصیلی محله کیان آباد اهواز با فرمت dwg

تهیه شدی توسط مهندسین مشاور پژوهش و عمران

مقیاس 1 به 2000

دانلود طرح تفصیلی محله کیان آباد اهواز


برچسب ها : ,,,,,,,
طرح تفصیلی محله کیانپارس اهواز
 • بازدید : (97)
طرح تفصیلی محله کیانپارس اهواز

نقشه طرح تفصیلی محله کیانپارس اهواز

دانلود طرح تفصیلی محله کیانپارس اهواز

طرح تفصیلی
شهر اهواز
کیانپارس
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل dwg
حجم فایل 577 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

نقشه طرح تفصیلی محله کیانپارس اهواز با فرمت dwg

تهیه شدی توسط مهندسین مشاور پژوهش و عمران

مقیاس 1 به 2000

دانلود طرح تفصیلی محله کیانپارس اهواز


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی کوی مهدیس اهواز
 • بازدید : (111)
طرح تفصیلی کوی مهدیس اهواز

نقشه طرح تفصیلی مکوی مهدیس اهواز

دانلود طرح تفصیلی کوی مهدیس اهواز

طرح تفصیلی
شهر اهواز
کوی مهدیس
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل dwg
حجم فایل 2098 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 

دانلود طرح تفصیلی کوی مهدیس اهواز


برچسب ها : ,,,,,,,
طرح تفصیلی محله زیتون کارمندی اهواز
 • بازدید : (203)
طرح تفصیلی محله زیتون کارمندی اهواز

نقشه طرح تفصیلی محله زیتون کارمندی اهواز

دانلود طرح تفصیلی محله زیتون کارمندی اهواز

طرح تفصیلی
شهر اهواز
زیتون کارمندی
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل dwg
حجم فایل 916 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

نقشه طرح تفصیلی محله زیتون کارمندی اهواز با فرمت dwg

تهیه شدی توسط مهندسین مشاور پژوهش و عمران

مقیاس 1 به 2000

دانلود طرح تفصیلی محله زیتون کارمندی اهواز


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی محله لشکر ( شهرسالم ) اهواز
 • بازدید : (128)
طرح تفصیلی محله لشکر ( شهرسالم ) اهواز

فایل اتوکد طرح تفصیلی محله لشکر ( شهرسالم ) اهواز

دانلود طرح تفصیلی محله لشکر ( شهرسالم ) اهواز

طرح تفصیلی 
شهر اهواز
شهر سالم 
لشکر
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل dwg
حجم فایل 2109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 

دانلود طرح تفصیلی محله لشکر ( شهرسالم ) اهواز


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی و آماده سازی جنوب غرب سرخس
 • بازدید : (175)
طرح تفصیلی و آماده سازی جنوب غرب سرخس

فایل پاور پوینت طرح تفصیلی و آماده سازی جنوب غرب سرخس مهندسین مشاور زیست کاوش

دانلود طرح تفصیلی و آماده سازی جنوب غرب سرخس

طرح تفصیلی
 آماده سازی 
 سرخس
دسته بندی طرح ،پروژه،تحقیق،word،ppt شهرسازی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 16282 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46
 

دانلود طرح تفصیلی و آماده سازی جنوب غرب سرخس


برچسب ها : ,,,,
فایل با ارزش ضوابط طرح تفصیلی شهر اهواز با فرمت word
 • بازدید : (117)
فایل با ارزش ضوابط طرح تفصیلی شهر اهواز با فرمت word

فایل با ارزش ضوابط طرح تفصیلی شهر اهواز با فرمت word شامل ضوابط ویژگیهای معماری و ساختمانی ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پاركینگ مقررات دسترسی حوزه کاربری خدمات اداری – دولتی مقررات تفكیك و ساختمان در اراضی واقع در حوزه اراضی اداری – دولتی حوزه کاربری خدمات آموزشی تعیین سرانه مورد نیاز دانشگاه مقررات تفكیك و ساختمان در حوزه كاربری اراضی

دانلود فایل با ارزش ضوابط طرح تفصیلی شهر اهواز با فرمت word

طرح تفصیلی
ضوابط
 اهواز
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل pdf
حجم فایل 238 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 320
 

دانلود فایل با ارزش ضوابط طرح تفصیلی شهر اهواز با فرمت word


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی شهر کرج همچنین بافت فرسوده
 • بازدید : (113)
طرح تفصیلی شهر کرج همچنین بافت فرسوده

طرح تفصیلی شهر کرج همچنین بافت فرسوده این طرح فقط موضع بافت فرسوده مشخص شده این نقشه خامه برای کار

دانلود طرح تفصیلی شهر کرج همچنین بافت فرسوده

طرح تفصیلی شهر کرج همچنین بافت فرسوده
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل dwg
حجم فایل 18115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 

دانلود طرح تفصیلی شهر کرج همچنین بافت فرسوده


برچسب ها : ,,,,,
طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز
 • بازدید : (177)
طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز

طرح تفصیلی اتوکد منطقه 3 شیراز

دانلود طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز

شیراز
منطقه 3
طرح تفصیلی
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل dwg
حجم فایل 9798 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
 

دانلود طرح تفصیلی منطقه 3 شیراز


برچسب ها : ,,,,
طرح تفصیلی منطقه 2 اهواز
 • بازدید : (97)
طرح تفصیلی منطقه 2 اهواز

فایل اتوکد طرح تفصیلی منطقه 2 اهواز

دانلود طرح تفصیلی منطقه 2 اهواز

اهواز منطقه 2
طرح تفصیلی
فایل اتوکد
دسته بندی طرح تفصیلی،جامع،GIS،CAD
فرمت فایل dwg
حجم فایل 2027 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20
 

دانلود طرح تفصیلی منطقه 2 اهواز


برچسب ها : ,,,
طرح تفصیلی شهر بابل
 • بازدید : (123)
طرح تفصیلی شهر بابل

طرح تفصیلی شهر بابل ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی مرداد ماه 1382 اصلاحیه پنجم مرداد ماه 1383 این فایل در قالب word و در 143 صفحه غیرقابل ویرایش ، و محتوای تمامی صفحات بصورت اسکن شده و تصویری می باشند حجم فایل 271 MB لطفا برای دریافت لینک فایل طرح تفصیلی شهر بابل ، پس از دریافت فایل فشرده ( tozihat babol tarh tafsili با حجم 10 کی

دانلود طرح تفصیلی شهر بابل

طرح تفصیلی شهر بابل
دسته بندی سایر فایلهای شهرسازی
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143

طرح تفصیلی شهر بابل

ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی / مرداد ماه 1382 / اصلاحیه پنجم مرداد ماه 1383

این فایل در قالب word و در 143 صفحه غیرقابل ویرایش ، و محتوای تمامی صفحات بصورت اسکن شده و تصویری می باشند.

حجم فایل : 27.1 MB

لطفا برای دریافت لینک فایل طرح تفصیلی شهر بابل ، پس از دریافت فایل فشرده ( tozihat babol tarh tafsili با حجم 10 کیلوبایت ) ، متن ارائه شده در فایل ( توضیحات برای دریافت فایل ) را مطالعه نمائید.

دانلود طرح تفصیلی شهر بابل


برچسب ها : ,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت