تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان زنجان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-زنجان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان زنجان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 37 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان زنجان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان یزد
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-یزد
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان یزد
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 82 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان یزد
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان سمنان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-سمنان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان سمنان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 55 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان سمنان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان مازندران
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-مازندران
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان مازندران
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 46 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان مازندران
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان تهران
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-تهران
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان تهران
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 31 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان تهران
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان کردستان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-کردستان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان کردستان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 50 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان کردستان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان کهگیلویه و بویراحمد
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-کهگیلویه-و-بویراحمد
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان کهگیلویه و بویراحمد
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 32 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان کهگیلویه و بویراحمد
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خراسان شمالی
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-خراسان-شمالی
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خراسان شمالی
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 40 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان خراسان شمالی
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان لرستان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-لرستان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان لرستان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 54 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان لرستان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خراسان رضوی
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-خراسان-رضوی
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خراسان رضوی
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 84 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان خراسان رضوی
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خوزستان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-خوزستان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خوزستان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 49 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان خوزستان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان ایلام
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-ایلام
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان ایلام
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 47 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان ایلام
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان کرمان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-کرمان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان کرمان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 85 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خراسان جنوبی
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-خراسان-جنوبی
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان خراسان جنوبی
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 47 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان خراسان جنوبی
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان کرمانشاه
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-کرمانشاه
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان کرمانشاه
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 51 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان کرمانشاه
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان هرمزگان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-هرمزگان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان هرمزگان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 96 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان هرمزگان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان گلستان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-گلستان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان گلستان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 38 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان گلستان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان همدان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-همدان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان همدان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 39 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان همدان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان گیلان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-گیلان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان گیلان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 36 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان گیلان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان قم
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-قم
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان قم
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 24 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان قم
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان فارس
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-فارس
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان فارس
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 76 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان فارس
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان اصفهان
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-اصفهان
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان اصفهان
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 69 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان اصفهان
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان قزوین
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-قزوین
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان قزوین
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 35 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان قزوین
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان آذربایجان غربی
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-آذربایجان-غربی
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان آذربایجان غربی
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 81 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان آذربایجان غربی
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان بوشهر
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-بوشهر
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان بوشهر
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 41 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان بوشهر
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان آذربایجان شرقی
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-آذربایجان-شرقی
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان آذربایجان شرقی
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 59 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان آذربایجان شرقی
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان اردبیل
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-اردبیل
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان اردبیل
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 46 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان اردبیل
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان چهارمحال و بختیاری
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-چهارمحال-و-بختیاری
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان چهارمحال و بختیاری
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 37 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان چهارمحال و بختیاری
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان البرز
دانلود-شیپ-فایل-زمین-لغزشهای-استان-البرز
دانلود شیپ فایل زمین لغزشهای استان البرز
فرمت فایل دانلودی: .7z
فرمت فایل اصلی: shp
تعداد صفحات: 2
حجم فایل: 17 کیلوبایت
قیمت: 4300 تومان

توضیحات:
شیپ فایل زمین لغزش های استان البرز
این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات سیستم تصویر:
Geographic Coordinate System: GCS_International_1924
Datum: D_International_1924
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


برچسب ها : ,,,,,,,,,,,
تبلیغات

طرح اصلی Sony Xperia S اندروید 4

طرح اصلی Samsung Galaxy SIII با اندروید 4  طرح اصلی Samsung Galaxy Note II اندروید 4 – چهار هسته ای طرح اصلی Nokia Lumia 920 اندروید 4 تبلت 7 اینچی Wintouch q74 سیم کارت ساپورت