تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-روغن-های-روانکار-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 211
حجم فایل: 7133 کیلوبایت
قیمت: 200000 تومان

جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-خوردگی-خارجی-فلزات-و-روش-های-کنترل-آن-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 2299 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-جداکننده-و-برج-ها-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 1365 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-توربین-های-بخار-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 238
حجم فایل: 6731 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-بلبرینگ-های-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 15107 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-پمپ-ها-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 252
حجم فایل: 7358 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-اصول-عیب-یابی-مکانیکال-سیل-ها-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 4385 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران
بر اساس مشاهدات عینی قطعات باز شده

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-پمپ-و-کمپرسور-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 2302 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-اصول-نگهداری-و-تعمیرات-نوین-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 352 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-اصول-مقدماتی-تبرید-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2476 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی
جزوه-اصول-دستگاهها-و-طرز-کار-توربین-های-احتراقی-گازی
جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 3563 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-آلودگی-آب-و-پساب-های-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4659 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-خوردگی-داخلی-و-روش-های-کنترل-آن-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 6797 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-عملیات-نمک-زدایی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 784 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-عملیات-بهره-برداری-نفت-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 730 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-عملیات-چاههای-گازی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 829 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول))
جزوه-دوره-آموزشی-آشنایی-با-آزمایشگاههای-شیمیایی-(کنترل-کیفیت-مواد-و-محصول))
جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول))
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4939 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-ابزار-دقیق-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4849 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت
جزوه-آموزشی-آنالیز-ارتعاشات-شرکت-ملی-نفت
جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 7331 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-آبزدایی-در-صنایع-گاز-طبیعی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2539 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت
جزوه-آموزشی-plc-شرکت-ملی-نفت
جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 1560 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)
جزوه-اصول-پایپینگ-(لوله-کشی)
جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 1300 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
اصول توربین گازی
اصول-توربین-گازی
اصول توربین گازی
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2646 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه تعمیرات بر اساس شرایط کار ماشین
جزوه-تعمیرات-بر-اساس-شرایط-کار-ماشین
جزوه تعمیرات بر اساس شرایط کار ماشین
فرمت فایل دانلودی: .PDF
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 14366 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

Condition Monitoring

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,
اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ جداکننده آب و روغن
اصول-کار-دستگاه-های-سانتریفیوژ-جداکننده-آب-و-روغن
اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ جداکننده آب و روغن
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 9722 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه آموزشی کمپرسور های گریز از مرکز
جزوه-آموزشی-کمپرسور-های-گریز-از-مرکز
جزوه آموزشی کمپرسور های گریز از مرکز
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 220
حجم فایل: 6668 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه سیستم های خنک کننده (کولینگ تاور)
جزوه-سیستم-های-خنک-کننده-(کولینگ-تاور)
جزوه سیستم های خنک کننده (کولینگ تاور)
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 1891 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
دانلود فایل Handbook هندبوک تولید نفت و گاز
دانلود-فایل-handbook-هندبوک-تولید-نفت-و-گاز
دانلود فایل Handbook هندبوک تولید نفت و گاز
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 122
حجم فایل: 5208 کیلوبایت
قیمت: 36000 تومان

دانلود فایل Handbook هندبوک تولید نفت و گاز، با عنوان Oil and Gas Production Handbook - Havard Devold, 2010 ABB، در 122 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی مهندسی به ویژه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی (فرآیند / پروسس) و مهندسی نفت و گاز، و سایر رشته های مرتبط.
فهرست مطالب:
Preface
Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Process Overview
Chapter 3: Reservoir and Wellheads
Chapter 4: The Oil and Gas Process
Chapter 5: Gas Processing and LNG
Chapter 6: Utility Systems
Chapter 7: Unconventional and Conventional Resources and Environmental Effects
Chapter 8: Units
Chapter 9: Acronyms
Chapter 10: References
Chapter 11: Index

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
پاورپوینت کاربرد های نفت خام در زندگی روزانه
پاورپوینت-کاربرد-های-نفت-خام-در-زندگی-روزانه
پاورپوینت کاربرد های نفت خام در زندگی روزانه
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 2581 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

توضیحات:
پاورپوینت کاربرد های نفت خام در زندگی روزانه، در 14 اسلاید.

تعریف نفت خام و کاربرد های آن در زندگی به صورت پاورپوینت در 14 صفحه مناسب برای پایه نهم.

بخشی از متن فایل:
کاربرد اصلی نفت خام در روزگار نو چندان تعجب بر انگیز نیست. بیش از 50 درصد آن تبدیل به بنزین می شود. در حقیقت حدود 70 درصد نفت خام برای جابجایی و حمل و نقل تبدیل و مصرف می شود. اما جالب است بدانید نفت خام موارد استفاده بیشتری نیز دارد، مانند پزشکی و داروسازی، صنایع غذایی و لوازم آرایشی، تجهیزات ورزشی و حتی آلات موسیقی !

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
پاورپوینت وضیعت پالایشگاه های ایران
پاورپوینت-وضیعت-پالایشگاه-های-ایران
پاورپوینت وضیعت پالایشگاه های ایران
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 1850 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

توضیحات:
پاورپوینت وضیعت پالایشگاه های ایران ، در حجم 12  اسلاید، همراه با تصاویر.

در این پاورپوینت ما وضعیت پالایشگاه های کشور را بررسی کرده و مشکلات آنها را بیان نموده ودر اخر نیز راهکار داده شده است.

بخشی از متن فایل:
مشکلات پالایش:
1. ابهام اساسی در نحوه تعیین قیمت نفت خام و میعانات گازی
2. مشکلات اجرای کیفی سازی قیمت های فراورده های تولیدی و نفت خام دریافتی
3. سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده برخی  پالایشگاه ها
4. تامین نشدن نقدینگی توسط شرکت ملی پالایش و پخش
5. مشکلات مربوط به قیمت گذاری و صادرات فراورده های ویژه
....

فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- مشکلات پالایش
3 - دولت یازدهم
4- راهکار

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
پاورپوینت (اسلاید) منشا نفت
پاورپوینت-(اسلاید)-منشا-نفت
پاورپوینت (اسلاید) منشا نفت
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 4906 کیلوبایت
قیمت: 6200 تومان

توضیحات:
پاورپوینت (اسلاید) منشا نفت ، در حجم 37 اسلاید.

بخشی از متن:
واژه نفت petroleum به معنی روغن سبک از دو واژه یونانی petra به معنی صخره و oleum به معنی روغن تشکیل شده است . در زبان فارسی معلوم نیست واژه نفت از چه واژه ای گرفته شده است . دو تن از شرق شناسان به نامهای پروفسور «هرتزفلد » و«بیلی » به این باورند که این واژه از فعل ناب به معنی ضد نم گرفته شده و در زبان اوستایی نپتا بوده و کلدانی ها آن را از مادها گرفته و نفتا خوانده اند . امروزه این واژه معنای گسترده تری دارد و در بر گیرنده گاز طبیعی ـ نفت خام ـ قیر و مومهای طبیعی می باشد. حال بیبینم نفت چگونه پدید آمده و مخازن نفتی در کجا تشکیل می شود.
تئوري پيدايش نفت تئوريهاي مختلفي نسبت به پيدايش نفت و گاز طبيعي وجود دارد و بطور دقيق نميتوان گفت منشا موادي که نفت رابوجودآورده چه بوده است امادو نظريه اي که بيشترازهمه عموميت داردعبارتنداز : 1) پيدايش نفت معدني يا غير عالي: پيدايش نفت به طريق معدني ترکيب هيدروژن و کربن تحت فشار و درجه حرارت موجود در اعماق زمين است. 2) پيدايش نفت به طريق آلي: در اثر به وجود آمدن هيدروژن و کربن حاصل از گياهان و حيوانات در درياها بخصوص حيوانات ريز ذره بيني بنام پلانکتون و پس از يکسري فعل و انفعالات شيميايي نفت تشکيل شده است. تئوري آلي بيشتر مورد قبول دانشمندان است زيرا دلايل و شواهد نشان ميدهد که در جاييکه مخازن نفتي وجود دارد بيشتر زمينهايي هستند که زماني دريا بوده اند. نفت از جهتي خالص و از جهتي مرکب است. بدان جهت خالص است که ترکيبي از هيدروکربونهاي گوناگون است و ساختمان ملکولها به واسطه کم و زياد شدن تعداد اتمها يکي از دو عنصر مذکور با هم متفاوت است و اين بر حسب ترکيب ملکولهاي اتمهاي کربن است.

فهرست مطالب:
ترکيبات عمده موجود در نفت خام
چگونگی تشکیل نفت و مراحل آن
سنگ ها
تله نفتی
مهاجرت اولیه
مهاجرت ثانویه
نفتگیرهای ساختمانی
نفتگیرهای چینه ای
نفتگیرهای هیدرودینامیکی
نفتگیرهای مرکب ...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
پاورپوینت کاربرد باکتری های هالوفیل در بیوتکنولوژی
پاورپوینت-کاربرد-باکتری-های-هالوفیل-در-بیوتکنولوژی
پاورپوینت کاربرد باکتری های هالوفیل در بیوتکنولوژی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 1117 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

توضیحات:
پاورپوینت کاربرد باکتری های هالوفیل در بیوتکنولوژی، در حجم 22 اسلاید.

بخشی از متن:
هالوفیل ها، باکتریهایی هستند که توانایی رشد و بقا در شرایط محیطی حاوی مقدار زیاد نمک را دارند. از این باکتری ها می توان در صنعت و پزشکی استفاده نمود.

فهرست بخشی از مطالب:
مقدمه
انواع آرکی باکتری ها بر اساس زیستگاه
هالوفیل ها 4 دسته اند
مکانیسم های جلوگیری از ورود نمک
هالوفیل ها تولید کننده آنتی بیوتیک
هیدرولازها
و ...

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2 و N2
تحقیق-ازدیاد-برداشت-نفت-به-روش-تزریق-گاز-co2-و-n2
تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2 و N2
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 96
حجم فایل: 7223 کیلوبایت
قیمت: 13000 تومان

توضیحات:
تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2  و N2 ، در قالب فایل Word و در حجم 96 صفحه.

در اين تحقیق ابتدا روش هاي مختلف ازدیاد برداشت ذکر شده، سپس به بررسی فرایند تزریق گاز به مخازن نفت پرداخته شده است و در پایان، مقايسه اعمال اين روش در چند مخزن به طور میدانی و شبیه سازی شده مطالعه میگردد.

بخشی از متن:
یکی از مهمترین روشهای بازیافت نفت در مخازن که برای افزایش تولید و تثبیت فشار مخزن به کار گرفته میشود ، تزریق گاز است. تزریق گاز به 3 صورت تزریق غیر امتزاجی در کلاهک گازی ، تزریق امتزاجی و تزریق غیر امتزاجی در ستون نفتی انجام میشود. انتخاب هریک از این روشها به شرایط فشار و ترکیب نفت مخزن و فشار و ترکیب گاز تزریقی بستگی دارد.
در این مکانیسم ها ترکیبات سبک گاز تزریقی وارد ترکیب نفت میشود و ترکیبات متوسط نفت با گاز تزریقی مخلوط شده در نتیجه باعث کاهش ویسکوزیته نفت و سبک شدن آن میشود. این ترکیب دارای قدرت تحرک بالایی بوده و به راحتی تولید میگردد ...

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : روش های ازدیاد برداشت (EOR)
1-1-    روش های ازدیاد برداشت نفت خام
1-2- برداشت اولیه
1-3- برداشت ثانویه
1-4- برداشت ثالثیه
1-1-4-1-روش های حرارتی ازدیاد برداشت
1-1-4-1-1-مکانيزم هاي توليد نفت در بازيافت حرارتي از مخزن
1-1-4-1-2- انواع روش های حرارتی ازدیاد برداشت
1-1-4-1-2-1- تزريق دوره اي بخار
1-1-4-1-2-2-. تزريق مداوم بخار
1-1-4-1-2-3- احتراق درجا
1-1-4-2- روش های غیر حرارتی ازدیاد برداشت
1-1-4-2-1-تزریق فوم و ژل های پلیمری
1-1-4-2-2- روش های شیمیایی ازدیاد برداشت
1-1-4-2-3- استفاده از روش میکروبی(M.E.O.R)
1-1-4-2-4- تزریق آب در ازدیاد برداشت از مخازن نفت
1-1-4-2-5-تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت خام
1-1-4-2-5-1-گاز های تزریقی
1-1-4-2-6- تزریق متناوب آب و گاز
 فصل دوم: ازدیاد برداشت به روش تزریق گاز  (gas injection)
2-1-تاریخچه روش تزریق گاز
2-2-راندمان تزریق گاز
2-3-مکانیسم های روش تزریق گاز
2-3-1-. تزریق غیر امتزاجی گاز
2-3-2- تزریق امتزاجی گاز
2-4-عوامل موثر در افزایش بهره وری
2-5- فرآیند تزریق امتزاجی گاز
2-5-1- تئوري امتزاج
2-5-2- شرایط امتزاج
2-5-3- انواع تزریق امتزاجی
2-5-3-1-تزریق در فشار بالا
2-5-3-2-تزریق امتزاجی با گاز غنی شده
2-5-3-3-امتزاج لخته ای
2-5-4-شرایط لازم برای تزریق امتزاجی
فصل سوم: فرآیند تزریق گاز
3-1- مدل اول مورد مطالعه
3-2- تعیین حداقل فشار امتزاج
3-3- سناریو های کاربردی
3-3-1- تزریق گاز متان
3-3-2- تزریق گاز نیتروژن
3-4- نتیجه مدل اول
3-2- میدان دوم مورد مطالعه
3-2-1- نتیجه مدل اول
3-3- میدان سوم مورد مطالعه
3-3-1- مطالعه وانتخاب حالات مختلف تولید
3-3-1-1- اولین سناریو تولید
3-2-1-2-دومین سناریو تولید
3-2-1-3-سناریو سوم تولید
3-3-2- نتیجه مدل سوم
3-3-3- عملیات تزریق گاز در مخازن کشور
3-3-3-1-میدان هفتکل
3-3-3-2-میدان گچساران
3-3-3-3-میدان بی بی حکیمه
3-3-3-4-میدان لب سفید
3-3-3-5-میدان مارون
3-3-3-6-میدان کرنج
3-3-3-7- میدان پارسی
3-3-3-8- میدان کوپال
3-3-3-9- میدان آسماری رامشیر
فصل چهارم: برآورد اقتصادی
4-1-مقایسه فنی روشهای EOR
4-2-مقایسه روشهای حرارتی EOR  از نقطه نظر اقتصادی
4-2-1-تزریق بخار آب
4-2-2-احتراق درجا
4-3-مقایسه روشهای غیر حرارتی EOR  از نقطه نظر اقتصادی
4-3-1-مزایا اقتصادی تزریق گاز
4-3-2-مزایا اقتصادی روش میکروبی
فصل پنجم : نتیجه گیری
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
اقتصاد نفت
اقتصاد-نفت
اقتصاد نفت
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 105 کیلوبایت
قیمت: 4100 تومان

توضیحات:
مقاله با موضوع اقتصاد نفت، در قالب فایل word و در حجم 21 صفحه.

بخشی از متن:
بازارهاي جهاني نفت و گاز براساس تفکري منطقي و عقلاني حرکت نمي‌کنند و در پشت هر معامله‌اي ترس و ترديد قرار گرفته است. تقاضاي بيشتر و محدوديت عرضه نفت سبب بالارفتن قيمت شده است و اين (نظريه هوبرت) که کل ذخاير قابل استخراج نفت امريکا حتي اگر نفت آلاسکا را در نظر بگيريد فقط تا 8 سال ديگر (2013) کفا ف مي‌دهد، نيز تقويت گشته است. به زودي قيمت نفت به بشکه‌اي ۱۲۰ دلار خواهد رسيد. اگر چه هنوز ترديدهايي براي قيمت ۱۲۰ دلاري نفت وجود دارد، اما تشنج فعلي بازار، و وجود موارد ژئوپلتيک متعدد همگي به يک معني خواهند بود و آن افزايش قيمت نفت است. عموم مسايل ژئوپلتيک حول محور خاورميانه مي‌گذرد. اين بدان دليل است که سه منبع از چهار منبع اصلي نفت جهان در اين منطقه قرار گرفته است.اين سه منبع در کشورهاي ايران، عراق و عربستان سعودي واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتي بوده‌اند. با توجه به تمامي شرايط گفته شده، اين گونه به نظر مي‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بيشتر در جهت افزايش قيمت و نه کاهش آن ديده خواهد شد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
گزارش کارآموزی در پارس جنوبی
گزارش-کارآموزی-در-پارس-جنوبی
گزارش کارآموزی در پارس جنوبی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 915 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

توضیحات:گزارش کارآموزی در شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)،
در قالب فایل
word و در حجم 55 صفحه. بخشی از متن:آشنایی با مکان کار آموزی: شركت بين المللي توسعه و مهندسي پارس
( پيدكو) "سهامي خاص" در عرصه پيمانكاري عمومي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
به مدت دو دهه حضور فعال داشته است . شركت پيدكو داراي گواهينامه استاندارد
ISO 9001:2000 و صلاحيت پيمانكاري از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.پيدكو ضمن توجه خاص به مسائل ايمني، بهداشتي و زيست محيطي در
جهت ارتقاء دانش و توانمندي هاي ذيل تلاش مي كند
.1- سيستم مديريت منابع انساني2- سيستم مديريت كيفيت3- بكارگيري روشهاي مدرن مهندسی و مساعدت به منظور تامين منابع
مالي پروژه ها4- مشاركت فعالانه در عرصه پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي... فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه1-1 شركت بین المللی توسعه
مهندسی پارس جنوبی(پیدکو
)2-1 آشنایی با استان بوشهر3-1 موقعیت میدان گازی4-1 بررسی لایه های نفتی
میدان گازی پارس جنوبی5-1 نمودار سازمانی و تشکیلاتفصل دوم: پروژه های محوله به شر کت پیدکو1-2 پروژه های انجام شده2-2 پروژه های در حال اجرافصل سوم: مطالعات کتابخانه ای1-3 توسعه فازهای مختلف
پارس جنوبی2-3 تاسیسات زیربنایی و
پشتیبانی3-3 خصوصیات کشور قطر از
نظر اقتصادیفصل چهارم: مطالعات میدانی1-4 بررسی سیاسی و اقتصادی
میدان گازی پارس جنوبی2-4 پالایشگاههای ساحلی3-4 رقابت ایران و قطر در میدان پارس جنوبی این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی
می باشد و با فرمت
word
در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت شیراز
گزارش-کارآموزی-در-پالایشگاه-نفت-شیراز
گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت شیراز
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 79
حجم فایل: 14560 کیلوبایت
قیمت: 4800 تومانتوضیحات:گزارش کارآموزی در پالایشگاه نفت
شیراز
، در قالب فایل
word و در حجم 79 صفحه. این پروژه
شامل گزارش ها و تجربیاتی است که در پالايشگاه شركت نفت شيراز به مدت 240 ساعت
کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. مقدمه:يكي از اهداف اساسي و بسيار مهم سياستگذاران ايجاد
ارتباط منطقي و هماهنگ صنعت و محيط كار با دانشگاه و دانشجو مي با شد كه هم در شكوفائي
ورشد صنايع موثر بوده و هم دانشجويان را از يادگيري دروس تئوري محظ رهايي داده و علم  آنها را كاربردي تر كرده و باعث مي شود آن را  در عرصه عمل ، آزموده و به مشكلات و نا بسامانيهاي
علمي و عملي محيط كار آشنا شده و سرمايه وقت خويش را در جهت رفع آنها مصرف نمايند ،
كه براي جامعه در حال توسعه ما از ضروريات مي با شد .با اين مقدمه شايد اهميت و جايگاه درس دو واحدي
كارآموزي براي ما روشنتر شده و با نگاهي ديگر به آن بپردازيم . فهرست مطالب:پیشگفتارمقدمهمیزان رضایت دانشجو از این دورهفصل اول:  آشنایی کلی با مکان کارآموزیفصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزیفصل سوم: آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات این
فایل کاملا ویرایش شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی است و با فرمت  
word در اختیار شما قرار می
گیرد.دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
اقتصاد نفت
  • بازدید : (109)
اقتصاد نفت

اقتصاد نفت

دانلود اقتصاد نفت

اقتصاد نفت
دسته بندی سایر رشته ها
فرمت فایل zip
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟
غرب نگران قطع نفت ایران نیست
تقاضا برای بشکه های ایران
ارزیابی مواجهه
ژاپن ؛بزرگترین مصرف کننده نفت ایران
توزیع جغرافیایی صادرات نفت ایران
درآمد نفتی ایران در سال گذشته؛ ۴۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار
تقاضای جهانی نفت دو برابر خواهد شد
نفت، ایران و آمریکا
منابع

 

دانلود اقتصاد نفت


برچسب ها : ,,,
جداسازی گاز از نفت
  • بازدید : (111)
جداسازی گاز از نفت

جداسازی گاز از نفت

دانلود جداسازی گاز از نفت

جداسازی گاز از نفت
دسته بندی سایر رشته ها
فرمت فایل zip
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108

مقدمه
استخراج گاز
چکیده
آشنایی با سیستم های تفکیک و جداسازی گاز شرکت نفت
سطح مایع
ضرورت جداسازی ناخالصی ها از گاز
روش های استخراج نفت
تفکیک گاز و نفت
گاز همراه با نفت
گاز محلول در نفت خام
رطوبت زدایی با ماده خشک کننده جامد
پردازش گازطبیعی
تجهیزات جداسازی نفت از گاز
ساختار
روش کار
غشای پلیمری برای جداسازی هیدروکربن‌های سنگین از گاز طبیعی
فرایند جداسازی غشائی
انواع فرایندهای غشائی
شبیه‌سازی فرایند
مزایای تكنولوژی غشائی
نانو مواد حفره ای
نانو ذرات
نانوفتوکاتالیست
حذف آلودگی‌ها
مقدار تصفیه آب
روش مصرف
توضیحات تکمیلی
حذف آلودگی‌ها
مقدار تصفیه آب
 

دانلود جداسازی گاز از نفت


برچسب ها : ,,,
پایان نامه نفت
  • بازدید : (87)
پایان نامه نفت

پایان نامه نفت

دانلود پایان نامه نفت

پایان نامه نفت
دسته بندی سایر رشته ها
فرمت فایل zip
حجم فایل 683 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 99

مقدمه
چکیده
سیالات مخازن
رژیم های جریانی
جریان شعاعی گازها در حالت پایا
عملکرد جریان در چاههای نفتی
عملکرد چاههای نفتی (عمودی
جریان گذرا در مخازن زیر اشباع
عملکرد جریان در چاههای گازی
شاخص بهره دهی برای چاههای گازی
عملکرد جریان در ستون چاه
عملکرد جریان در ستون نفتی
جریان مایع تک فازی
رژیم های جریان در ستون چاه
hold up (پسماند)
لغزش slippage
مدل های(TPR)
جریان گاز تک فازی
جریان های مه آلود در ستون چاههای گاز
طریقه رسم نمودار
Choke  performance
جریان صوتی و شبه صوتی نفت
رجیان تک فازی
جریان های تک فازیگاز
دما در choke
جریان های دوفازی (گاز-مایع
جریان های چند فازی
 

دانلود پایان نامه نفت


برچسب ها : ,,,
بهره برداري از نفت
  • بازدید : (119)
بهره برداري از نفت

بهره-برداري-از-نفتدانلود پروژه بهره برداري از نفت = بشر از قرن ها پيش به وجود نفت پي برده بود و اين ماده روغني شكل از دير بازمورد استفاده پيشينيان بوده است. دانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت
ليست صفحات
تعداد صفحات : 2