تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
بررسی میزان سرمی اینترلوکین 33 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS)
بررسی-میزان-سرمی-اینترلوکین-33-در-بیماران-مولتیپل-اسکلروزیز-(ms)
بررسی میزان سرمی اینترلوکین 33 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS)
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 140
حجم فایل: 3899 کیلوبایت
قیمت: 21000 تومان

توضیحات:
تحقیق بررسی میزان سرمی اینترلوکین 33 ( IL-33) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و ارتباط آن با پلی مورفیسم ژن IL-33، در قالب فایل pdf و در حجم 140صفحه.

بخشی از متن:
اینترلوکین 33 یک سایتوکاین جدید است که دارای هر دو ویژگی پیش التهابی و ضد التهابی است که در پاتوژنز بعضی بیماری ها شرکت می کند. این مطالعه با هدف اندازه گیری سطح اینترلوکین33 و پلی مورفیسم 1929992rs در ژن این سایتوکاین در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شده است.

فهرست کلی مطالب:
فصل اول: مقدمه و اهداف
...
فصل دوم : بررسی متون
1-2- مقدمه
2-2- انواع بیماریهای خود ایمن
1-2-2- بیماری مولتیپل اسکلروزیس
2-2-2- گونه های مختلف بیماری
3-2- تاریخچه بیماری مولتیپل اسکلروزیس
4-2- اپیدمیولوژی بیماری مولتیپل اسکلروزیس
1-4-2- اتباط سن و جنس با بیماری مولتیپل اسکلروزیس
5-2- عوامل خطرمحیطی
1-5-2- ارتباط عوامل عفونی و ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
3-5-2- ارتباط هورمون های جنسی و بیماری مولتیپل اسکلروزیس
4-5-2- ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس و بارداری
5-5-2- ارتباط ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس و استعمال دخانیات
6-5-2- ارتباط بین بیماری مولتیپل اسکلروزیس و نیتریک اکساید
7-5-2- ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس و تغذیه
8-5-2- ارتباط بین بیماری مولتیپل اسکلروزیس و فلزات
6-2- عوامل خطر ژنتیکی
1-6-2- ارتباط عوامل ژنتیکی و ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
7-2- تظاهرات بالینی بیماری مولتیپل اسکلروزیس
8-2- تشخیص بیماری مولتیپل اسکلروزیس
9-2- درمان بیماری مولتیپل اسکلروزیس
10-2- مکانیسم ایجاد بیماری مولتیپل اسکلروزیس
11-2- نقش عوامل مختلف سیستم ایمنی در بروز مولتیپل اسکلروزیس
1-11-2- نقش عوامل سیستم ایمنی ذاتی در ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
...
فصل سوم : مواد و روش ها
...
فصل چهارم : یافته ها
...
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
..
فهرست منابع
پیوست ها

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS)
بررسی-میزان-سرمی-اینترلوکین-35-در-بیماران-مولتیپل-اسکلروزیز-(ms)
بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS)
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 116
حجم فایل: 2267 کیلوبایت
قیمت: 30000 تومان

توضیحات:
تحقیق بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35 ( IL-35) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیز(MS) و ارتباط آن با پلی مورفیسم ژن FOXP3 ، در قالب فایل word و در حجم 116 صفحه.

بخشی از متن:
اینترلوکین 35 یک سایتوکاین جدید است که دارای ویژگی سرکوب کنندگی سیستم ایمنی بوده و ممکن است در پاتوژنز بعضی از بیماری ها شرکت کند. این مطالعه با هدف اندازه گیری سطح اینترلوکین 35 و پلی مرفیسم ژنFOXP3 در ناحیه 3761548rs در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: مقدمه و اهداف
فصل دوم: بررسی متون
بخش اول کلیات موضوع
2-2 اپیدمیولوژی
1-2-2 ارتباط سن و بیماری MS
2-2-2 ارتباط جنس و بیماری MS
3-2-2 اتیولوژی بیماری MS
1-3-2 ارتباط فاکتورهای محیطی ومولتیپل اسکلروزیز
2-3-2 -ارتباط بیماری MS با وضعیت اجتماعی- اقتصادی
3-3-2-برخی عوامل عفونت زا که می توانند در بروز MS نقش داشته باشند عبارتند از
1-3-3-2-هرپس ویروس انسانی نوع 6 (HHV6)
2-3-3-2-کلامیدیا پنومونیه
3-3-3-2- ابشتین بار ویروس(EBV)
4-3-2-استعمال دخانیات و ارتباط با بیماری MS
5-3-2-تاثیر اکسید نیتریک بر بیماری MS
6-3-2-ارتباط اسید اوریک و بیماری MS
7-3-2-بارداری وارتباط آن با بیماری MS
8-3-2-ویتامینD و ارتباط با بیماری MS
1-8-3-2-نقش تنظيمي ويتامينD بر سيستم ايمني
9-3-2-ویتامین B12 و ارتباط آن با بیماری Ms
4-2-تظاهرات بالینی بیماری MS
1-4-2- برخی از علائم بالینی بیماری MS
5-2-روند و سیر بیماری MS
1-5-2- MSعود كننده- بهبود يابنده Relapsing-remitting (RRMS)
2-5-2- MSاوليه پيش رونده Primary-progressive MS (PPMS)
3-5-2-MSثانويه پيش رونده Secondary-progressive MS (SPMS
4-5-2- MSپيش رونده- عود كننده Progressive relapsing MS (PRMS)
6-2-تشخیص مولتیپل اسکلروز بر اساس علائم بالینی
1-6-2-تشخيص باليني
2-6-2-بررسي آزمايشگاهي
7-2-درمان مولتیپل اسکلروزیز
8-2-پیش آگهی بیماری MS
9-2-مکانیسم ایجاد بیماری مولتیپل اسکلروزیز
10-2-نقش عوامل مختلف سیستم ایمنی در بروز بیماریMS
1-10-2-نقش سلول هاي Tدر روند پيشرفت بيماري
2-10-2- نقش سلول B در بیماری MS
3-10-2-نقش سايتوكاين ها و كموكاين ها در بیماری MS
4-10-2-نقش ایمنی ذاتی در بیماری MS
1-4-10-2-سلول هاي دندريتيك (DC
2-4-10-2-ميكروگليال سلMicroglia cells
3-4-10-2-سلول های کشنده طبیعی (NK
4-4-10-2-ماست سل ها
5-4-10-2- Invariant NK-T cell
11-2-اینترلوکین 35 (IL-35
12-2- FOXP3
فصل سوم: مواد وروش ها
1-3- مقدمه 50
2 -3- متغیرها
3-3- نوع مطالعه
4-3- جامعه مورد مطالعه
5-3- مکان و زمان انجام مطالعه
6-3- روش جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها
7 -3- مواد و دستگاه‌های مورد نیاز و روش اجرای طرح
1-7-3- موارد مورد نياز و روش استخراج DNA به شیوه نمک‌زدایی
2-7-3- مراحل انجام استخراج DNA به شیوه نمک‌زدایی
3-7-3- بررسی کمیت DNA
1-3-7-3-روش بررسی کیفیت DNA
8-3 تعیین پلی مورفیسم ژنrs3761548) FOXP3 ) با تکنیکSSP-PCR
1-8-3 تجهیزات مورد استفاده و روش اجرای SS-PCR
9 -3 تجهیزات مورد استفاده برای سنجش سطح سرمی سایتوکاین IL-35
فصل چهارم: یافته ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
بررسی میزان سرمی اینترلوکین 33 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS)
  • بازدید : (49)
بررسی میزان سرمی اینترلوکین 33 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS)

بررسی-میزان-سرمی-اینترلوکین-33-در-بیماران-مولتیپل-اسکلروزیز-(ms)تحقیق بررسی میزان سرمی اینترلوکین 33 ( IL-33) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و ارتباط آن با پلی مورفیسم ژن IL-33، در قالب فایل pdf و در حجم 140صفحه. اینترلوکین 33 یک سایتوکاین جدید است که دارای هر دو ویژگی پیش التهابی و ضد التهابی است که در پاتوژنز ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS)
  • بازدید : (75)
بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35 در بیماران مولتیپل اسکلروزیز (MS)

بررسی-میزان-سرمی-اینترلوکین-35-در-بیماران-مولتیپل-اسکلروزیز-(ms)تحقیق بررسی میزان سرمی اینترلوکین 35 ( IL-35) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیز(MS) و ارتباط آن با پلی مورفیسم ژن FOXP3 ، در قالب فایل word و در حجم 116 صفحه. اینترلوکین 35 یک سایتوکاین جدید است که دارای ویژگی سرکوب کنندگی سیستم ایمنی بوده و ممکن است در پاتوژنز ...


دانلود فایل

برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت