تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
پاورپوینت درس 1 آمادگی دفاعی دهم
پاورپوینت-درس-1-آمادگی-دفاعی-دهم
پاورپوینت درس 1 آمادگی دفاعی دهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 5706 کیلوبایت
قیمت: رایگان

پاورپوینت درس 1 آمادگی دفاعی دهم در 15 صفحه ( برای تمامی رشته ها)

این پاورپوینت که به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد مربوط به فصل 1 و درس 1 این کتاب به نام امنیت و تهدید است که با قابلیت ویرایش در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

تهیه کننده:علی خضری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس 8 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (رایگان)
پاورپوینت-درس-8-استان-شناسی-آذربایجان-شرقی-دهم-(رایگان)
پاورپوینت درس 8 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (رایگان)
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 8
حجم فایل: 5932 کیلوبایت
قیمت: رایگان

پاورپوینت درس 8 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (جمعیت و حرکات آن در استان آذربایجان شرقی)
-
پاورپوینت استان شناسی آذربایجان شرقی دهم
فصل2 استان شناسی آذربایجان شرقی
درس8استان شناسی آذربایجان شرقی
برای رشته های تجربی و ریاضی
این فایل در 8 صفحه و با قابلیت ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.
نام فصل: جغرافیای انسانی استان آذربایجان شرقی
نام درس: شیوه های زندگی دراستان
نام تهیه کننده:علی خضری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,
پاورپوینت درس 7 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (شیوه های زندگی در استان)
پاورپوینت-درس-7-استان-شناسی-آذربایجان-شرقی-دهم-(شیوه-های-زندگی-در-استان)
پاورپوینت درس 7 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (شیوه های زندگی در استان)
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 11113 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس 7 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (شیوه های زندگی در استان آذربایجان شرقی)
-
پاورپوینت استان شناسی آذربایجان شرقی دهم
فصل2 استان شناسی آذربایجان شرقی
درس7استان شناسی آذربایجان شرقی
این فایل در 14 صفحه و با قابلیت ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.
برای رشته های تجربی و ریاضی
نام فصل: جغرافیای انسانی استان آذربایجان شرقی
نام درس: شیوه های زندگی در استان
نام تهیه کننده:علی خضری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,
پاورپوینت درس 6 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (رایگان)
پاورپوینت-درس-6-استان-شناسی-آذربایجان-شرقی-دهم-(رایگان)
پاورپوینت درس 6 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (رایگان)
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 5309 کیلوبایت
قیمت: رایگان

پاورپوینت درس 6 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (تقسیمات سیاسی استان)
-
پاورپوینت استان شناسی آذربایجان شرقی دهم
فصل2 استان شناسی آذربایجان شرقی
درس6استان شناسی آذربایجان شرقی
این پاورپوینت در 9 صفحه به صورت رایگان و با قابلیت ویرایش در خدمت شما قرار می گیرد.
برای رشته های تجربی و ریاضی
نام فصل: جغرافیای انسانی استان آذربایجان شرقی
نام درس: تقسیمات سیاسی استان
نام تهیه کننده:علی خضری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,
پاورپوینت درس 5 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (مسائل زیست محیطی استان )
پاورپوینت-درس-5-استان-شناسی-آذربایجان-شرقی-دهم-(مسائل-زیست-محیطی-استان-)
پاورپوینت درس 5 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (مسائل زیست محیطی استان )
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 8393 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس 5 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم ( مسائل زیست محیطی استان )
-
پاورپوینت استان شناسی آذربایجان شرقی دهم
فصل1 استان شناسی آذربایجان شرقی
درس5استان شناسی آذربایجان شرقی
این پاورپوینت در 13 صفحه و با قابلیت ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.
برای رشته های تجربی و ریاضی
نام فصل:جغرافیای طبیعی استان آذربایجان شرقی
نام درس: مسائل زیست محیطی استان
نام تهیه کننده:علی خضری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,
پاورپوینت درس 4 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (منابع طبیعی استان )
پاورپوینت-درس-4-استان-شناسی-آذربایجان-شرقی-دهم-(منابع-طبیعی-استان-)
پاورپوینت درس 4 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (منابع طبیعی استان )
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 10076 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس 4 استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی )
-
پاورپوینت استان شناسی آذربایجان شرقی دهم
فصل1 استان شناسی آذربایجان شرقی
درس4استان شناسی آذربایجان شرقی
این پاورپوینت در 28 صفحه و با قابلیت ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.
نام فصل:جغرافیای طبیعی استان آذربایجان شرقی
نام درس: منابع طبیعی استان
نام تهیه کننده:علی خضری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,
پاورپوینت درس2استان شناسی آذربایجان شرقی دهم
پاورپوینت-درس2استان-شناسی-آذربایجان-شرقی-دهم
پاورپوینت درس2استان شناسی آذربایجان شرقی دهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 13589 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس2استان شناسی آذربایجان شرقی دهم (ناهمواری های استان و نحوه شکل گیری آن)
-
پاورپوینت استان شناسی آذربایجان شرقی دهم
فصل1 استان شناسی آذربایجان شرقی
درس2استان شناسی آذربایجان شرقی
این پاورپوینت در20 صفحه در اختیار شما قرار می گیرد.
برای رشته های تجربی و ریاضی
نام فصل:جغرافیای طبیعی استان آذربایجان شرقی
نام درس: ناهمواری های استان ونحوه شکل گیری آن
نام تهیه کننده:علی خضری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,
پاورپوینت درس1استان شناسی آذربایجان شرقی دهم(رایگان)
پاورپوینت-درس1استان-شناسی-آذربایجان-شرقی-دهم(رایگان)
پاورپوینت درس1استان شناسی آذربایجان شرقی دهم(رایگان)
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 17424 کیلوبایت
قیمت: رایگان

پاورپوینت استان شناسی آذربایجان شرقی دهم
فصل1 استان شناسی آذربایجان شرقی
درس 1 استان شناسی آذربایجان شرقی
درکتاب درسی این درس شامل 2 صفحه است.
این پاورپوینت در 9 صفحه و به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.
برای رشته های تجربی و ریاضی
نام فصل:جغرافیای طبیعی استان آذربایجان شرقی
نام درس: موقعیت جفرافیایی استان و وسعت آن
نام تهیه کننده:علی خضری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,
پاورپوینت درس 12پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس-12پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس 12پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 6524 کیلوبایت
قیمت: 2000 تومان

پاورپوینت درس12پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس12پیام های آسمانی نهم
درس12دینی نهم
نام درس: جهاد
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 16 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس 10پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس-10پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس 10پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 11271 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس 10پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس 10پیام های آسمانی نهم
درس10 دینی نهم
نام درس: مسئولیت همگانی
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 16 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس9 پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس9-پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس9 پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 2267 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس9پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس9پیام های آسمانی نهم
درس9دینی نهم
نام درس: انقلاب اسلامی ایران
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در17صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس 11 پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس-11-پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس 11 پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 2714 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس11پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس11پیام های آسمانی نهم
درس11 دینی نهم
نام درس: انفاق
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 20صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس7پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس7پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس7پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 1687 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس7 پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس7پیام های آسمانی نهم
درس7دینی نهم
نام درس: احکام نماز
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 17 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس5پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس5پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس5پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 1407 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس5پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس5پیام های آسمانی نهم
درس5دینی نهم
نام درس: رهبری در دوران غیبت
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 14 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس8پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس8پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس8پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 1742 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس8 پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس8پیام های آسمانی نهم
درس8دینی نهم
نام درس: همدلی وهمراهی
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 16 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس3پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس3پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس3پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPTX
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 5916 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس3پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس3 پیام های آسمانی نهم
درس3 دینی نهم
نام درس: راهنمایان الهی
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 17 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس2 پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس2-پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس2 پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPTX
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 4497 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس2 پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس2 پیام های آسمانی نهم
درس2 دینی نهم
نام درس: درپناه ایمان
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 16 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس 1 پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس-1-پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس 1 پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPTX
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 2716 کیلوبایت
قیمت: رایگان

پاورپوینت درس1 پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس1 پیام های آسمانی نهم
درس1 دینی نهم
نام درس: تو را چگونه بشناسیم؟
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در15 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس4 پیام های آسمانی نهم
پاورپوینت-درس4-پیام-های-آسمانی-نهم
پاورپوینت درس4 پیام های آسمانی نهم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 4402 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس4پیام های آسمانی نهم
-
پاورپوینت درس4 پیام های آسمانی نهم
درس4 دینی نهم
نام درس: خورشید پنهان
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 15 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس15 پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس15-پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس15 پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPTX
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 6351 کیلوبایت
قیمت: رایگان

پاورپوینت درس15 پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت در15 پیام های آسمانی هشتم
درس15دینی هشتم
نام درس: حق الناس
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 13 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس14-پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 5526 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی هشتم
درس14 دینی هشتم
نام درس: مامسلمانان
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش ودر 15 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس13-پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 2441 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هشتم
درس13دینی هشتم
نام درس: کلید گنج ها
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در11 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس12پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس12پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس12پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 2592 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس12پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس12پیام های آسمانی هشتم
درس12دینی هشتم
نام درس: ارزش کار
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 10 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس11پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس11پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس11پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 2990 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس11پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس11پیام های آسمانی هشتم
درس11 دینی هشتم
نام درس: آفت های زبان
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 13 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس10پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس10پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس10پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 2839 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس10پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس10پیام های آسمانی هشتم
درس10 دینی هشتم
نام درس: دوسرمایه گرانبها
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در12 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس9 پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس9-پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس9 پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 2484 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس9پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس9پیام های آسمانی هشتم
درس9دینی هشتم
نام درس: تدبیر زندگانی
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در13صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس8پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس8پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس8پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 2753 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

پاورپوینت درس8 پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس8پیام های آسمانی هشتم
درس8دینی هشتم
نام درس: نشان ارزشمند
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 15 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس7پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس7پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس7پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 2351 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس7 پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس7پیام های آسمانی هشتم
درس7دینی هشتم
نام درس: یک فرصت برابر
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در13 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس6پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس6پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس6پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 4592 کیلوبایت
قیمت: 2000 تومان

پاورپوینت درس6پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس6پیام های آسمانی هشتم
درس6دینی هشتم
نام درس: نردبان آسمان
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در13 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس5پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس5پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس5پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 3061 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس5پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس5پیام های آسمانی هشتم
درس5دینی هشتم
نام درس: روزی که اسلام کامل شد
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 14 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس4 پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس4-پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس4 پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 2569 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس4پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس4 پیام های آسمانی هشتم
درس4 دینی هشتم
نام درس: پیوندجاودان
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در11صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس3پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس3پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس3پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 2866 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس3پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس3 پیام های آسمانی هشتم
درس3 دینی هشتم
نام درس: همه چیز دردست تو
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در11صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس2 پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس2-پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس2 پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 3609 کیلوبایت
قیمت: رایگان

پاورپوینت درس2 پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس2 پیام های آسمانی هشتم
درس2 دینی هشتم
نام درس: عفو و گذشت
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 13 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس1 پیام های آسمانی هشتم
پاورپوینت-درس1-پیام-های-آسمانی-هشتم
پاورپوینت درس1 پیام های آسمانی هشتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 2442 کیلوبایت
قیمت: رایگان

پاورپوینت درس1 پیام های آسمانی هشتم
-
پاورپوینت درس1 پیام های آسمانی هشتم
درس1 دینی هشتم
نام درس: آفرینش شگفت انگیز
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 10 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس15 پیام های آسمانی هفتم
پاورپوینت-درس15-پیام-های-آسمانی-هفتم
پاورپوینت درس15 پیام های آسمانی هفتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 14624 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس15 پیام های آسمانی هفتم
-
پاورپوینت در15 پیام های آسمانی هفتم
درس15دینی هفتم
نام درس: مزدوران شیطان
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در13صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی هفتم
پاورپوینت-درس14-پیام-های-آسمانی-هفتم
پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی هفتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 4715 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی هفتم (دینی هفتم)
-
پاورپوینت درس14 پیام های آسمانی هفتم
درس14 دینی هفتم
نام درس: کمال هم نشین
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش ودر 12 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,
پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هفتم
پاورپوینت-درس13-پیام-های-آسمانی-هفتم
پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هفتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 5379 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هفتم
-
پاورپوینت درس13 پیام های آسمانی هفتم
درس13دینی هفتم
نام درس: بربال فرشتگان
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در13صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,
پاورپوینت درس12پیام های آسمانی هفتم
پاورپوینت-درس12پیام-های-آسمانی-هفتم
پاورپوینت درس12پیام های آسمانی هفتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 7081 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

پاورپوینت درس12پیام های آسمانی هفتم
-
پاورپوینت درس12پیام های آسمانی هفتم
درس12دینی هفتم
نام درس: نشان عزت
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در13صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,
پاورپوینت درس11پیام های آسمانی هفتم
پاورپوینت-درس11پیام-های-آسمانی-هفتم
پاورپوینت درس11پیام های آسمانی هفتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 4119 کیلوبایت
قیمت: رایگان

پاورپوینت درس11پیام های آسمانی هفتم
-
پاورپوینت درس11پیام های آسمانی هفتم
درس11 دینی هفتم
نام درس: نماز جماعت
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در16صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,
پاورپوینت درس 15 پیام های آسمانی هفتم
پاورپوینت-درس-15-پیام-های-آسمانی-هفتم
پاورپوینت درس 15 پیام های آسمانی هفتم
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 14624 کیلوبایت
قیمت: 3000 تومان

توضیحات:
پاورپوینت درس15 پیام های آسمانی هفتم؛ در 13 اسلاید.

پاورپوینت در15 پیام های آسمانی هفتم
درس15دینی هفتم
نام درس: مزدوران شیطان
نام تهیه کننده:علی خضری
این فایل با قابلیت ویرایش در 13 صفحه دراختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت
ليست صفحات
تعداد صفحات : 2