تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تحقیق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
تحقیق-ماهيت-محاربه-در-فقه-مذاهب-خمسه
تحقیق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 270
حجم فایل: 350 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

توضیحات:
پایان نامه رشته فقه و معارف اسلامی
با عنوان ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه، در قالب فایل word و در حجم 270 صفحه.

کيده:

اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه و سنی به ماهيت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر اين اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنيت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنين عملی محاربه و افساد در زمين است و مشمول اطلاق آيه و روايات خواهد بود، چه اينکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنيت مردم باشد و چه اينکه غرض اصلی او مورد ديگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی يک منطقه شود يا به عبارت ديگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعليت نيابد؛ از مصاديق محاربه با خدا و پيامبر و سعی در افساد در زمين است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» و «تروريسم» ـ پنج فرق ميان محاربه و بغي بيان شده است واز آن جا كه ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومی است، پس می تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.
در پايان ضمن بررسی محاربه در قوانين موضوعه ايران ، بر اين نكته تصريح شده كه تعميم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غير اصولی و خلاف موازين شرعی و حقوقی می باشد.
طرح مسأله
در شريعت، جرايم به محظورات شرعي که خداوند متعال از آنها به وسيله حد يا تعزير منع کرده است تعريف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلي که از آن نهي شده و يا ترک فعلي که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملي است که حرام و داراي مجازات است و يا ترک فعلي است که شرع انور به تحريم و مجازات بر آن تصريح کرده است . جرم در ميان پديده هاي گوناگون اجتماعي نيز رفتاري مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت مي گردد . با پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني)ره)،يکي از برنامه هاي دولت اسلامي پس از استقرار نظام اسلامي وضع قوانين کيفري مبتني بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغاير بود.طليعه اين تحول پيش از تصويب مقررات جديد با اجراي مجازاتهاي اسلامي که به موجب احکام دادگاههاي انقلاب اسلامي در همان روزهاي نخستين پيروزي انقلاب نمايان گرديد سپس با تصويب مقررات جزايي اسلامي تقسيم بندي جرايم از خلاف , جنحه وجنايت به حدود و قصاص و تعزيرات تغيير يافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمي مستقل وارد حقوق موضوعه ايران گرديد پديده مجرمانه محاربه , يکي از عناوين حقوق جزاي اسلامي مي باشد. اين مبحث در باب حدود , بين فقهاي شيعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهاي شديد از سوي شارع مقدس بيانگر اهميتي است که شارع , براي صيانت مردم , تامين امنيت و آسايش جامعه قائل است . به علت جديد التاسيس بودن اين موضوع ومباحثي که پيرامون ماهيت و نحوه اجراي آن در فقه اماميه و اهل تسنن و مصاديق آن در عصر حاضر و نيز بررسي وجوح تشابه و تفاوت اين جرم با جرائم ديگر از قبيل بغي و ساير جرايم مخل امنيت داخلي و خارجي مطرح است لذا موضوع پايان نامه را بررسي ماهيت اين جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم .

فهرست مطالب:
فصل اول
1-1) معناي لغوي محاربه
2-1) محاربه در قرآن كريم
3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه
4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت
فصل دوم
ماهيت محاربه
1-2) مفاد آيه محاربه
1-1-2) بررسي عنوان محاربه
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمين
1-2-1-2) مراد از افساد در زمين
2-2) جمع ميان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض
3-2) آيا افساد فی الارض به تنهايي، موضوع برای جواز حکم قتل مي باشد
4-2) بررسی روايات خاصه درباره موضوع حد محارب
5-2) بررسى مسائل دخيل در تحقق عنوان محاربه
1-5-2) بکار بردن سلاح
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب
3-5-2) قصد قتل يا سرقت
4-5-2) عموميت متعلق محاربه
6-2) ديدگاه علمای اهل سنت در باب محارب
7-2) ديدگاه اهل سنت در باب حکم محارب
1-7-2) قائلان به حبس
2-7-2) قائلان به غير حبس
8-2) محارب در متون حديثي مذاهب اربعه
9-2) آراء برخي از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم
فصل سوم
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
1-3) محاربه و بغی
1-1-3) معناي لغوي بغي
2-1-3) معناي اصطلاحي بغي
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي)
4-1-3) نظريات مختلف در مورد بغي ( جرم سياسي )
5-1-3) آيا باغي کسي است که برامام معصوم خروج نمايد
6-1-3) ‏شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
7-1-3) ‏رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات
8-1-3) تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغی
9-1-3) ‏مزاياي مجرمين سياسي
10-1-3) مقايسه بين محارب و باغی
2-3) محاربه و تروريسم
1-2-3) مفهوم تروريسم
2-2-3) تعاريف گسترده تروريسم
3-2-3) تعريف محدود تروريسم
4-2-3) تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل
1-4-2-3) انواع تروريسم از نظر هدف
2-4-2-3) انواع تروريسم از نظر عامل
5-2-3) تعريف حقوقي تروريسم
6-2-3) مقايسه تروريسم و محارب
فصل چهارم
محاربه در قوانين موضوعه ايران
4-1-1 ركن قانوني
(4-1-2 ركن مادي
(4-1-3 عنصر معنوی
(4-2 ارزيابي انتقادي عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه
(4-2-1 نقد و ارزيابي كلّي
(4-3 زمينه و انگيزه تعميم احكام محاربه به برخي از جرايم
(4-4 ايرادات ناظر به تعميم حكم محاربه به برخي از جرائم
(4-4-1 از نظر شرع
2-4-4) ديدگاه حقوقي عرفي
5-4) بررسي موردي جرايم در حكم محاربه
1-5-4) جرايم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامي
6-4) بر هم زدن امنيت و ايجاد رعب و وحشت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق
7-4) قيام مسلحانه عليه حکومت اسلامی
8-4) براندازي حكومت اسلامی
9-4 ) نامزد تصدي يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا
10-4) تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت غير قانوني
11-4 ) تحريك نيروهاي خودي به تمرد يا تسليم
12-4) همكاري با دولتهای خارجي متخاصم
13-4) سوء قصد به جان رهبر يا يكي از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد
14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكي به قصد اخلال در نظام كشور
15-4) اجتماع و تباني بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور
16-4) تظاهر، قدرت نمايي و اقدام عليه آسايش عمومي بوسيله اسلحه
17-4 ) راهزني در راهها و شوارع
18-4) سرقت مسلحانه در شب
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامی
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
تحقیق در مورد فدک
تحقیق-در-مورد-فدک
تحقیق در مورد فدک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 658 کیلوبایت
قیمت: 7800 تومان

توضیحات:
پایان نامه در مورد فدک، در قالب فایل word و در حجم 120 صفحه.

بخشی از متن:
طبق آيه صريح قرآن سرزمينهايي كه بدون لشكركشي فتح شود ملك خاص پيامبر اكرم (ص) است و هر تصميمي كه بخواهد مي‌تواند دربارة آنها بگيرد.
پس از فتح فدك آية «فآت ذالقربي حقه» (سورة اسراء آيه 26) نازل شد و جبرئيل از جانب خداوند عرضه داشت،‌فدك را به فاطمه عطا كن، لذا سندي به دست علي (ع) نوشته شد كه خود حضرت و ام ايمن بر آن شهادت دادند . درآمد فدك را ساليانه از هفتاد هزار سكه تا صد و بيست هزار سكه نوشته‌اند. هر ساله حضرت به اندازة قوت خود برمي‌داشت و بقيه را بين فقرا تقسيم مي‌كرد.
پس از رحلت رسول اكرم (ص) در نخستين روزهاي خلافت، خليفة اول،‌به استناد به حديث جعلي مبني بر اينكه پيامبران ارث باقي نمي‌گذارند و آنچه مي‌ماند صدقه است و جانشين پيامبر هر طور صلاح بداند آن را در راه منافع ملي مصرف مي‌كند، فدك را از يد دخت رسول خدا (ص) خارج ساخت.
در اين رساله، با توجه به آيات و روايات علاوه بر اينكه اعمال مالكيت رسول خدا و دخت گرانقدرشان مورد بررسي قرار مي‌گيرد، مناظرات، احتجاجات و اعترافات طرفين نزاع به همراه اهدافشان مورد مطالعه قرار گرفته است.
همچنين با بررسي حديث ابوبكر و اشكالات وارد بر آن با توجه به استدلالهاي قانوني حضرت در مورد فدك و مقايسة آن با قوانين حقوقي اسلام، رفع تصرف دخت رسول خدا (ص) از فدك از مصاديق غصب شناخته مي‌شود.
با مراجعه به اسناد معتبر و موثق خطبة تاريخي حضرت زهرا (س) در مسجد پيامبر (ص) بعد از غصب فدك نشانگر روح بلند و اهداف عاليه‌اي است كه حضرت در ساية فدك به دنبال آن بودند.
در فصل ديگر اين رساله به سير تاريخي فدك و چگونگي بر خورد خلفا به مقتضاي سياست و اوضاع آن روز با مسئلة فدك اشاره شده است و اينكه در طول چندين قرن و با روي كار آمدن هر يك از خلفا، مسئله استرداد فدك و غصب آن تكرار شده و اين امر مؤيد اهميت ابعاد سياسي و اقتصادي فدك بوده است.
در فصل پاياني اين رساله به زنده نگه داشتن ماجراي فدك و مظلوميت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومين اشاره شده است.
تا به فدك به چشم يك مسأله تاريخي نگريسته نشود بلكه فدك به يك معنا ولايت مطلقه مي‌باشد كه بعد از پيامبر (ص) آن را از آل الله غصب كردند . لذا يكي از مظاهراحيا و بقاي فدك، متون زياراتي است كه خطاب به ائمه معصومين بر زبان پيروان مكتب فاطمه جاري مي‌شود.
به اميد آنكه حق ذوالجلال، قيام قائم آل محمد را نزديك فرمايد تا با ظهورش مرهمي بر دل تفتيده خسته دلان و دلسوختگان و عاشقان اهل بيت باشد و منتقم خون مادرش و جلاي قلوب مؤمين باشد.

فهرست مطالب:
چکيده
کليات
مقدمه 
بخش اول : موضوع فدك
فصل اول/ مشخصات فدك و ارزش مادي آن 
فصل دوم / فتح فدك و اختصاص آن به رسول اكرم (ص) با توجه به آيات 
فصل سوم/ واگذاري فدك به حضرت زهرا (س) و معيار بخشش آن 
فصل چهارم/ تصرف حضرت زهرا (س) در فدك در زمان حيات پيامبر(ص) 
بخش دوم: غصب فدك
فصل اول / مراحل غصب فدك 
مناظرات حضرت زهرا (س) با ابوبكر 
گفتار مستدل علي (ع) به ابوبكر و حوادث بعد از آن
نامة كوبندة علي (ع) به ابوبكر و واكنش ابوبكر 
خلاصه‌‌اي از خطبة حضرت زهرا (س) و وقايع بعد از آن 
ادامة ‌مبارزه تا آخرين لحظات زندگي 
فصل دوم / علل غصب فدك 
فصل سوم / حديث ابوبكر و اشكالات وارد بر آن 
فصل چهارم / عمل ابوبكر برخلاف قوانين قضا و شهود 
بخش سوم/ بررسي استدلالهاي حضرت زهرا (س)
فصل اول / فدك اعطائي رسول ا... (ص) 
فصل دوم / ادعاي ميراث 
فصل سوم / سهم ذي القربي و خمس غنايم 
بخش چهارم : خطبه‌هاي حضرت زهرا (س)
فصل اول . بيانات مقام معظم رهبري در مورد بلاغت و شيوايي خطبه حضرت زهرا در مسجد پيامبر (س) 
فصل دوم: خطبه حضرت زهرا (س) در مسجد پيامبر (ص) 
فصل سوم / خطبه حضرت زهرا (س) براي زنان مهاجر و انصار 
اسناد خطبه 
متن خطبه 
بخش پنجم: سرگذشت فدك در طول تاريخ
فصل اول / فدك در زمان خلفاي سه گانه 
فصل دوم / فدك در زمان بني اميه 
فصل سوم/ فدك در زمان بني عباس 
فصل چهارم/ موقعيت کنوني فدک 
بخش ششم: اسرار پيگيري اهل بيت در مسئله فدك
فصل اول / علل پيگيري حضرت زهرا (س) در باز پس گيري فدك 
فصل دوم / زنده نگه داشتن فدك و مظلوميت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومين 
فدك در نهج البلاغه علي 
مرز فدك – مرز اسلام 
خبر مظلوميت حضرت زهرا (س) به پيامبر در شب معراج 
فصل سوم / مظاهر احياء و بقاي نام فدك در متون زيارات معصومين 
منابع و مآخذ 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
پایان نامه در مورد فدک
  • بازدید : (94)
پایان نامه در مورد فدک

پایان-نامه-در-مورد-فدکفدك سرزميني آباد در سراشيبي خيبر در شمال مدينه واقع شده و نيز باغها و نخلستانهاي فراوان داشت لازم به ذكر است ساكنان آن يهودي بودند. بعد از فتح خيبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدك بوسيلة جبرئيل، توسط شخص پيامبر و علي (ع) ابلاغ شد، كه آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونريزي اين سرزمين را فتح نمودند.دانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت