پروژه زمین شناسی
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)
تحقیق-معادن-نمک-گرمسار-(گنبدهاي-نمکي)
تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 200
حجم فایل: 357 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

توضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی معدن (اکتشاف)
با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهاي نمکي)، در قالب فایل word و در حجم 200 صفحه.

بخشی از متن:
 با توجه به موقعيت جغرافيايي بسيار خوب گرمسار و نزديكي آن به تهران و جاده ترانزيت تهران - مشهد و راه آهن دو خطه تهران شمال و تهران - مشهد و همچنين كيفيت و ذخيره بسيار بالاي نمك در گنبد نمكي آن اجراي يك طرح ملي صنعتي جهت فرآوري و استحصال فرآورده هاي مختلف نمكي در قالب پروژه اي بزرگ اقتصادي مي نمايد كه خود علاوه بر اشتغالزايي در منطقه قسمتي از اهداف صادرات معدني غير متكي به نفت را نيز برآورده مي نمايد . همچنين با توجه به جاده اختصاصي و تزانزيت درحال احداث گرمسار - قم شاهراه ارتباطي به ساير استانهاي جنوبي از طريق اين جاده تامين و توجيه پروژه فوق را اقتصادي تر مي‌نمايد. علاوه بر آن در كوير ما بين گرمسار – قم و كاشان ذخاير نفت كه به اين گنبدهاي نمكي نيز به بي ارتباط نيست كشف گرديده است كه به احتمال زياد در آينده‌اي نه چندان دور پروژه‌هاي صنعتي بزرگ مانند پتروشيمي را توجيه پذير مي‌كند. با اين حال معادن نمك اين منطقه از لحاظ اقتصادي عموما وضعيت مناسبي ندارند زيرا با توجه به فراواني ذخاير نمك و تعداد زياد معادن آن در اين منطقه و عرضه مازاد بر احتياج توسط معادن ، قيمت آن پائين مي باشد و تقاضا بيشتر روي نمك معادني كه داراي كيفيت بالاتري نسبت به ساير معادن دارند متمركز مي باشد و تعداد زيادي از معادن كه داراي كيفيت پائين تري هستند از نظر مالي سود دهي زيادي ندارند خصوصاً كه هزينه تجهيزات استخراج و بارگيري و حمل نمك گران مي باشد . در پايان براساس آخرين برآوردها حدود 80% نمك خوراكي كشور از معادن نمك گرمسار تامين مي‌گردد .

فهرست مطالب:
فصل اول:كليات
1-1)هدف
1-2)پيشينه و تحقيق
1-3)روش كار و تحقيق
فصل دوم : اختصاصات عمومي نمکها در ايران
الف : کلياتي درمورد نمکها
1-2 تاريخچه نمک
2-2 نمک وموارد استفاده آن
3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان
ب: ژئو شيمي و کاني شناسي
4-2 ژئوشيمي
5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌
6-2 کاني هاي همراه هاليت
7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري
پ: شرايط ومحيط تشکيل هاليت
8-2 شرايط تشکيل هاليت
9-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌
10-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن
11-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها
12-2 سبخا
13-2 محيط هاي دريايي
14-2 نمک هاي غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟
ث:انواع ژنتيکي کارنسارها نمک
15-2 اقيانوس ها و درياها
16-2 درياچه ها
17- 2 آبهاي زير زميني (‌شورابه ها )‌
18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع پلايا
19-2 نهشته هاي نمک لايه اي
20-2 گنبدهاي نمکي
21-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي
22-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي
23-2 چگونگي حرکت در گنبدهاي نمکي
ج)‌برخي از مدلهاي پيدايش ذخاير تبخيري
24-2 مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد (Ochsenius , 1877)
25-2 مدل درياچه اي والتر ( 1903)
26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)
27-2 تئوري يا مدل حوضه خشک شده (Hus, 1972)
28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتيک
29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري
آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي
30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس
31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان
1-31-2 گنبد نمكي قشم
2-31-2 گنبد نمكي سياهو
3-31-2 گنبد نمكي گچين
32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني
33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان
1-33-2 گنبد نمكي علي آباد
2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد
3-33-2 نمك آبي راين
4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد
5-33-2 نمك آبي نوق
34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي
1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان)
2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد
3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد
الف-معدن متروكه نمك حاجي آباد
ب-معدن متروكه نمك رستاق يزد
ج-كانال نمك عقدا
35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن
36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي
37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان
1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان
2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ايوانكي
الف-معدن كوه نمك
ب-معدن تخت رستم
ج-معدن سردره
د-معدن سيالك
ه-برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار
و-برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار)
ز-معدن راه راهك
ح-معدن كرند
ط-معدن ناروبنه
ي- معدن بنه كوه
ك-معدن رودخانه شور
3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار
الف-معدن گزوشك
ب-معدن چاه غلغل
ج-معدن شهر آباد
د-معدن حسين آباد ده نمك
ه-برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت
و-نمك هاي محدوده سرخه
ز-معدن لاهورد
ح-برونزدهاي نمكي نمكان
6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي
38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان
1-38-2 زمين شناسي استان خراسان
2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان
1-معدن نمكي آبقوي
2-معدن نمك عمارلو
3-معدن نمك حصار يزدان
4-معدن نمك سلطان آباد
5-معدن نمك غار
6-معدن نمك اسلام قلعه
7-كالشور سبزوار
8-معدن نمك آبي گدار خماري
9-نمك زار سبزوار
10-نمك آبي جاجرم
39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن
1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن
الف-آثار نمكي استان لرستان
1-نمك چل قادي (سفيد دشت)
2-مظهر معدن نمكي چالكل
3-نمك چم چير (امير آباد)
4-مظهر معدني نمك بابا بهرام
41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن
1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن
الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم
زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر
1- گنبد نمكي قم يا كوه نمك
2- گنبد نمكي يزدان
3- گنبد نمكي آخ
4- گنبد نمكي شيخ حاجي
3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر
42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن
1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن
2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان
خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان
1-گنبد نمك مزرعه
2-گنبد نمكي ايوند
3-گنبد نمكي سار
4-گنبد نمكي ترب
5-گنبد نمكي منور
6-گنبد نمكي شوره دره
7-گنبد نمك قره آغاج تبريز
8-گنبد نمك تازه كند
9-گنبد نمك نهند
10-گنبد نمكي داش اسپيران
11-گنبد نمكي خواجه
12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ)
13-گنبد نمكي قزلجه
14-معدن نمك هريس
15-معدن نمك قاپولوق
16-گنبدهاي نمكي اواوغلي
17-گنبد نمكي خاك مردان
18-گنبد نمكي قليچ تپه
19-گنبد نمكي زنجيره
20-گنبد نمك امير بيك
21-گنبد نمكي شعبانلو
22-گنبد نمكي كشك سراي
23-معدن نمك مامان
3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان
1-معدن نمك خرم آباد(جبا)
2-معدن نمك زهستر آباد
3-مظهر نمك گنبد
4-مظهر نمك گچي قشلاق
5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي)
6-مظهر نمك طالقان
43-2 نمك هاي پليوسن
44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون)
1-44-2 پلاياهاي خور
2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني
3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني
45-2 نمك هاي عهد حاضر
1-45-2 درياچه هاي شور ايران
الف-درياچه اروميه
ب- درياچه نمك
ج-درياچه حوض سلطان
د-درياچه بختگان
ه- درياچه مهارلو
9- درياچه شورابيل اردبيل
فصل سوم : گنبدهاي نمكي گرمسار
1-3- موقعيت جغرافيايي
2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي
- زمين شناسي
2-3 – زمين شناسي عمومي
4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار
4-3-1- نمك S
4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S
4-3-3- مارن زرشكي
4-3-4- مارن الوان
4-3-5- ولكانيك
4-3-6- شيل سبز sh
4-3-7- گچ وشيل sh – G
4-3-8- ژيپس توده‌اي
4-3-9- آهك قم O-M
4-3-10- سازند قرمز فوقاني
4-3-11-سازند هزار دره
4-3-12- سازند كهريزك
4-3-13- گچ كواترنر
4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي
4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه
4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي
4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي
5-3-1- زمين شناسي ساختماني
5-3-2- گسل‌ها
-معادن فعال نمک گرمسار
3-1-معدن كوهدشت كهن
3-2-معدن نمك قائم
3-3- معدن نمك غرب قائم
3-4-معدن نمك مرواريد
3-5- معدن نمك سالار
3-6- معدن نمك راهراهك
3-7- معدن تخت رستم
3-8-معدن نمك سيالك
3-9- معدن نمك ميلاد
3-10- معدن نمك صادقي
3-11- معدن نمك سرو
فصل چهارم : شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك
4-1- كارخانه نمك كوبي زهره
4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق گسل دنا
تحقیق-گسل-دنا
تحقیق گسل دنا
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 6508 کیلوبایت
قیمت: 16000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته زمین شناسی با موضوع گسل دنا، در قالب فایل word و در حجم 61 صفحه، همراه با اشکال و گزارش بازدید از منطقه.

مقدمه :
گسيختگى دنا با راستاى شمالى- جنوبى، از شمار گسله هاى عرضى با سازوکار امتداد لغز راست بر همراه با راندگى است، به گونه اى که سبب انحراف اثر محورى و خميدگى ساختمانهاى چين خورده و راندگى واحدهاى پالئوزوئيک بر واحدهاى سنوزوئيک و کواترنر گرديده است و چندين گنبد نمکى در امتداد اين گسل برونزد دارند.
در بخشهاى سى سخت- ياسوج دسته گسله دنا، در گروه گسله هاى طولى و فشارى غالب همراه با مولفه راست بر است، به گونه اى که با سازوکار راندگى خود سبب واژگونى پهلوى جنوب باخترى مجموعه چين خورده رشته کوه دنا و راندگى واحدهاى کهن پالئوزوئيک بر واحد هاى جوان سنوزوئيک و کواترنر شده و در اين راستا نيز گنبد نمکى پديدار گرديده است. گسل دنا تا منطقه اردکان (سپيدان) با همين راستا امتداد دارد و بى هنجارى هاى ساختارى، تغييرات شديد شيب لايه ها همراه با واژگونى پهلوى جنوب باخترى تاقديس ها از شمار شواهد اين زون گسله مى باشد.

فهرست مطالب:
فصل اول - کلیات تحقیق
مقدمه
راههای دسترسی
هدف مطالعه
گسل های اصلی زاگرس
راندگى اصلى زاگرس
زمین شناسی منطقه
ناودیس سبزکوه
تاقدیس دودلو
ناودیس چشمه علی
گسل دوپلان
چینه شناسی منطقه
فصل دوم
سازوکار گسل
چین های کشیدگی
پله گسلی
اطلاعات ژئوفیزیکی گسل
خطوط پیمایش ساختاری A-A’
گسل F1
گسل F2
گسل F3
گسلF4
چرا در غرب گسل دنا گنبدهای تمکی وجود دارد
فعالیت های ارزه ای گسل
گزارش بازدید از منطقه
بازدید بخشی از گسل دنا (دره)
عملیات صحرایی
تحلیل استریو گرافی داده های صحرایی
توصیف ساختار های برداشت شده
توصیف چین
جهت گیری چین
توصیف درز
ارتباط درزها با چین خوردگی
نتیجه گیری
پیوست ها
اشکال
جداول
منابع و مآخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
گزارش کارآموزی در منطقة اكتشافي مواد راديو اكتيو ناريگان
گزارش-کارآموزی-در-منطقة-اكتشافي-مواد-راديو-اكتيو-ناريگان
گزارش کارآموزی در منطقة اكتشافي مواد راديو اكتيو ناريگان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 51 کیلوبایت
قیمت: 7200 تومان

توضیحات:گزارش کارآموزی در منطقة
اكتشافي مواد راديو اكتيو ناريگان
، در قالب فایل
word و در حجم 72 صفحه.
بخشی از متن:

اين گزارش شامل دو فصل است
فصل اول كلياتي در مورد اورانيوم و فصل دوم عمليات اكتشافي در منطقه
ناريگان تحت نظارت سازمان انرژي اتمي است.
لازم است از كلية عزيزاني كه
مرا در تهية اين گزارش راهنمائي و ياري كرده‌اند كمال تشكر و قدرداني را
كنم. از بخش اكتشاف و استخراج سازمان انرژي اتمي جناب آقايان مهندسين
آشتياني، مهدي‌نيا، داوودنژاد، قادري، آقاجانلو، نوريان، جمالي، شهبازي،
تقي‌زادگان و جناب آقاي هاشمي‌وند مسئول انبار اكتشاف كمال سپاسگزاري را
دارم و ديگر پرسنل و كارمندان بخش اكتشاف و استخراج سازمان انرژي اتمي.
ضمناً
از جناب آقاي مهندس فتاحي مديريت گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامي واحد
محلات كه استاد راهنماي بنده هستند و راهنمائيهاي ايشان در تهية اين گزارش
بسيار مؤثر بوده است كمال تشكر را دارم. ....

كاني
سازي اورانيوم در سنگهاي توني پيروكلاستيك و يا به عبارت ديگر توفهاي
بازيك تشكيل شده است. كه اين نوع توفهاي بازيك در حاشيه توده هاي گرانيتي
كه متأثر از اين توده شيب دار شده است قرار گرفته است.
كاني سازي  اورانيوم در امتداد شيب طبقات لاية پيروكلاستيك قرار داشته و شيب كاني سازي از شيب طبقات پيروي مي‌كند.


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیاتی در مورد اورانیوم
مقدمه- عناصر رادیواکتیو
 زمین شناسی اورانیوم
کانیها و کانسارهای اورانیوم
وش اکتشاف کانسارهای اورانیوم
اورانیوم منبع انرژی
بزرگترین ذخائر اورانیوم
انواع ذخائر اورانیوم
فرآوری سوخت هسته ای
چرخة سوخته هسته ای
استخراج اورانیوم
حمل و نقل اورانیوم
 فرآوری شیمیائی کیک زرد
غنی سازی اورانیوم
قیمت اورانیوم غنی شده
راکتور سازمان انرژی اتمی
مواد موردنیاز راکتور
خطرات ناشی از تابش اشعه ها بر محیط زیست و جانداران
فیزیک بهداشت
دور ریختن زباله های اورانیومی
پسمانداری
اساسنامه سازمان انرژی اتمی
تحصیلات رسمی در سازمان
فصل 2: عمليات اكتشافي در منطقه ناريگان    
منطقه ناريگان   
موقعيت جغرفايائي منطقه   
آب و هواي منظطقه   
توپوگرافي و مورفولوژي منطقه   
زمين شناسي منطقه   
چينه شناسي منطقه   
شرح عمليات ژئوفيزيك در آنومالي هاي I و II   
شرح آناومالي III    
اكتشافات سطحي   
تهيه نقشه زمين شناسي بزرگ مقياس   
نحوه تهيه نقشه زمين شناسي بزرگ مقياس   
حفاريهاي اكتشافي   
 عمليات تراشه زني   
دستگاه حفاري DB-1200 و اجزاء آن    
دريل واگن   
سنتيلومتر   
كمپرسور   
 تنظيم كمپرسور   
تأثير فشار هوا و ارتفاع بر كمپرسور   
عمليات چاه پيمائي   
روش راديواكتيو   
روش گاما - گاما (G.G.L)   
آزمايشگاه منطقه ناريگان   

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت