تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-روغن-های-روانکار-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 211
حجم فایل: 7133 کیلوبایت
قیمت: 200000 تومان

جزوه آموزشی روغن های روانکار صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-خوردگی-خارجی-فلزات-و-روش-های-کنترل-آن-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 2299 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه خوردگی خارجی فلزات و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-جداکننده-و-برج-ها-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 31
حجم فایل: 1365 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی جداکننده و برج ها- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-توربین-های-بخار-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 238
حجم فایل: 6731 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

جزوه آموزشی توربین های بخار- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-بلبرینگ-های-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 15107 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی بلبرینگ های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-پمپ-ها-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 252
حجم فایل: 7358 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی پمپ ها-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-اصول-عیب-یابی-مکانیکال-سیل-ها-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 4385 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی اصول عیب یابی مکانیکال سیل ها-شرکت ملی نفت ایران
بر اساس مشاهدات عینی قطعات باز شده

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-پمپ-و-کمپرسور-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 2302 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی پمپ و کمپرسور- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-اصول-نگهداری-و-تعمیرات-نوین-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 352 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه اصول نگهداری و تعمیرات نوین- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-اصول-مقدماتی-تبرید-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2476 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی اصول مقدماتی تبرید شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی
جزوه-اصول-دستگاهها-و-طرز-کار-توربین-های-احتراقی-گازی
جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 3563 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه اصول دستگاهها و طرز کار توربین های احتراقی گازی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-آلودگی-آب-و-پساب-های-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4659 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آلودگی آب و پساب های صنعتی- شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-خوردگی-داخلی-و-روش-های-کنترل-آن-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 6797 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-عملیات-نمک-زدایی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 784 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با عملیات نمک زدایی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-عملیات-بهره-برداری-نفت-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 730 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با عملیات بهره برداری نفت-شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-آشنایی-با-شیر-های-صنعتی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4473 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آشنایی با شیر های صنعتی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آشنایی-با-عملیات-چاههای-گازی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 829 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آشنایی با عملیات چاههای گازی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول))
جزوه-دوره-آموزشی-آشنایی-با-آزمایشگاههای-شیمیایی-(کنترل-کیفیت-مواد-و-محصول))
جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول))
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4939 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه دوره آموزشی آشنایی با آزمایشگاههای شیمیایی (کنترل کیفیت مواد و محصول)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-ابزار-دقیق-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 4849 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی ابزار دقیق شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت
جزوه-آموزشی-آنالیز-ارتعاشات-شرکت-ملی-نفت
جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 7331 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آنالیز ارتعاشات شرکت ملی نفت

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران
جزوه-آموزشی-آبزدایی-در-صنایع-گاز-طبیعی-شرکت-ملی-نفت-ایران
جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2539 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی آبزدایی در صنایع گاز طبیعی شرکت ملی نفت ایران

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت
جزوه-آموزشی-plc-شرکت-ملی-نفت
جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 1560 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه آموزشی PLC شرکت ملی نفت

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)
جزوه-اصول-پایپینگ-(لوله-کشی)
جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 1300 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

جزوه اصول پایپینگ (لوله کشی)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
اصول توربین گازی
اصول-توربین-گازی
اصول توربین گازی
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 2646 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,
جزوه تعمیرات بر اساس شرایط کار ماشین
جزوه-تعمیرات-بر-اساس-شرایط-کار-ماشین
جزوه تعمیرات بر اساس شرایط کار ماشین
فرمت فایل دانلودی: .PDF
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 14366 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

Condition Monitoring

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,
اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ جداکننده آب و روغن
اصول-کار-دستگاه-های-سانتریفیوژ-جداکننده-آب-و-روغن
اصول کار دستگاه های سانتریفیوژ جداکننده آب و روغن
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 9722 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه آموزشی کمپرسور های گریز از مرکز
جزوه-آموزشی-کمپرسور-های-گریز-از-مرکز
جزوه آموزشی کمپرسور های گریز از مرکز
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 220
حجم فایل: 6668 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
جزوه سیستم های خنک کننده (کولینگ تاور)
جزوه-سیستم-های-خنک-کننده-(کولینگ-تاور)
جزوه سیستم های خنک کننده (کولینگ تاور)
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 1891 کیلوبایت
قیمت: 10000 تومان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,
Ebook هیدرولیک خطوط لوله گاز، با عنوان Gas Pipeline Hydraulics
ebook-هیدرولیک-خطوط-لوله-گاز-با-عنوان-gas-pipeline-hydraulics
Ebook هیدرولیک خطوط لوله گاز، با عنوان Gas Pipeline Hydraulics
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 407
حجم فایل: 7975 کیلوبایت
قیمت: 51000 تومان

توضیحات:
فایل Ebook هیدرولیک خطوط لوله گاز، با عنوان Gas Pipeline Hydraulics - E. Shashi Menon، در 407 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی مهندسی به ویژه مهندسی پایپینگ، مکانیک و مهندسی شیمی (فرآیند / پروسس)، و سایر رشته های مرتبط.

فهرست مطالب:
Chapter 1: Gas Properties
Chapter 2: Pressure Drop Due to Friction
Chapter 3: Pressure Required to Transport
Chapter 4: Compressor Stations
Chapter 5: Pipe Loops versus Compression
Chapter 6: Pipe Analysis
Chapter 7: Thermal Hydraulics
Chapter 8: Transient Analysis and Case Studies
Chapter 9: Valves and Flow Measurements
Chapter 10: Pipeline Economics
Appendix A: Units and Conversions
Appendix B: Physical Properties of Various Gases
Appendix C: Pipe Properties - U.S. Customary System of Units
Appendix D: GASMOD Output Report
Appendix E: Summary of Formulas

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ebook اصول و مبانی دینامیک گازها، با عنوان Fundamentals of Gas Dynamics
ebook-اصول-و-مبانی-دینامیک-گازها-با-عنوان-fundamentals-of-gas-dynamics
Ebook اصول و مبانی دینامیک گازها، با عنوان Fundamentals of Gas Dynamics
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 500
حجم فایل: 4337 کیلوبایت
قیمت: 51000 تومان

توضیحات:
فایل Ebook اصول و مبانی دینامیک گازها، با عنوان Fundamentals of Gas Dynamics - R. Zucker & O. Biblarz, 2nd Edition، در 500 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی مهندسی به ویژه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی (فرآیند / پروسس)، پایپینگ، و سایر رشته های مرتبط.

فهرست مطالب:
PREFACE
TO THE STUDENT
1 REVIEW OF ELEMENTARY PRINCIPLES
2 CONTROLVOLUME ANALYSIS—PART I
3 CONTROLVOLUME ANALYSIS—PART II
4 INTRODUCTIONTO COMPRESSIBLE FLOW
5 VARYING-AREA ADIABATIC FLOW
6 STANDING NORMAL SHOCKS
7 MOVING AND OBLIQUE SHOCKS
8 PRANDTL–MEYER FLOW
9 FANNO FLOW
10 RAYLEIGH FLOW
11 REAL GAS EFFECTS
12 PROPULSION SYSTEMS
APPENDIXES
SELECTED REFERENCES
ANSWERSTO PROBLEMS
INDEX
Index

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
دانلود فایل Handbook هندبوک تولید نفت و گاز
دانلود-فایل-handbook-هندبوک-تولید-نفت-و-گاز
دانلود فایل Handbook هندبوک تولید نفت و گاز
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 122
حجم فایل: 5208 کیلوبایت
قیمت: 36000 تومان

دانلود فایل Handbook هندبوک تولید نفت و گاز، با عنوان Oil and Gas Production Handbook - Havard Devold, 2010 ABB، در 122 صفحه، با جزئیات کامل، در فرمت پی دی اف، برای آموزش و تدریس کلاسی، مناسب برای کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، استفاده در طراحی مهندسی، برای رشته های فنی مهندسی به ویژه مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی (فرآیند / پروسس) و مهندسی نفت و گاز، و سایر رشته های مرتبط.
فهرست مطالب:
Preface
Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Process Overview
Chapter 3: Reservoir and Wellheads
Chapter 4: The Oil and Gas Process
Chapter 5: Gas Processing and LNG
Chapter 6: Utility Systems
Chapter 7: Unconventional and Conventional Resources and Environmental Effects
Chapter 8: Units
Chapter 9: Acronyms
Chapter 10: References
Chapter 11: Index

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
جزوه دستنویس ترمودینامیک 2
جزوه-دستنویس-ترمودینامیک-2
جزوه دستنویس ترمودینامیک 2
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 96
حجم فایل: 13097 کیلوبایت
قیمت: 6000 تومان

نام فایل : جزوه دستنویس ترمودینامیک 2 فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 96 صفحه.

بخشی از متن فایل:

ترمودینامیک (به فرانسوی: Thermodynamique، ترمودینامیک) (به انگلیسی: Thermodynamics، ترموداینامیکس) یا دماپویایی شاخه‌ای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار می‌پردازد. ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی،آنتروپی و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن‌ها و قوانین حاکم بر آن‌ها را بیان می‌نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می‌کند. قوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می‌توان بدست آورد.
ترمودینامیک موضوع بخش گسترده‌ای از علم و مهندسی است - همانند: موتور، گذار فاز، واکنش‌های شیمیایی، پدیده‌های انتقال و حتی سیاه چاله‌ها-. محاسبات ترمودینامیکی برای زمینه‌های فیزیک، شیمی، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک،زیست‌شناسی یاخته، مهندسی پزشکی، دانش مواد و حتی اقتصاد لازم است.

این فایل ، جزوه دستنویس درس ترمودینامیک مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک و شیمی است که در آن ضمن توضیح سرفصل های مصوب درسی ، مباحث پیرامون آن شرح داده شده است.

فهرست مطالب:


ندارد

با سپاس

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق اصول و قوانین لوله کشی گاز ساختمان
تحقیق-اصول-و-قوانین-لوله-کشی-گاز-ساختمان
تحقیق اصول و قوانین لوله کشی گاز ساختمان
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 219 کیلوبایت
قیمت: 4800 تومان

توضیحات:
تحقیق جامع با موضوع  اصول و قوانین لوله کشی گاز ساختمان، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 80 صفحه.

بخشی از متن:
سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان، مشتمل بر لوله‌کشی رابط، کنتور و لوله‌کشی داخل ساختمان که از خروجی رگلاتور آغاز و به شیرهای مصرف ختم می‌شود میباشد.

نتیجه: دستگاه نظارت مصالح را با استانداردهای تعریف شده ملی، شرکت گاز و یا بین المللی مطابقت می‌دهد و آنها را انتخاب می‌کند و بر اجرای سیستم لوله‌کشی گاز توسط مجریان ذیصلاح یا مجریان تجربی دارای گواهی مهارت فنی از سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور و مجوز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،بر اساس طراحی ارائه شده نظارت خواهد کرد.

1- در نقشه لوله کشی گاز میبایست محل, قطر دودکش و پنجره در پلان مشخص و رنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد.
2- کروکی, آدرس و زیربنای ملک دقیق و کامل در نقشه ها مشخص گردد.
3- جهت شمال پلان از کوچه به سمت ورودی ملک ترسیم گردد.
4- با رعایت بند 3 در تمامی نقشه ها میبایست جهت شمال پلان و ایزومتریک نمایش داده شده باشد.
5- نقشه های تهیه شده توسط مجری میبایست خوانا, بدون قلم خوردگی, پلان معماری مطابق با واقعیت و با مقیاس مناسب باشد. 
6- انجام بازرسی نهایی پرونده های فاقد برگه پیش بازرسی مجاز نیست.
7- مقیاس نقشه ها 1/100 و بر روی کاغذ A3 باشد.

علمک 
1- انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست. 
2- فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف 25 متر مکعب در ساعت 50 سانتی متر لحاظ گردد.
3- در صورت انشعاب دو یا چند رایزر از یک علمک فاصله افقی دو رایزر 12 سانتی متر رعایت گردد. 
4- محور رایزر و علمک هم راستا باشد. 
5- فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن حداکثر 5 سانتیمتر باشد.

کنتور
1- روی دیوار همسایه نباشد.
2- اجرای دیوار پشت کنتور الزامی است.
3- برای هر واحد مسکونی یک کنتور مجزا اجرا گردد.
4- جهت اجرای جا کنتوری با ظرفیت G10 به بالا بایستی با شرکت گاز هماهنگ شود.
5- در ساختمانهایی که کنتور در راهروی ورودی قرار می گیرد, محل نصب کنتور توسط درب از واحد مسکونی تفکیک شده و تمهیدات لازم برای تهویه دائمی هوا پیش بینی گردد.

لوله
1- در صورتیکه قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد لوله برش داده میشود.
2- اجرای شیر قفلی در ابتدای لوله کشی الزامی است.
3- در عبور لوله گاز از چارچوب دربها که با خرابی قاب صورت می گیرد, پس از انجام لوله کشی تمهیدات لازم برای استحکام چارچوب (قاب) درب انجام پذیرد.
4- حداکثر طول لوله اصلی از علمک تا کنتور 25 متر باشد.
5- اجتناب از اجرای لوله به صورت بارفیکسی
6- لوله بعد از کنتور بیرون ملک نباشد.
7- عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فلزی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف باید با استفاده از لاستیک, مسدود و درون غلاف جوش نباشد.
8- شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد.
9- تعداد اتصالات پشت سر هم از دو عدد بیشتر نباشد.
10- اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور به صورت روکار باشد.
11- در صورتیکه اجرای قسمتی از مسیر لوله کشی به صورت توکار اجتناب ناپذیر باشد, میبایست بازرسی لوله کشی به صورت زیر صورت گیرد:

فهرست مطالب:
نکات لوله کشی گاز ساختمانها 
علمک
کنتور 
لوله. 
شیرآلات
دودکش
وسایل گاز سوز 
مباحث کلی كنتور 
برآورد مصرف از طریق جدول مصارف لوازم گازسوز
آنچه که درمورد علمک لازم است بدانیم
قطر لوله و شیر اصلی
نكات ايمني در مورد استفاده ازروشنايی
نكات ايمني 
نکاتي در مورد استفاده از سيستم حرارت مرکزي
تائید دودکش نما 
آزمایش تست لوله کشی گاز 
كنتور و رگولاتور 
تقسیم بندی لوله ها 
انواع لوله ها 
دانستنیها و راهنمای خرید کولر
اشنایی با کولرگازی
ساختمان کولرگازی
نحو ه سرما سازی در کولر گازی
8 توصیه برای استفاده از کولر آبی
محاسن و معایب کولر آبی
عیب‌یابی کولر آبی
تعیین محل نصب كنتور گاز 
انتخاب کنتور گاز 
اصول لوله کشی: انتخاب بهترین شیر
شیرهای اصلی
شیر ترموستاتیکی
شیر موازنه فشاری
استاندارها
مزاياي سيستم لوله كشي كلكتوري
سيستم كلكتوري در در شبكه آب سرد و گرم
مزاياي استفاده از سيستم كلكتوري
مزایای پکیج دیواری و معایب پکیج دیواری
ایمنی وسایل گازسوز
اجاق گاز 
آبگرمکن ها 
چگونه گاز طبیعی قابل مصرف می شود
طراحی دودکش ها 
کارهای زیبا در لوله کشی گاز 
نکات مهم در بازرسی گاز 
استاندارد های لوله کشی گاز
فشار شکن
مشخصات خطوط لوله در انتقال گاز 
نکات لوله کشی گاز ساختمانها 
وسایل گاز سوز 
محدوده کاری مهندسان بازرس گازخانگی و تجاری
روش لوله کشی گاز 
منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
تحقیق جوشکاری در فلزات غیر متشابه (غیر همجنس)
تحقیق-جوشکاری-در-فلزات-غیر-متشابه-(غیر-همجنس)
تحقیق جوشکاری در فلزات غیر متشابه (غیر همجنس)
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 3367 کیلوبایت
قیمت: 27000 تومان

توضیحات:
تحقیق جوشکاری در فلزات غیر متشابه (غیر همجنس)، در قالب فایل word و در حجم 38 صفحه.

این پژوهش دارای سه بخش است:
***بخش اول***
جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 5050 به فولاد زنگ نزن 304 
(در فرآیند جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی فلزات غیرهمجنس، پارامترهاي مهمی تاثیرگذار می باشد که از آن جمله می توان به سرعت دورانی و خطی ابزار، افست و هندسه ابزار اشاره کرد. در تحقیق حاضر اتصال دو فلز غیر همجنس، آلیاژ آلومینیوم 5050 به فولاد زنگ نزنAISI 304 بوسیله ی جوشکاري اصطکاکی اغتشاشی مورد مطالعه قرار گرفت. در اتصال فلزات غیرهمجنس به خصوص با اختلاف دماي زیاد در نقطه ذوب و خواص مکانیکی مقدار افست ابزار نقش مهمی در ایجاد اتصال و خواص مکانیکی ناحیه جوش دارد. ازاین رو در سرعت دورانی ثابت710RPM به بررسی سه افست ابزار پرداخته شد. در افست هاي مختلف و در سرعت دورانی ثابت710RPM تاثیر سرعت خطی بر روي خواص مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از بررسی خواص مکانیکی ناحیه اتصال مشخص شد که بهترین نتایج در افست 5/1 میلی متر در آلیاژ آلومینیوم و با سرعت خطی 56 میلی متر در دقیقه به دست امده است)

***بخش دوم***
ارزیابی مقاومت به خورگی اتصال غیرمتشابه فولاد زنگ نزن سوپردوفازی UNS32750به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI304L 
(دراین پژوهش، بررسي رفتار خـوردگي مقـاطع جـوش يغ رمشـابه فـولاد زنـگ نـزن سـوپر دوفـازي UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنيتي 304L AISI مورد بررس ي قرار گرفت. جوشـكاري بـا اسـتفاده از روش جوشكاري قوسي تنگستن - گاز و دو نوع فلز پركننده ER25104L و ER309LMo انجـام شـد . اسـتفاده از تكنيك هاي جوشكاري مناسب نظير كنترل حرارت ورودي و تعيين فلز پركننده مناسب مي تواند به طور موثري بـر جلـوگيري و كـاهش ميـزان خـوردگي مـوثر باشـد. بـراي ارزيـابي مقاومـت بـه خـوردگي، از آزمـون هـاي پولاريزاسيون سيكلي و تافل در محيط 3/5 درصد وزني كلريد سديم در دماي محيط استفاده شد. همچنـين ريـز ساختار مناطق مختلف هر اتصال شامل فلزات پايه و جوش، با ميكروسكوپ نـوري بررسـي شـد . در فلـز جـوش ER25104L ،انجماد به صورت فاز فريت،آستنيت به همراه رسوب گذاري آستنيت ثانويـه بـود و انجمـاد فلـز جوش ER309LMo ، به صورت فريت هياول همراه با آستني ت، و با مورفولوژ يفر ي ت اسكل يت شـكل صـورت گرفت. نتايج حاصل از آزمون هاي الكتروشيميايي نشان داد كه فلز پايه سوپر دوفازي 32750 در مقايسه بـا فلـز پايه آستنيتي 304L مقاومت به خوردگي بهتري دارد. همچنين بررسي رفتار خوردگي فلزات جوش نشان داد كه با استفاده از فلز پركننده 25104L مي توان جوشي ايجاد كرد كـه مقاومـت بـه خـوردگي بهتـري نسـبت بـه فلـزپركننده 309LMo داشته باشد)

***بخش سوم***
ارزيابي ريزساختار و ضربه پذيري جوشهاي نامشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI347 به فولاد كم آلياژASTMA335
(دراين پژوهش، ريزساختار جوشهاي نامشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي 347 ISI به فولاد كم آلياژ ASTMA335 با استفاده از روش قوسي تنگستن - گاز با قطبيت منفي مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور، از دو فلز پركننده 3ERNiCr- و ER309L استفاده شد. پس از جوشكاري، ريز ساختار مناطق گوناگون هر اتصال شامل فلزات جوش، مناطق متأثر از حرارت (HAZ ،فصل مشتركها و مناطق مخلوط نشده (UMZ )با ميكروسكوپ نوري بررسي شد. براي بررسي رسوبات و سطوح شكست ازميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM )مجهز به سيستم اسپكتروسكوپي انرژي پراكنده (EDS)استفاده شد. بررسيهاي ريزساختاري نشان دادند كه يك ساختار دو فازي شامل مناطق دندريتي و بين دندريتي در فلز جوش 3-ERNiCr با انجماد آستنيت اوليه و ساختاري شامل فريت اوليه استخواني شكل در زمينه آستنيت در فلز جوش ER309L تشكيل شده است. در فصل مشترك فلزات پركننده با فولاد زنگ نزن آستنيتي 347 رشد رونشستي و در فصل مشترك فلزات پركننده با فولاد كم آلياژ A335 منطقهاي باريك مشاهده شد. همچنين، در منطقه HAZ هر دو فلز پايه، درشت شدن دانهها رخ داد. مقاومت در برابر ضربه در مقطع جوش و نيز شكست نگاري نمونه ها بررسي شد. بيشترين مقدار انرژي شكست، مربوط به فلز جوش 3-ERNiCr- بود. در نهايت، ميتوان نتيجه گرفت كه براي اتصالات بين فلز پايه فولاد زنگ نزن آستنيتي 347 و فولاد كم آلياژA335 ، ماده پركننده 3-ERNiCr- ويژگيهاي بهينهاي را ارائه ميدهد.)

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
جذب گاز
  • بازدید : (144)
جذب گاز

جذب گاز

دانلود جذب گاز

جذب گاز
دسته بندی سایر رشته ها
فرمت فایل zip
حجم فایل 7772 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117

چكیده

نوعی عملیات انتقال جرم به نام جذب گاز و عریان سازی ، را بررسی می كنیم.در جذب گاز ، بخار انحلال پذیری كه با گاز بی اثر مخلوط شده است توسط مایعی كه گاز حل شده نسبتاٌ در آن قابل حل است از مخلوط جذب میشود.حذف از گاز طبیعی یا از گاز سنتز توسط جذب در محلول نمك های قلیلیی یا آمین ها ، یكی از كاربردهای مهم تكنولوژی جذب است.شستشوی آمونیاك از مخلوط آمونیاك و هوا توسط آب مایع ، یكی دیگر از كاربردهای این تكنولوژی است.پس از جذب ، حل شده با تقطیر از مایع بازیابی میشود ، و مایع جاذب را می توان دور ریخت یا دوباره مورد استفاده قرار داد.گاهی ، حل شده ای از مایعی بر اثر تماس با یك گاز بی اثر حذف میشود این عمل را ، كه بر عكس جذب گاز است ، واجذبی یا عریان سازی گاز می گویند.یكی از وسایل رایجی كه در جذب گاز و بعضی عملیات دیگر به كار می رود برج پر شده است ، كه نمونه ای از آن در شكل18-1 نشان داده شده است.این وسیله متشكل است از ستون (برج)استوانه ای مجهز به : ورودی گاز و فضای توزیعی در پایین ، ورودی مایع و توزبع كننده در بالا ،خروجی گاز در بالا و خروجی مایع در پایین، و توده ای از ذرات جامد بی اثر به نام پركن برج .

 

دانلود جذب گاز


برچسب ها : ,,,
توربین گاز
  • بازدید : (114)
توربین گاز

توربین گاز

دانلود توربین گاز

توربین گاز
دسته بندی سایر رشته ها
فرمت فایل zip
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

تاریخچه توربین گاز
نقش توربین گاز در صنعت برق
مزایای توربین گازی
معایب توربین گازی
توربین های ضربه ای
توربین های ضربه ای- عكس العملی
سیكل استاندارد هوایی
بازیابی حرارت
تأثیر بازده توربین و كمپرسور
تأثیر تغییرات دمای هوای ورودی به كمپرسور
خنك كاری هوا
ضرورت خنك كردن هوای ورودی كمپرسور
خنك كاری تبخیری EVAPORATIVE COOLING
تشریح سیستم مه پاش
فرسایش و رسوب روی پره های كمپرسور
نازل ها و محل قرارگیری آنها
اجزاء یك نازل تولید مه
نحوه عملكرد سیستم مدیا
خصوصیات آب مورد استفاده در سیستم
مشخصات سیستم شارژ تخلیه
سیكل تشكیل یخ
مقایسه سیستم های ذخیره سازی سرما
اساس یك واحد تبرید جذبی
تزریق آب داغ به كمپرسور
اصول تكنولوژی TOPHAT
تكنولوژی اسپری چرخشی (SWLRL-SPRAY)
مثالهای علمی از تكنولوژی TOPHAT
تزریق بخار به محفظه احتراق
مزایا و معایب روش تزریق بخار
بازیافت حرارت از دود خروجی توربین گاز
گرمایش مجدد گازها در توربین
دیاگرام توربین گاز با گرمكن مجدد
 

دانلود توربین گاز


برچسب ها : ,,,
پروژه بررسی پروژه شیرین سازی گاز در عسلویه
  • بازدید : (114)
پروژه بررسی پروژه شیرین سازی گاز در عسلویه

پروژه-بررسی-پروژه-شیرین-سازی-گاز-در-عسلویهدانلود پروژه بررسی پروژه شیرین سازیگاز در عسلویه - این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.دانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,
دانلود گزارش کارآموزی شرکت نفت
  • بازدید : (134)
دانلود گزارش کارآموزی شرکت نفت

دانلود-گزارش-کارآموزی-شرکت-نفتدانلود گزارش کارورزی در شرکت نفت دالان - كارآموزي در منطقه دالان زيرنظر نفت مناطق مركزي ايران در شركت گاز و نفت زاگرس جنوبي آغاز گرديد.دانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
شیرین سازی گازها در شیمی
  • بازدید : (81)
شیرین سازی گازها در شیمی

شیرین-سازی-گازها-در-شیمیشیرین سازی گازها در شیمیدانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,
سوالات استخدامی رشته کامپیوتر شرکت گاز
  • بازدید : (137)
سوالات استخدامی رشته کامپیوتر شرکت گاز

سوالات-استخدامی-رشته-کامپیوتر-شرکت-گازدانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز - رشته کامپیوتردانلود فایل


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت
ليست صفحات
تعداد صفحات : 2