تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
دانلود شیپ فایل روستاهای استان سیستان و بلوچستان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-سیستان-و-بلوچستان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان سیستان و بلوچستان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 267 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان سیستان و بلوچستان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان زنجان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-زنجان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان زنجان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 81 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان زنجان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان یزد
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-یزد
دانلود شیپ فایل روستاهای استان یزد
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 200 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان یزد
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان تهران
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-تهران
دانلود شیپ فایل روستاهای استان تهران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 77 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان تهران
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان سمنان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-سمنان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان سمنان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 122 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان سمنان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان مازندران
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-مازندران
دانلود شیپ فایل روستاهای استان مازندران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 160 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان مازندران
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان مرکزی
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-مرکزی
دانلود شیپ فایل روستاهای استان مرکزی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 145 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان مرکزی
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان لرستان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-لرستان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان لرستان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 169 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان لرستان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان کردستان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-کردستان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان کردستان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 171 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان کردستان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان خراسان رضوی
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-خراسان-رضوی
دانلود شیپ فایل روستاهای استان خراسان رضوی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 425 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان خراسان رضوی
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان خراسان جنوبی
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-خراسان-جنوبی
دانلود شیپ فایل روستاهای استان خراسان جنوبی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 158 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان خراسان جنوبی
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان خوزستان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-خوزستان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان خوزستان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 246 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان خوزستان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان کرمان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-کرمان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان کرمان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 477 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان کرمان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان ایلام
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-ایلام
دانلود شیپ فایل روستاهای استان ایلام
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 85 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان ایلام
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان هرمزگان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-هرمزگان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان هرمزگان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 191 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان هرمزگان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان همدان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-همدان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان همدان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 94 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان همدان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان کرمانشاه
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-کرمانشاه
دانلود شیپ فایل روستاهای استان کرمانشاه
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 156 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان کرمانشاه
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان گیلان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-گیلان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان گیلان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 142 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان گیلان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان گلستان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-گلستان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان گلستان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 70 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان گلستان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان قم
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-قم
دانلود شیپ فایل روستاهای استان قم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 50 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان قم
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان فارس
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-فارس
دانلود شیپ فایل روستاهای استان فارس
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 314 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان فارس
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان قزوین
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-قزوین
دانلود شیپ فایل روستاهای استان قزوین
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 88 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان قزوین
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان بوشهر
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-بوشهر
دانلود شیپ فایل روستاهای استان بوشهر
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 71 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان بوشهر
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان اصفهان
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-اصفهان
دانلود شیپ فایل روستاهای استان اصفهان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 305 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان اصفهان
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان شرقی
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-آذربایجان-شرقی
دانلود شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان شرقی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 171 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان


توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان آذربایجان شرقی
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان اردبیل
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-اردبیل
دانلود شیپ فایل روستاهای استان اردبیل
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 113 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان اردبیل
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان البرز
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-البرز
دانلود شیپ فایل روستاهای استان البرز
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومانتوضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان البرز
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان غربی
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-آذربایجان-غربی
دانلود شیپ فایل روستاهای استان آذربایجان غربی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 209 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومان

توضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان آذربایجان غربی
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
دانلود-شیپ-فایل-روستاهای-استان-چهارمحال-و-بختیاری
دانلود شیپ فایل روستاهای استان چهارمحال و بختیاری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 109 کیلوبایت
قیمت: 4700 تومانتوضیحات:این شیپ فایل، روستاهای
استان چهارمحال و بختیاری
را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان، از
دستور
clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم
تصویر
:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degreeدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت