تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-روغن-های-روانکار-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 211
حجم فایل: 7133 کیلوبایت
قیمت: 200000 تومان

جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-خوردگی-خارجی-فلزات-و-روش-های-کنترل-آن-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 2299 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-جداکننده-و-برج-ها-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 1365 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-توربین-های-بخار-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 238
حجم فایل: 6731 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-بلبرینگ-های-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 15107 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-پمپ-ها-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 252
حجم فایل: 7358 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-اصول-عیب-یابی-مکانیکال-سیل-ها-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 4385 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران
بر اساس مشاهدات عینی قطعات باز شده

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-پمپ-و-کمپرسور-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 2302 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-اصول-نگهداری-و-تعمیرات-نوین-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 352 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-اصول-مقدماتی-تبرید-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2476 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی
جزوه-اصول-دستگاهها-و-طرز-کار-توربین-های-احتراقی-گازی
جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 3563 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-آلودگی-آب-و-پساب-های-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4659 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-خوردگی-داخلی-و-روش-های-کنترل-آن-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 6797 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-عملیات-نمک-زدایی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 784 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-عملیات-بهره-برداری-نفت-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 730 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-آشنایی-با-شیر-های-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4473 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-عملیات-چاههای-گازی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 829 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول))
جزوه-دوره-آموزشی-آشنایی-با-آزمایشگاههای-شیمیایی-(کنترل-کیفیت-مواد-و-محصول))
جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول))
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4939 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-ابزار-دقیق-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4849 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت
جزوه-آموزشی-آنالیز-ارتعاشات-شرکت-ملی-نفت
جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 7331 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-آبزدایی-در-صنایع-گاز-طبیعی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2539 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت
جزوه-آموزشی-plc-شرکت-ملی-نفت
جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 1560 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)
جزوه-اصول-پایپینگ-(لوله-کشی)
جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 1300 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
اصول توربین گازی
اصول-توربین-گازی
اصول توربین گازی
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2646 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه تعمیرات بر اساس شرایط کار ماشین
جزوه-تعمیرات-بر-اساس-شرایط-کار-ماشین
جزوه تعمیرات بر اساس شرایط کار ماشین
فرمت فایل دانلودی: .PDF
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 14366 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

Condition Monitoring

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,
اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ جداکننده آب و روغن
اصول-کار-دستگاه-های-سانتریفیوژ-جداکننده-آب-و-روغن
اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ جداکننده آب و روغن
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 9722 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه آموزشی کمپرسور های گریز از مرکز
جزوه-آموزشی-کمپرسور-های-گریز-از-مرکز
جزوه آموزشی کمپرسور های گریز از مرکز
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 220
حجم فایل: 6668 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه سیستم های خنک کننده (کولینگ تاور)
جزوه-سیستم-های-خنک-کننده-(کولینگ-تاور)
جزوه سیستم های خنک کننده (کولینگ تاور)
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 1891 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
پاورپوینت وضیعت پالایشگاه های ایران
پاورپوینت-وضیعت-پالایشگاه-های-ایران
پاورپوینت وضیعت پالایشگاه های ایران
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 1850 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

توضیحات:
پاورپوینت وضیعت پالایشگاه های ایران ، در حجم 12  اسلاید، همراه با تصاویر.

در این پاورپوینت ما وضعیت پالایشگاه های کشور را بررسی کرده و مشکلات آنها را بیان نموده ودر اخر نیز راهکار داده شده است.

بخشی از متن فایل:
مشکلات پالایش:
1. ابهام اساسی در نحوه تعیین قیمت نفت خام و میعانات گازی
2. مشکلات اجرای کیفی سازی قیمت های فراورده های تولیدی و نفت خام دریافتی
3. سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده برخی  پالایشگاه ها
4. تامین نشدن نقدینگی توسط شرکت ملی پالایش و پخش
5. مشکلات مربوط به قیمت گذاری و صادرات فراورده های ویژه
....

فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- مشکلات پالایش
3 - دولت یازدهم
4- راهکار

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2 و N2
تحقیق-ازدیاد-برداشت-نفت-به-روش-تزریق-گاز-co2-و-n2
تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2 و N2
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 96
حجم فایل: 7223 کیلوبایت
قیمت: 13000 تومان

توضیحات:
تحقیق ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق گاز CO2  و N2 ، در قالب فایل Word و در حجم 96 صفحه.

در اين تحقیق ابتدا روش هاي مختلف ازدیاد برداشت ذکر شده، سپس به بررسی فرایند تزریق گاز به مخازن نفت پرداخته شده است و در پایان، مقايسه اعمال اين روش در چند مخزن به طور میدانی و شبیه سازی شده مطالعه میگردد.

بخشی از متن:
یکی از مهمترین روشهای بازیافت نفت در مخازن که برای افزایش تولید و تثبیت فشار مخزن به کار گرفته میشود ، تزریق گاز است. تزریق گاز به 3 صورت تزریق غیر امتزاجی در کلاهک گازی ، تزریق امتزاجی و تزریق غیر امتزاجی در ستون نفتی انجام میشود. انتخاب هریک از این روشها به شرایط فشار و ترکیب نفت مخزن و فشار و ترکیب گاز تزریقی بستگی دارد.
در این مکانیسم ها ترکیبات سبک گاز تزریقی وارد ترکیب نفت میشود و ترکیبات متوسط نفت با گاز تزریقی مخلوط شده در نتیجه باعث کاهش ویسکوزیته نفت و سبک شدن آن میشود. این ترکیب دارای قدرت تحرک بالایی بوده و به راحتی تولید میگردد ...

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : روش های ازدیاد برداشت (EOR)
1-1-    روش های ازدیاد برداشت نفت خام
1-2- برداشت اولیه
1-3- برداشت ثانویه
1-4- برداشت ثالثیه
1-1-4-1-روش های حرارتی ازدیاد برداشت
1-1-4-1-1-مکانيزم هاي توليد نفت در بازيافت حرارتي از مخزن
1-1-4-1-2- انواع روش های حرارتی ازدیاد برداشت
1-1-4-1-2-1- تزريق دوره اي بخار
1-1-4-1-2-2-. تزريق مداوم بخار
1-1-4-1-2-3- احتراق درجا
1-1-4-2- روش های غیر حرارتی ازدیاد برداشت
1-1-4-2-1-تزریق فوم و ژل های پلیمری
1-1-4-2-2- روش های شیمیایی ازدیاد برداشت
1-1-4-2-3- استفاده از روش میکروبی(M.E.O.R)
1-1-4-2-4- تزریق آب در ازدیاد برداشت از مخازن نفت
1-1-4-2-5-تزریق گاز در ازدیاد برداشت نفت خام
1-1-4-2-5-1-گاز های تزریقی
1-1-4-2-6- تزریق متناوب آب و گاز
 فصل دوم: ازدیاد برداشت به روش تزریق گاز  (gas injection)
2-1-تاریخچه روش تزریق گاز
2-2-راندمان تزریق گاز
2-3-مکانیسم های روش تزریق گاز
2-3-1-. تزریق غیر امتزاجی گاز
2-3-2- تزریق امتزاجی گاز
2-4-عوامل موثر در افزایش بهره وری
2-5- فرآیند تزریق امتزاجی گاز
2-5-1- تئوري امتزاج
2-5-2- شرایط امتزاج
2-5-3- انواع تزریق امتزاجی
2-5-3-1-تزریق در فشار بالا
2-5-3-2-تزریق امتزاجی با گاز غنی شده
2-5-3-3-امتزاج لخته ای
2-5-4-شرایط لازم برای تزریق امتزاجی
فصل سوم: فرآیند تزریق گاز
3-1- مدل اول مورد مطالعه
3-2- تعیین حداقل فشار امتزاج
3-3- سناریو های کاربردی
3-3-1- تزریق گاز متان
3-3-2- تزریق گاز نیتروژن
3-4- نتیجه مدل اول
3-2- میدان دوم مورد مطالعه
3-2-1- نتیجه مدل اول
3-3- میدان سوم مورد مطالعه
3-3-1- مطالعه وانتخاب حالات مختلف تولید
3-3-1-1- اولین سناریو تولید
3-2-1-2-دومین سناریو تولید
3-2-1-3-سناریو سوم تولید
3-3-2- نتیجه مدل سوم
3-3-3- عملیات تزریق گاز در مخازن کشور
3-3-3-1-میدان هفتکل
3-3-3-2-میدان گچساران
3-3-3-3-میدان بی بی حکیمه
3-3-3-4-میدان لب سفید
3-3-3-5-میدان مارون
3-3-3-6-میدان کرنج
3-3-3-7- میدان پارسی
3-3-3-8- میدان کوپال
3-3-3-9- میدان آسماری رامشیر
فصل چهارم: برآورد اقتصادی
4-1-مقایسه فنی روشهای EOR
4-2-مقایسه روشهای حرارتی EOR  از نقطه نظر اقتصادی
4-2-1-تزریق بخار آب
4-2-2-احتراق درجا
4-3-مقایسه روشهای غیر حرارتی EOR  از نقطه نظر اقتصادی
4-3-1-مزایا اقتصادی تزریق گاز
4-3-2-مزایا اقتصادی روش میکروبی
فصل پنجم : نتیجه گیری
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
گزارش کارآموزی کاردانی الکترونیک، در پتروشيمي بوعلي سينا
گزارش-کارآموزی-کاردانی-الکترونیک-در-پتروشيمي-بوعلي-سينا
گزارش کارآموزی کاردانی الکترونیک، در پتروشيمي بوعلي سينا
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 19 کیلوبایت
قیمت: 3700 تومانتوضیحات:گزارش کارآموزی کاردانی الکترونیک،
در پتروشيمي بوعلي سينا، در قالب فایل
word و در حجم 30 صفحه. بخشی از متن:ابزار
دقیق:
عمل سنجش بهر صورت كه باشد در تغييرات و فعل و
انفعالات مواد اوليه تمام صنايع جهان لازم و ضروريست. زيرا بدلائل زير حس هاي پنج گانه
بشر فقط در حدي بسيار محدود در عمل اندازه گيري و سنجش قادر به معلوم تغييرات در اشياء
مي باشند. بنابراين ناچار است از وسائلي استفاده كند كه بتواند بدون تماس مستقيم خود
عمليات سنجش را با بكار بردن آن وسائل انجام دهد و حتي عمل كنترل را بانجام رساند.لزوم
كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنايع نفت و پتروشيمي
: الف- كنترل كيفيت و كيفيت طبق طرح عمليات بهره برداري
و مشخصات تعيين شدهب- ايمن
نگهداشتن واحدهاي صنعتي در شرائط خاص (از نظر خطرات انفجار وكليه حوادث ناشي از صحيح
كار نكردن وسائل)كنترل:
بطور كلي در هر فرآيند توليدي صرف نظر از روش توليدي. نوع و حجم محصول و نياز به يك
سيستم كنترل كننده داريم تا بطور اتوماتيك همواره روند توليد را تحت نظر داشته و عملكرد
صحيح سيستم ها،دستگاهها و آلات و ادوات گوناگون را تضمين نمايد. فهرست
مطالب:فصل اول : معرفي ابزرار دقيق1-1 فن ابزار دقيق1-2 لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنايع نفت
و پتروشيمي-كنترل-تعريف حلقه كنترل (CONTROL
LOOP1-3 عوامل تحت كنترل1-فشار (PRESSURE)2- جريان سيال (Flow)3- سطح(LEVEL)4-دما (TEMPERATURE1-4 آشنايي با چند اصطلاح رايج در ابزار دقيق1-SETTOINT2- MEASUREMENF3- OFFSET4-SIGNAL5-FEEDBACK6- حلقه كنترلي باز و بسته OPENAND
CLOED LOOPفصل دوم2-1 فشار (PAESSURE)1- فشار نسبي GAUGE
PRESSURE2- فشار جو ATMOSPHERE
PRESSURE2-2 جريان سيال (Fiow)2-3 دما(TEMPERATURE)1- تعريف حرارت2- واحد انرژي3- گرماي ويژه: C (ظرفيت گرمايي ويژه)فصل سوم: انواع وسايل مورد استفاده براي اندازه
گيري كميت هاي سيالات3-1 ما نرسته هاي شيشه اي ( جهت سنجش منشار)1- تيوب مخزن دار2- U تيوب ساده3- U تيوب با ساقه مورب4- اندازه گيري فشار هاي زياد به كمك U تيوب3-2 وسايل قابل ارتباع1- لوله بور دون BOURDON
TUBE2- لوله بور دون حلزوني (PIRALBOUROURDON
TUDE
)3- لوله بوردن مارپيچ(HELICAL
BOURDON TUBE
)3-3 ارتفاع سنج LVELMETER- اندازه گيري سطح مايعات1- اندازه گيري ارتفاع سطح بطور مستقيم1-1 استفاده از لوله اندازه گيري1-2 استفاده از توپي شناور BALL
FIOAT2- اندازه گيري ارتفاع سطح مايعات بروش غير مستقيم2-1 استفاده از نور2-2 استفاده از اشم راديواكتيو RADIATION
TYPE2-3 طريقة اولتراسونيك3-4 فلومترها Fiow
MFTERS-اندازه گيري جريان سيالات1- وسايل اندازه گيري جريان بروش مستقيم1-1 اندازه گيري  به روش روتا متر ROTAMFTER2- وسايل اندازه گيري جريان بروش غير مستقيم1-2 فلومتر بر اساس اختلاف فشار- محسنات و معايب روش مستقيم اندازه گيري جريان
سيالات- محسنات و معايب روش غير مستقيم اندازه گيري جريان
سيالات3-5 دماسنج THERMOMETERS- اندازه گيري دما1- دما سنج شيشه اي2- دما سنج دو فلزي BIMMETAL
THERMOMETERS3- ترميستور THERMISTOR4- زوج حرارتي (ترموكوپل THERMOCOUPLE)5- آشكار سازي مقاومتي دما (RTD)فصل چهارم: انواع فرستنده ها و انواع مبدل ها4-1 مقدمه4-2 اجزاء تشكيل دهنده يك حله كنترلالف- فرستنده ها TRANSMITERS- فرستنده تعادل نيرو نوع الكترونيكيب- مبدل ها TRANSDUCERS-مبدل هاي الكترونيكي ELECTRONIC
TRANSDUCERSالف- مبدل جريان به ولتاژ TRANS
DUCERI/Vب – مبدل ولتاژ به جريان TRANS
DUCERI/V4-3- ساير اجزاء تشكيل دهنده يك حلقه كنترلي- سوئيچ فشار PRESSURE
SWITCH- كليد حفاظتي SAFETY
SWITCH-سوئيچ سطحLEVEL
SWITCHE-دستورات كاليبراسيون و checking ادوات و ابزار دقيق-فهرست منابع و مأخذدانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
گزارش کارآموزی در پارس جنوبی
گزارش-کارآموزی-در-پارس-جنوبی
گزارش کارآموزی در پارس جنوبی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 55
حجم فایل: 915 کیلوبایت
قیمت: 3900 تومان

توضیحات:گزارش کارآموزی در شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)،
در قالب فایل
word و در حجم 55 صفحه. بخشی از متن:آشنایی با مکان کار آموزی: شركت بين المللي توسعه و مهندسي پارس
( پيدكو) "سهامي خاص" در عرصه پيمانكاري عمومي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
به مدت دو دهه حضور فعال داشته است . شركت پيدكو داراي گواهينامه استاندارد
ISO 9001:2000 و صلاحيت پيمانكاري از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است.پيدكو ضمن توجه خاص به مسائل ايمني، بهداشتي و زيست محيطي در
جهت ارتقاء دانش و توانمندي هاي ذيل تلاش مي كند
.1- سيستم مديريت منابع انساني2- سيستم مديريت كيفيت3- بكارگيري روشهاي مدرن مهندسی و مساعدت به منظور تامين منابع
مالي پروژه ها4- مشاركت فعالانه در عرصه پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي... فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه1-1 شركت بین المللی توسعه
مهندسی پارس جنوبی(پیدکو
)2-1 آشنایی با استان بوشهر3-1 موقعیت میدان گازی4-1 بررسی لایه های نفتی
میدان گازی پارس جنوبی5-1 نمودار سازمانی و تشکیلاتفصل دوم: پروژه های محوله به شر کت پیدکو1-2 پروژه های انجام شده2-2 پروژه های در حال اجرافصل سوم: مطالعات کتابخانه ای1-3 توسعه فازهای مختلف
پارس جنوبی2-3 تاسیسات زیربنایی و
پشتیبانی3-3 خصوصیات کشور قطر از
نظر اقتصادیفصل چهارم: مطالعات میدانی1-4 بررسی سیاسی و اقتصادی
میدان گازی پارس جنوبی2-4 پالایشگاههای ساحلی3-4 رقابت ایران و قطر در میدان پارس جنوبی این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی
می باشد و با فرمت
word
در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پتروشیمی
  • بازدید : (137)
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پتروشیمی

دانلود-گزارش-کارآموزی-در-شرکت-پتروشیمیدانلود رایگان گزارش کارآموزی در شرکت پتروشیمی شیراز - دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پتروشیمیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت